MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Hovedbestyrelsen

Diabetesforeningens hovedbestyrelse. Bagerst: Thomas Elgaard Larsen, Anja Østergren, Mette Jensen og Henning Nielsen. Forrest: John Arne Sørensen, Thomas Skjellerup, næstformand Jørgen Andersen, formand Truels Schultz og næstformand Torben Wied.

Hovedbestyrelsen

Diabetesforeningens hovedbestyrelse vælges af Repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet, som holdes hvert andet år. Medlemmerne bliver valgt for en fireårig periode, hvorefter de kan genvælges.

Hovedbestyrelsen består af:

 • En formand
 • To næstformænd
 • Seks hovedbestyrelsesmedlemmer
 • Tre suppleanter 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for:

 • Den overordnede foreningspolitiske ledelse
 • Den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af foreningen på det strategiske niveau
 • Den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af direktørens virke 

Formandskabet

Formanden og de to næstformænd udgør formandskabet. På vegne af Hovedbestyrelsen koordinerer formandskabet overordnede driftsopgaver med direktionen. Formandskabet skal kvalitetssikre mødemateriale til den samlede Hovedbestyrelse. 

Hovedbestyrelsens opgaver

Overordnet skal Hovedbestyrelsen:

 • Sørge for, at Diabetesforeningen bliver repræsenteret over for myndigheder, andre patientforeninger og offentligheden både nationalt og internationalt.
 • Sørge for, at Diabetesforeningen fremstiller målrettet informationsmateriale til diabetikere i alle aldre og relevante faggrupper, samt landsdækkende PR-materiale om Diabetesforeningen.
 • Fordele foreningens midler til bl.a. forskning, kurser, informations- og PR-materiale, kontordrift m.m. i samråd med de respektive råd og udvalg.
 • Være opmærksom på nye måder og sammenhænge at præsentere Diabetesforeningen i.
 • Informere lokalforeningerne om relevante emner; f.eks. om korrespondance med offentlige myndigheder i sager, som skønnes vigtige. Oplysningen fra Hovedbestyrelsen ruster lokalformændene til at tage sagen op i lokalsamfundet og videreformidle Foreningens budskab.
 • Nedsætte relevante udvalg og arbejdsgrupper til at varetage enkelte veldefinerede opgaver.

Kontakt Hovedbestyrelsen

Hvis du ønsker at kontakte Hovedbestyrelsen, skal du sende en mail til Ledelsessekretariatet: ls@diabetes.dk.

Truels -Schultz

Formand Truels Schultz (født 1948)

Truels beskæftiger sig hovedsageligt med Hovedbestyrelsen på det organisatoriske felt. Han fremhæver, at hans ønske er, at Hovedbestyrelsen fremover vil træffe beslutninger via dialog med respekt for hinandens synspunkter i en demokratisk proces og at samarbejdet i bestyrelsen er præget af åbenhed og ærlighed.

Han påpeger vigtigheden af samspillet mellem formand/direktør/formandskab/Hovedbestyrelsen, hvor dialog er en vigtig faktor. Samspillet mellem Hovedbestyrelse, Regionsudvalg og Lokalforeninger skal ligeledes styrkes.


Jørgen -AndersenNæstformand Jørgen Andersen (født 1971)

Jeg har været lokalforeningsformand i Skive siden 2011 og siddet i hovedbestyrelsen siden 2013 som næstformand. Til daglig er jeg salgschef i Miele.

Mine personlige ambitioner for foreningen er, at vi tjener alle patienter maksimalt på alle fronter ved at yde maksimalt politisk indflydelse på hele behandlersystemet og tildeling af ressourcer til dette. Samtidig skal vi have en velfungerende frivillig organisation rundt i landet, som kan give alle i berøring med diabetes gode tilbud på en bred front.

Personligt har jeg en bred erfaring med diabetes siden barnsben og har prøvet tre forskellige behandlingsformer på type 1-diabetes samtidig med, at jeg har en datter, der har haft diabetes, siden hun var 4 år.


Torben -WiedNæstformand Torben Wied (født 1950)

Jeg er uddannet som statsautoriseret revisor, og har været revisor for Diabetesforeningen i 20 år, frem til jeg gik på pension i 2013.

I maj 2013 blev jeg valgt ind i hovedbestyrelsen, og i 2016 blev jeg konstitueret næstformand i forbindelse med, at Michael Skjødt Sørensen trådte ud af hovedbestyrelsen og indgår nu sammen med formanden og den anden næstformand i formandskabet.

Ud over at beskæftige mig med bestyrelsesarbejdet tager jeg, med mine mange års kendskab til Diabetesforeningen, aktiv del i den økonomiske udvikling af foreningen. Jeg har haft type 1-diabetes siden 1984. Jeg bor i Odense sammen med Birthe og nyder at spille golf, rejse og sejle. 

Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Holbecks Fajance’s Fond.


