Arrangementsbillede

Motion

Der er motion hele juli og august på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, hver tirsdag kl. 19 - 20.30 samt lørdag kl. 9.00 - 10.30. Der vil være et bestyrelsesmedlem til stede. Motionen foregår på eget ansvar. Kontaktprson: Annette Karlsson tlf. 29428937

Arrangementsbillede

Cafemøder.

Cafemøder. Cafeen er lukket i juli og august. Høje-Taastrups borgerrådgiver Bettina Post kommer på næste cafemøde tirsdag den 5. september kl. 19.00 på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup. Hun fortæller om sit arbejde og svarer på spørgsmål om, hvad vi kan bruge borgerrådgiveren tii. Tirsdag den 3. oktober får vi besøg af Diabetesforeningens formand Jørgen Andersen. Han giver en status på foreningens arbejde. Der vil være mulighed for dialog og spørgsmål.