Generalforsamling

Generalforsamling i lokalforening Roskilde

Roskilde Lokalforening i Diabetesforeningen indkalder til generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 15. februar 2024 klokken 19:00 - 22:00 i

Frivilligcenter Roskilde  •  Jernbanegade 21a  •  4000 Roskilde

Aftens program ser således ud:

Velkomst og kaffe, the og brød/kage

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af kritisk revisor.
8. Eventuelt
Frist for indkomne forslag er den 7. februar 2024

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig til Anita Hansen på mail: roskilde@diabetes.dk - evt. tlf. 71756181

Tilmeldingsfrist er den 7. februar 2024

Begivenhed

Sted

Roskilde Region Sjælland

Frivilligcenter Roskilde, Jernbanegade 21a 4000 Roskilde

Kontaktperson

Anita Hansen

roskilde@diabetes.dk

71756181

71756181