Anja -Østergren -Nielsen

Anja Dahl Østergren (født 1984)

Jeg blev diagnosticeret med type 1-diabetes i 1999 og bliver pt behandlet med pumpe og sensor.

Mit engagement i Diabetesforeningen begyndte snart herefter i det daværende Ungdomsudvalg og som den unge repræsentant i Børneudvalget. Jeg har arbejdet på Diabetesforeningens børnekurser samt på en diabetes summer camp i USA. I 2006 var jeg en del af IDF programmet Youth Ambassadors og fik herigennem et stort internationalt netværk.

En stor del af min erfaring som frivillig er hentet i Ungdommens Røde Kors, hvor jeg har arbejdet med udsatte børn og unge i udsatte boligområder og på Rigshospitalet, samt i Palæstina og Jordan.

Professionelt er jeg kandidat i molekylær biomedicin og har skrevet speciale om årsager til udvikling af type 1-diabetes. Jeg har derved indsigt i grundforskning og årsager til udvikling af sygdomme.

Jeg har tidligere arbejdet med grundforskning i det offentlige og private, med competitive intelligence I lægemiddelindustrien. Nu arbejder jeg med godkendelse af lægemidler globalt og forstår derved myndighedernes krav til medicin på markedet samt hvordan lægemidler produceres.


Henning -Nielsen

Henning Nielsen (født 1957)

Jeg er født i Odense i 1957 og efter gymnasiet flyttede jeg til Aalborg for at læse til ingeniør. Jeg er gift med Annette og sammen har vi 2 børn Camilla og Christian. Derudover er jeg far til Rasmus og Rikke.  

Jeg blev diagnosticeret med type 2-diabetes i 2003.

Jeg blev uddannet som motivationsinstruktør i 2006 og stoppede som instruktør i 2013, da jeg blev valgt ind i hovedbestyrelsen.

Øvrige tillidshverv: Næstformand i Aalborg lokalforening. Formand for regionsudvalget i Nordjylland. Kasserer i Aalborg Kanonlaug (i laugets terminologi er titlen: Skatmester)


Thomas -Elgaard -Larsen

Thomas Elgaard Larsen (født 1959)

Jeg har haft diabetes 1 siden 1972, og har en datter med diabetes 1, der blev diagnosticeret som 7-årig. Jeg er civiløkonom, og har erfaring inden for politisk ledelse og økonomi både på kommunalt, regionalt og statsligt niveau, bl.a. gennem 12 års byrådsarbejde.

Jeg har ledelseserfaring i danske og internationale virksomheder både i og uden for Danmark med hovedvægten på organisationsudvikling, markedsføring og ledelse.

Jeg har teoretisk baggrund HA og HD i Afsætning fra CBS samt international lederuddannelse og underviser til daglig på Erhvervsakademi i bl.a. politisk ledelse og offentlig økonomi på både kommunalt og regionalt niveau.

Øvrige tillidshverv: 4 års erfaring i Social- og Sundhedsudvalg samt Handicapråd. Opstart og drift af Børne- og familiegruppe i Region Hovedstaden. Opstart og drift af Lokalforening i Fredensborg Kommune. Bestyrelseserfaring fra private virksomheder i Danmark og USA. 


John -Arne -Sørensen

John Arne Sørensen (født 1944)

Jeg er tidligere direktør på Kolding Sygehus. Inden da havde jeg tilsvarende poster på Færøerne og i Saudi Arabien - i alt 25 år. Jeg har siden 2001 haft type 1½ diabetes. Jeg prioriterer frivillighed, åbenhed og opsporing. Jeg er pensionist.

Øvrige tillidshverv: Formand for lokalforeningen i Kolding Kommune og regionsudvalget i Syddanmark. Repræsenterer regionsudvalget i Sundhedsbrugerrådet og det regionale diabetesudvalg. Formand for Handicaprådet i Kolding Kommune. 


Mette -David -Jensen

Mette David Jensen (født 1993)                

Jeg læser statskundskab på Københavns Universitet med tilvalgsfag i Retorik. Ved siden af mit studie arbejder jeg som studentermedhjælper på Novo Nordisk.

Jeg har været frivillig for Diabetesforeningen, siden jeg var 18 år. Jeg startede i Ungegruppen i Region Hovedstaden, som jeg blev formand for i 2014-2016, og i 2015-2016 var jeg en del af Regionsudvalget i Hovedstaden.

 


David -RasmussenDavid Rasmussen (født 1988)

Jeg blev diagnosticeres med type 1-diabetes i 1994 og er pumpebruger siden 2013.

Er uddannet psykolog og bor i Aalborg.

Indtrådt i Hovedbestyrelsen pr. 6. oktober 2018, da Thomas Skjellerup valgte at træde ud af bestyrelsen.

Mit hovedfokus for arbejdet i Hovedbestyrelsen vil være sammenhold på tværs af alder, lokale grupper og typer af diabetes, så vi sammen kan stå stærkere og støtte hinanden i livet med en kronisk lidelse – og for at få et bedre liv med diabetes og en fremtid uden.”


 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes