BLIV MEDLEM

Fodterapi

Som diabetiker er det vigtigt, at du behandler dine fødder korrekt for at undgå fodsår. En meget vigtig del af forebyggelsen er en regelmæssig kontakt til en statsautoriseret fodterapeut.


Fodterapeuten undersøger følesanserne, fodpulsen og vejleder dig om, hvordan du bedst passer på dine fødder.

Har jeg ret til fodterapi?

Alle diabetikere har ret til en årlig fodstatus/risikovurdering med 50 % tilskud. Din fodstatus skal udføres af en fodterapeut efter henvisning fra din praktiserende læge, din diabetesbehandler, en praktiserende speciallæge eller en læge ansat på en sygehusafdeling.

Er du i tvivl om, hvordan din læge skal sende dig videre til en fodterapeut, så kan du læse Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer for diabetiske fodsår.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer for diabetiske fodsår

Henvisning og risikovurdering

Alle diabetikere har ret til en årlig fodstatus/risikovurdering med 50 % tilskud.

Din fodstatus skal udføres af en fodterapeut efter henvisning fra din praktiserende læge, din diabetesbehandler, en praktiserende speciallæge eller en læge ansat på en sygehusafdeling. Hvis du ønsker en henvisning til en fodterapeut, skal du derfor kontakte din læge, som laver en elektronisk henvisning.

Der er oprettet en såkaldt fodstatusdatabase, hvor din fodterapeut kan lagre din fodstatus elektronisk, så du ikke længere skal bede om et print, når du skifter behandler.

Hvad er en risikostratificering/risikovurdering?

Risikostratificeringen er den vurdering, fodterapeuten udarbejder i forbindelse med din fodstatus. Den er et udtryk for din risiko for at udvikle fodsår og har betydning for, hvilken af de fire risikogrupper du tilhører og dermed hvor mange behandlinger, du kan få tilskud til.

Din læge vil modtage relevante oplysninger og data om din fodstatus fra fodterapeuten.

Når du får foretaget en fodstatus, gælder den i et år fra den dato, den bliver udstedt. Hvis din helbredstilstand skulle forværres i løbet af året, og det har betydning for din risikostratificering, vil fodterapeuten udarbejde en ny fodstatus. Herefter vil forløbet starte forfra, og der vil igen gå et år inden næste fodstatus. 

Din henvisning fra lægen skal være ledsaget af relevante oplysninger og data, herunder særligt om eventuelle følgesygdomme, der kan være relevante for risikostratificeringen. Det kan være: 

 • Væsentligt nedsat syn
 • Væsentligt nedsat nyrefunktion
 • Iskæmi
 • Neuropati 

Hvilken risikogruppe tilhører jeg?

Det er din risikogruppe, som afgør, hvor mange antal fodbehandlinger med 50 % tilskud, du har ret til. Nedenfor er risikogrupperne beskrevet med de risikofaktorer, der har betydning for din risikostratificering.

Din fodterapeut laver en risikostratificering på baggrund af dine fødders tilstand og din generelle helbredstilstand. Overenskomsten om fodpleje bygger på den opfattelse, at de patienter, der har det største behov, skal have mest hjælp.

Der er forskel på, hvad behandlingsydelserne indeholder i de forskellige grupper. Det kan din fodterapeut fortælle dig mere om, men overordnet er det kompleksiteten af behandlingen, der varierer.

Gruppe 1

Gruppe 1 (lav risiko for fodsår): Ingen tilskudsberettigede behandlinger udover årlig fodsta-tus/risikovurdering.

 • Ingen neuropati (dvs. normal følesans)
 • Ingen behandlingskrævende fejlstillinger
 • Ikke blodforsyningsnedsættelse (almindeligt kredsløb/fodpuls)

Gruppe 2

Gruppe 2 (mellemrisiko for fodsår): Maksimalt fire tilskudsberettigede behandlingsydelser udover årlig fodstatus/risikovurdering.

 • Neuropati (dvs. vibrationssans >25)
 • Ikke blodforsyningsnedsættelse (almindeligt kredsløb/fodpuls)
 • Eller mindst en af følgende risikofaktorer:
 • Dannelse af hård hud afledt af fejlstillinger
 • Fedtvævsatrofi
 • Negleforandringer
 • Væsentligt nedsat syn forårsaget af diabetes

Gruppe 3

Gruppe 3 (mellem risiko for fodsår med særlige behov): Maksimalt ni tilskudsberettigede behandlings-ydelser udover årlig fodstatus/risikovurdering.

