Mand Måler Blodsukker

Blodsukker og målinger

Når du ved, hvad dit blodsukker ligger på, er du bedre i stand til at finde ud af, hvordan din krop reagerer på mad, drikke, motion og insulin.

Råd og vejledning
Lukket

63 12 14 16

63 12 14 16

Hvis du føler dig utilpas, kan du hurtigt finde ud af, om årsagen er et for højt eller for lavt blodsukker.

 

Tips til måling af blodsukker

  Tips til måling af blodsukker
 • Hvordan måler jeg mit blodsukker?

  + -

  Der findes forskellige måder at finde ud af, hvad blodsukkeret ligger på. Sensorer, man har siddende fast et sted på kroppen, måler blodsukkeret løbende. Den klassiske metode er ved hjælp af en såkaldt fingerprikker. Her kommer gode råd til at måle med en fingerprikker. 

  • Vask altid hænder før hver måling og sørg for, at dine hænder er tørre.
  • Du får en bloddråbe frem ved at prikke på siden af en af dine fingre med en fingerprikker. Prik aldrig på selve blommen. Du lærer hurtigt, hvor stor bloddråben skal være.
  • Bloddråben suges let op på en strimmel eller en lanceret, som du har i dit måleapparat. Apparatet viser hurtigt, hvad dit blodsukker ligger på her og nu.
  • Brug siden af fingerspidserne i stedet for midt på. Brug venstre hånd i stedet for højre, hvis du er højrehåndet og vice versa.

   
  Du kan søge om tilskud til teststrimler og måleapparat hos kommunen. 

 • Hvis målingen driller

  + -

  Det kan ske, at målingen driller, eller du får helt forskellige resultater.

  Hvis du bruger fingerprikker, kan det for eksempel skyldes, at:

  • teststrimlerne har været opbevaret for koldt, hvilket ændrer reaktionstiden
  • teststrimlerne er for gamle eller har været opbevaret fugtigt
  • bloddråben har været for stor eller for lille, eller at dråben er gnedet ud
  • ruden i måleapparatet er snavset
  • der sidder noget sukkerholdigt på dine fingre – for eksempel fra frugt.

  Er du i tvivl om målingerne, så spørg din læge, sygeplejersken eller andre, som har undervist dig i metoden. 

 • Hvor ofte skal jeg måle mit blodsukker?

  + -

  Det er individuelt, hvor ofte personer med type 1-diabetes har brug for at måle blodsukker.

  • Følg først og fremmest den vejledning, du har fået af din diabeteslæge
  • Mål gerne, før du skal spise
  • Mål altid, inden du sætter dig bag rattet i en bil
  • I løbet af dagen skal du være opmærksom på, om du føler, dit blodsukker er ved at blive for lavt (hypoglykæmi).

  En god idé til at skabe overblik er at have fast rytme og måske skrive din døgnprofil ned. For eksempel ved, at du et par døgn i træk registrerer dine målinger og sammenholder dem med, hvordan du har sovet, spist og motioneret.  
   

 • Hvad skal mit blodsukkerniveau ligge på?

  + -

  Ideelt set skal blodsukkerniveauet helst ligge mellem 4 og 7 mmol/l inden et måltid og under 10 mmol/l to timer efter et måltid.

  Inden sengetid skal det ideelt være 6 mmol/l, men for mange med type 1-diabetes vil dette niveau imidlertid betyde stor risiko for lavt blodsukker (hypoglykæmi). Et kompromis med et lidt højere blodsukkerniveau kan være det, du og din behandler vurderer, er det bedste for dig.

 • Højt blodsukker

  + -

  Højt blodsukker (hyperglykæmi) kan gøre dig utilpas med symptomer som:

  • Træthed
  • Kvalme
  • Mundtørhed
  • Hyppig vandladning
  • Tørst
  • Kløe.

  Læs mere om højt blodsukker

 • Lavt blodsukker

  + -

  Lavt blodsukker (hypoglykæmi) kan gøre dig utilpas med symptomer som:

  • Sved
  • Sitren
  • Sult
  • Sur
  • Bleg
  • Besvimelse
  • Indre uro
  • Koncentrationsbesvær
  • Syns- og føleforstyrrelser
  • Hovedpine.

  Læs mere om lavt blodsukker

 • Langtidsblodsukker

  + -

  Langtidsblodsukkeret (HbA1c) er en betegnelse for en blodprøve, der fortæller, hvad det gennemsnitlige glukoseniveau (sukkerniveau) i blodet har været over de seneste cirka to-tre måneder. 

  Læs mere om HbA1c

Blodsukkermåler

Ketoner

Ketoner er et affaldsstof, kroppen producerer ved højt blodsukker over lang tid. Det kan give syreforgiftning.

Læs mere om ketoner, og hvordan du skal forholde dig til dem

Behandling 2

Langtidsblodsukker

En måling af dit langtidsblodsukker viser, hvordan dit niveau af blodsukker har været de seneste 2-3 måneder.

Læs mere om, hvad dit langtidsblodsukkertal betyder

Mand Og Kvinde Cykler I Naturen

Lavt blodsukker

Symptomerne på lavt blodsukker er, at du sveder, sitrer, bliver sur, sulten, bleg – eller besvimer.

Sådan kan du genkende lavt blodsukker

Voksne På Diabeteskursus

Højt blodsukker

Symptomer på højt blodsukker (hyperglykæmi) er træthed, kvalme, mundtørhed, hyppig vandladning, tørst og kløe.

Sådan skal du forholde dig, hvis du har højt blodsukker