MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Blodsukker og måling

Blodsukkermåling giver dig mulighed for at holde øje med dit blodsukker og blive klogere på, hvordan din krop reagerer på mad, drikke, motion og insulin.

Hvis du føler dig utilpas, kan du hurtigt finde ud af, om det skyldes, at dit blodsukker er for højt eller for lavt eller noget helt andet.

Det er let at lære at måle sit blodsukker, og det er vigtigt, at målingerne udføres nøjagtigt som beskrevet i brugsanvisningen til strimlerne og apparatet. Din familie kan også lære at måle dit blodsukker, så de kan hjælpe med målingen, hvis du af en eller anden grund ikke selv kan klare det. 

Det stabile blodsukker

Målet for din behandling er et stabilt blodsukker. Det kan du styre ved at justere det rigtige forhold mellem insulin, mad og motion.

Men selv med hjælp af insulin kan du aldrig 100 procent efterligne en normal bugspytkirtels frigivelse af insulin. Derfor vil alle personer med type 1-diabetes opleve perioder med for høje og for lave blodsukkerværdier. Det er svært at finde balancen og det kan være nemt at bebrejde sig selv, hvis blodsukkeret bliver for højt eller for lavt. Men det vil helt sikkert ske, og det vigtigste er at gøre noget ved det. 

Hvordan måler jeg mit blodsukker?

Der udvikles hele tiden nye metoder til blodsukkermåling. Grundlaget for dem alle er en dråbe blod, som du anbringer på eller suger op i et testfelt på en blodsukkermålestrimmel.

Almindelige fejl ved blodsukkermåling

Der kan ske fejl, når du måler dit blodsukker. Er du i tvivl om målingerne, så spørg din læge, sygeplejersken eller andre, som har undervist dig i metoden.

Almindelige fejl

  • At opbevare teststrimlerne i køleskab, da reaktionstiden ændres.
  • At teststrimlerne er for gamle eller har været opbevaret fugtigt.
  • At bloddråben har været for stor eller for lille, eller at dråben er gnedet ud på testfeltet.
  • At ruden i måleapparatet er snavset.
  • At du ikke har vasket hænderne før måling, så der f.eks. sidder lidt frugtsukker på dine hænder.

Du får bloddråben frem ved at prikke på siden af din fingerblomme med en lancet eller fingerprikker. Du kan også prikke i øreflippen, men det kan give kosmetiske problemer, hvis du gør det for ofte.

Du lærer hurtigt, hvor stor bloddråben skal være. Bloddråben anbringes på testfeltet eller suges op, og så viser apparatet det tal, som er dit blodsukkerniveau lige her og nu.

Vask altid hænder før hver måling.

Hvis du er i tvivl, om dit apparat måler korrekt, kan du tage det med til din tre måneders kontrol. Her kan du selv tage en måling af blodsukkeret samtidig med, at sygeplejersken også måler dit blodsukker, og I kan så sammenligne resultatet.

På diabetesambulatoriet vil læger og sygeplejersker kunne vise dig, hvordan man bruger apparatet. Du kan søge om teststrimler og tilskud til blodsukkermåleapperat i din kommunes hjælpemiddelafdeling. 

Læs mere om, hvad du kan søge tilskud til 

Hvor ofte skal jeg måle mit blodsukker?

Som udgangspunkt er det en god idé at måle dit blodsukker fire gange dagligt og altid før bilkørsel. Vi anbefaler, at du to døgn i træk måler og registrerer dine blodsukkermålinger. Dvs. to døgnprofiler. 

En døgnprofil betyder, at du måler blodsukker før hvert hovedmåltid og igen ca. 1½ time efter, og så igen lige inden du går i seng om aftenen. Det er en fordel at måle på skiftende ugedage. Mål altid, hvis du er i tvivl, f.eks. ved mistanke om lavt blodsukker (hypoglykæmi).

Tips til måling af dit blodsukker

  • Brug siden af fingerspidserne i stedet for fingerblommen. Brug venstre hånd i stedet for højre, hvis du er højrehåndet og vice versa.
  • Øreflippen kan også bruges til at måle blodsukker.

Drøft med din behandler om, hvor hyppigt du skal måle dit blodsukker. Ved regulering af medicin samt ved ændringer i behandlingen og ved sygdom, er det bedst med flere daglige blodsukkermålinger.

Det gælder også, når det skal vurderes, hvor meget kostændringer eller ændringer i muskelarbejde/motion betyder for blodsukkeret. Det kan være en god idé at skrive resultaterne fra blodsukkermålinger og andre selvundersøgelser ned. I nyere blodsukkermåleapperater bliver dine målinger gemt.

Hvis du har målinger, som du særligt ønsker at drøfte med din behandler, kan det være nyttigt at have en lille notesbog, hvor du noterer de ting, du vil drøfte med din behandler. Her kan du også notere de råd og anbefalinger, som du får fra de forskellige behandlere f.eks. en diætist.

Hvad skal mit blodsukkerniveau ligge på?

Dette kan ikke besvares ens for alle diabetikere. Ideelt bør blodsukkerniveauet ligge mellem 4 og 7 mmol/l inden et måltid og under 10 mmol/l to timer efter måltider. Inden sengetid skal det helst ligge på 6 mmol/l.

For mange med type 1-diabetes vil dette niveau medføre en stor risiko for lave blodsukre (hypoglykæmi), så et kompromis med et lidt højere blodsukkerniveau kan være det, du og din behandler når frem til. 

Højt og lavt blodsukker

Som diabetiker kan du opleve både for højt blodsukker og for lavt blodsukker, når du måler dine blodsukkerværdier.

Læs mere om højt blodsukker (hyperglykæmi)

Læs mere om lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Langtidsblodsukker (HbA1c)

Langtidsblodsukkeret kaldes også for HbA1c, og det er en betegnelse for en blodprøve, der henviser til glykeret hæmoglobin. Blodprøven fortæller, hvad det gennemsnitlige glukoseniveau (sukkerniveau) i blodet har været over de seneste cirka to måneder.

Læs mere om HbA1c

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes