BLIV MEDLEM

Insulinbehandling med pen

Insulinbehandlingen skal tilpasses dine behov for insulin. De fleste med type 1-diabetes er i behandling med måltids-/basalinsulin med i alt 3-4 injektioner i døgnet.

Du skal tage hurtigtvirkende insulin til måltiderne og langsomtvirkende insulin til sengetid. Nogle gange aftales det, at man skal tage sin langsomtvirkende insulin til aftensmaden, til morgenmaden, eller både morgen og aften.

Simpel justering af insulindosis

De fleste diabetikere bliver anbefalet fire blodsukkermålinger i døgnet – dvs. før måltiderne og ved sengetid. Ved måltids-/basalinsulin justeres den langsomtvirkende insulin ved sengetid afhængigt af morgenblodsukker. Du kan typisk ændre med to enheder ad gangen. Afvent 3-4 dage inden fuld effekt af ændringen.

Du vurderer bedst måltidsinsulindosis ved at måle dit blodsukker 90 minutter efter måltidet. Har du lave blodsukkerværdier tidligt på natten, kræver det ofte justering af den hurtigtvirkende insulin til aftensmaden.

Du bør kun foretage blivende ændringer på baggrund af systematiske blodsukkermålinger tre fortløbende døgn. Den dosis insulin, du tager til måltiderne, kan du ændre løbende i forhold til det aktuelle blodsukker, mad og forventet fysisk aktivitet.

Du kan nedsætte din dosis af insulin med et par enheder, hvis dit blodsukker er lavt, du spiser mindre, eller du er mere aktiv end normalt. Eller du kan tage mere insulin, hvis dit blodsukker er højt, du spiser mere, eller du er mindre aktiv.

Hvordan tager jeg insulin med pen?

Insulin skal sprøjtes ind i fedtvævet under huden. Det er vigtigt, at du ikke kommer til at sprøjte insulinen ind i musklen, som ligger under fedtlaget. Da insulinen derved optages hurtigere og mere koncentreret, med det resultat at dit blodsukker kan falde hurtigt til et meget lavt niveau.

Det er også vigtigt, at du spreder injektionerne, dvs. stikker et nyt sted hver gang, og at du skifter nålen hver gang. Således kan du undgå at få såkaldte insulin infiltrater, der føles som hårde områder eller knuder i fedtvævet.

Nogle har mere tendens end andre til at udvikle insulin infiltrater. Infiltrater kan have den virkning, at dit blodsukker svinger uforklarligt. Din diabetessygeplejerske vil vise dig, hvordan du skal gøre.

I nedenstående film [05:29] kan du se, hvordan du tager insulin med pen:Videoen er lavet i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center og Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker. 

Gode råd til insulininjektion og injektionsteknik

 • Vask hænderne, inden du starter injektionen.
 • Tjek, at det er den rigtige insulintype til det rigtige tidspunkt og i korrekt dosis. Insulinen bør have stuetemperatur.
 • Ved langsomtvirkende eller blandingsinsulin med langsomtvirkende insulin vendes pennen mindst ti gange frem og ti gange tilbage, indtil insulinet er ensartet mælkehvidt. Dette gælder dog ikke langsomtvirkende analog-insuliner.
 • Påsæt nålen og tjek, at pennen fungerer ved at sikre, at der kommer en dråbe insulin på nålespidsen (vejledningen for de enkelte pensystemer følges).
 • Som tommelfingerregel tages hurtigtvirkende insulin i maven og langsomtvirkende insulin i lårene. Mennesker har dog en forskellig fordeling af fedtvæv på kroppen, hvorfor det er vigtigt at drøfte med sin diabetessygeplejerske, hvor det er mest hensigtsmæssigt for dig at injicere din insulin. Insulin optages lidt hurtigere fra mave end fra lår.
 • Undersøg, at injektionsstedet er uden sår, tegn på infektioner eller blå mærker. Vær sikker på, at det nye injektionssted er mindst 1 cm fra sidste injektionssted. Tjek for eventuelle knuder eller fortykkelser.
 • Du skal aftale med din diabetessygeplejerske, hvilken nål der er bedst for dig. Som udgangspunkt anbefales nåle på 4 – 5 mm.
 • Som hovedregel injiceres nålen i 90 graders vinkel på plan hud. Har du meget lidt fedtvæv, der hvor du vil stikke dig, anbefaler vi, at du injicerer insulinen i en hudfold, som du løfter mellem tommel og pegefinger. Rådfør dig gerne med din diabetessygeplejerske. Vent ti sekunder og træk nålen ud. Hvis du oplever at få blå mærker, kan du prøve at give et tryk på indstiksstedet med en finger i 30-60 sekunder.

  OBS! Løft ikke musklen med op i hudfolden. Hvis hudfolden er fri af musklen, kan du bevæge hudfolden frit.
 • Efter endt injektion tager du nålen af og placerer den i en brudsikker boks.

Hvis du får en dosis insulin på mere end 40 enheder, og du føler ubehag ved det, kan du dele dosis i to injektioner, der tages lige efter hinanden.

Lægemiddelkataloget viser en oversigt over, hvilke insulintyper der findes i Danmark.

Se oversigten over insulintyper i Danmark

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes