Generalforsamling og foredrag om fremtidsfuldmagter mandag den 26. februar 2024

Indkaldelse til Generalforsamling i
Diabetesforeningens Lokalforening i Aalborg
mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00

Auditoriet Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital,
Hobrovej 18-20, 9000 Aalborg

Inden Generalforsamlingen er der fra kl. 19 - ca. 20 foredrag ved Louise Fynbo Jensen, pt. advokat ved HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab, fra 01.10.2023 ved Beierholm over emnet: 

De fleste opretter en fremtidsfuldmagt for at undgå at skulle under værgemål, hvis de på et senere tidspunkt i livet bliver syge eller mister evnen til selv at tage vare på egne økonomiske eller personlige forhold. 

Men er det overhovedet nødvendigt at oprette en fremtidsfuldmagt?  Og hvem kan indsættes som din fremtidsfuldmægtig?  

Kan du indsætte alle dine børn som fremtidsfuldmægtige til at handle i forening? Eller hvordan sikre du, at ét af dine børn ikke forbigår de andre, hvis der kun udpeges én? 

Hvordan sætter dine pårørende fremtidsfuldmagten i kraft, hvis det bliver nødvendigt? 

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft i 2017 og man siden har gjort sig en række erfaringer i forhold til de krav, som myndighederne kræver for at sætte fremtidsfuldmagterne i kraft. Det er f.eks. vigtigt, at fremtidsfuldmagterne er specifikke i forhold til, hvad fuldmægtigen må gøre på opretterens vegne, herunder eksempelvis om huset må sælges, om der må ydes gaver til børn, og om fuldmægtigen må repræsentere opretteren overfor offentlige myndigheder. 

Jeg vil under oplægget komme omkring, hvilke forhold, som er vigtige at tage stilling til, når I opretter en fremtidsfuldmagt - og naturligvis hvilke forhold I særligt skal være opmærksomme på, for at sikre at jeres fremtidsfuldmagt rent faktisk kan sættes i kraft, hvis det bliver nødvendigt. "

I pausen efter foredraget er lokalforeningen vært ved kaffe/te og en bid brød, så husk venligst tilmelding.

Kl. ca. 20.30 går vi i gang med generalforsamlingen.

Dagsorden
1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år

3) Godkendelse af det reviderede regnskab for 2023 samt fremlæggelse af budget

4) Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte lokale, regionale og nationale aktiviteter.

6) Valg af bestyrelse for 2 år.
På valg:
Dorte Hinzmann - modtager genvalg
Anne Winther - modtager genvalg
Susanne Brøndbjerg Højlund - modtager genvalg
Birthe Hvolbæk - modtager ikke genvalg
John Pedersen - modtager genvalg

På valg for 1 år:
Annette Guldborg

7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant
På valg:
Carsten Rye Gregersen - opstiller til bestyrelsen for 2 år

8) Valg af en kritisk revisor
Jette Østergaard Larsen modtager genvalg

9) Eventuelt

Medlemskort bedes medbragt.

Af hensyn til servering i pausen, vil vi gerne have tilmelding.
Tilmelding senest mandag den 19. februar 2024

Tilmelding til Dorte Hinzmann, mobil 22 41 86 78 – mail: aalborg@diabetes.dk

Vi forventer at slutte ca. kl. 22.00.

På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen

Dorte Hinzmann
formand Diabetesforeningens Lokalforening i Aalborg

Begivenhed

Sted

Aalborg Region Nordjylland

Auditoriet Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital,
Hobrovej 18-20, 9000 Aalborg

Arrangør

Aalborg Lokalforening

Kontaktperson

Dorte Hinzmann

aalborg@diabetes.dk

+4522418678

+4522418678