 • Neuropati (dvs. vibrationssans >25)
 • Blodforsyningsnedsættelse (dårligt kredsløb/manglende fodpuls)
 • Eller mindst en af følgende risikofaktorer:
 • Tidligere diabetiske fodsår
 • Udbrændt charcots fod
 • Væsentligt nedsat nyrefunktion

Gruppe 4

Gruppe 4 (høj risiko for fodsår): Tilskudsberettigede behandlinger efter behov.

 • Diabetiske fodsår
 • Aktiv charcots fod
 • Tidligere amputation
 • Iskæmi (moderat eller nedsat blodforsyning)

Bortset fra patienter med iskæmi og tidligere amputationer vil patienten normalt kun midlertidigt befinde sig i risikogruppe 4.

Diabetespatienter i risikogruppe 2-4 kan modtage tilskud til bøjlebehandling, og det tæller ikke med i opgørelsen af de årlige behandlinger.

Kan jeg få tilskud til fodterapi?

De behandlinger, du får tilskud til, vil have en egenbetaling på 50 %. Ønsker du flere behandlinger end dem, din fodstatus/risikovurdering giver ret til, skal du selv betale 100 %. Det skal din fodterapeut informere dig om.

Find en fodterapeut med ydernummer

Du kan kun få tilskud hos en fodterapeut med ydernummer, dvs. en fodterapeut som har en aftale med det offentlige.

Er du i tvivl om, hvorvidt en fodterapeut har ydernummer, kan du kontakte Praksisafdelingen i din region. Det er nemlig regionerne, der indgår aftaler med fodterapeuter om ydernumre.

Du kan også spørge din fodterapeut, om vedkommende har ydernummer, så du kan få tilskud.

Kvalitet i behandlingen

Statsautoriserede fodterapeuter har taget en uddannelse på halvandet år og er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Statsautoriserede fodterapeuter er en del af det offentlige sundhedsvæsen og giver blandt andet klagemulighed til Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen, hvilket kan være hensigtsmæssigt. De fleste klinikker hedder ”Klinik for Fodterapi” eller skilter med et logo med skrivelsen ”Statsautoriseret fodterapeut”.

Kvalitet og hygiejne

Alle statsautoriserede fodterapeuter skal til enhver tid kunne dokumentere, at både kvalitet og hygiejne er i orden. Det betyder, som nævnt, at du som diabetiker har mulighed for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over fodbehandlingen, hvis noget skulle gå galt.

Du kan gå til kontrol med dine fødder hos andre end en fodterapeut (f.eks. på et ambulatorium eller hos alment praktiserende læge), men den årlige fodstatus, skal foretages af en privatpraktiserende fodterapeut.

Specielt for pensionister

Helbredstillæg

Hvis du er pensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 2003, kan du søge om helbredstillæg og herunder tilskud til egenbetalingen for fodbehandling. Men kun til det antal behandlinger, fodterapeuten har vurderet som nødvendige. Ønsker du flere behandlinger, må du forvente selv at skulle betale hele udgiften.

Læs mere om helbredstillæg

Udvidet helbredstillæg

Folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003, har også en mulighed for at søge udvidet helbredstillæg. Det betyder, at du kan søge tilskud til fodbehandlinger ud over det antal, din fodterapeut har henvist dig til.

Hvis du f.eks. på grund af andre helbredsmæssige problemer end diabetes, f.eks. dårlig ryg, ikke selv kan pleje dine fødder.

Hvad er forskellen på helbredstillæg og udvidet helbredstillæg?

Forskellen på de to tillæg handler om, hvorvidt der gives tilskud via sygesikringen (sundhedsloven) eller ikke.

Behandlinger med tilskud hører under det almindelige helbredstillæg. Behandlinger uden tilskud hører under det udvidede helbredstillæg. Derudover kan behandlinger uden tilskud udføres af fodterapeuter med eller uden ydernummer samt fodplejere. 

Behandling med tilskud

Behandling uden tilskud

Patienten kan søge om almindeligt helbredstillæg.

Behandlingen kan kun udføres af fodterapeuter med ydernummer.

Patienten kan søge om det udvidede helbredstillæg.

Behandlingen kan udføres af fodterapeuter med eller uden ydernummer samt fodplejere.

Kilde tabel: Danske Fodterapeuter, www.fodterapeut.dk

Hjemmebehandling

Du kan få behandling i dit hjem efter henvisning fra lægen, hvis din tilstand udelukker transport til klinikken. Du skal have henvisningen fornyet efter 12 måneder ved hjemmebehandling.

Læs overenskomsten om fodterapi

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes