Generalforsamling 2 (1)

Generalforsamling og foredrag - Faxe

Faxe Lokalforening i Diabetesforeningen indkalder til generalforsamling 2024.


Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag d. 20. februar 2024.
klokken 19.00, i Dalgården, Thujavej 19, 4683 Rønnede.

 

Alle er velkommen, men husk, kun medlemmer med gyldigt medlemskort til Diabetesforeningens er stemmeberettigede.

 

Aftenens program:

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag, der skriftlig skal tilgå lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år, indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af 2 suppleanter, der vælges som 1. suppleant og 2. suppleant.

8. Valg af kritisk revisor.

9. Eventuelt    

 

Efter generalforsamlingen vil Formanden for (PLO) Praktiserende læger på Sjælland, Camilla Høegh-Guldberg, tale om Diabetesprogrammet.

Af hensyn til kaffe og kage, vil vi gerne have tilmelding til formand Niels Chr. Jørgensen på mail: faxe@diabetes.dk eller SMS 20216342, senest d. 15. februar 2024.

Begivenhed

Sted

Faxe Region Sjælland

Dalgården, Thujavej 19, 4683 Rønnede.

Arrangør

Faxe Lokalforening

Kontaktperson