MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Hovedbestyrelsen

Diabetesforeningens hovedbestyrelse. Forrest fra venstre: Malene Rasmussen, Mette David Jensen, David Rasmussen, Pia Bruun Madsen. Bagest fra venstre: Næstformand Thomas Elgaard Larsen, Henning Michael Thygesen, John Arne Sørensen, Næstformand Jørgen Andersen, Formand Torsten Lauritzen. Foto: Nils Lund Pedersen

Hovedbestyrelsen

Diabetesforeningens hovedbestyrelse vælges af Repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet, som holdes hvert andet år. Medlemmerne bliver valgt for en fireårig periode, hvorefter de kan genvælges.

Hovedbestyrelsen består af:

  • En formand
  • To næstformænd
  • Seks hovedbestyrelsesmedlemmer
  • Tre suppleanter (for nuværende to suppleanter)

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for:

Hovedbestyrelsen varetager den overordnede foreningspolitiske ledelse, den økonomiske og ledelsesmæssige kontrol af foreningen på det strategiske niveau samt på direktørens virke.

Formandskabet

Formanden og de to næstformænd udgør formandskabet. På vegne af Hovedbestyrelsen koordinerer formandskabet overordnede driftsopgaver med daglig ledelse. Formandskabet kvalitetssikrer mødemateriale til den samlede Hovedbestyrelse. 

Hovedbestyrelsens opgaver

Overordnet skal Hovedbestyrelsen sørge for:

  • At fastlægge og sikre løbende udvikling af og opfølgning på den til enhver tid gældende strategi i samarbejde med daglig ledelse
  • At holde øje med og overvåge økonomien samt prioritere foreningens ressourcer i samarbejde med daglig ledelse
  • At ansætte og være arbejdsgiver for den administrerende direktør, som står for den daglige ledelse af foreningen
  • At repræsentere foreningen over for omverdenen i udvalgte sammenhænge.
  • At sikre gode og konstruktive relationer til foreningens frivillige og medlemmer – herunder relationer og samarbejde mellem Regionsudvalg, Børnefamilie- og Ungegrupper samt Lokalforeninger

Kontakt Hovedbestyrelsen

Hvis du ønsker at kontakte Hovedbestyrelsen, skal du sende en mail til Ledelsessekretariatet: ls@diabetes.dk.

Formand Torsten Lauritzen

Formand Torsten Lauritzen (født 1951)

Diabetes har været en del af mit liv, siden jeg var barn, hvor min far var læge og min mor sygeplejerske på Skærven – Diabetesforeningens daværende kursusejendom, hvor børn med type 1-diabetes kom på sommerlejr.

Jeg er selv læge, professor, dr.med. og har i hele min karriere beskæftiget mig med diabetes som forsker og som praktiserende læge. Jeg brænder for at hjælpe mennesker med diabetes til et bedre liv – og helst et liv uden følgesygdomme.

Det er mig på sinde som formand for Diabetesforeningen at omsætte viden om diabetes til bedre behandling for alle diabetestyper, at minimere social ulighed i behandlingen og prioritere forebyggelse af type 2-diabetes.


Næstformand Jørgen AndersenNæstformand Jørgen Andersen (født 1971)

Jeg har været lokalforeningsformand i Skive siden 2011 og siddet i hovedbestyrelsen siden 2013 som næstformand. Til daglig er jeg salgschef i Miele.

Mine personlige ambitioner for foreningen er, at vi tjener alle patienter maksimalt på alle fronter ved at yde maksimalt politisk indflydelse på hele behandlersystemet og tildeling af ressourcer til dette. Samtidig skal vi have en velfungerende frivillig organisation rundt i landet, som kan give alle i berøring med diabetes gode tilbud på en bred front.

Personligt har jeg en bred erfaring med diabetes siden barnsben og har prøvet tre forskellige behandlingsformer på type 1-diabetes samtidig med, at jeg har en datter, der har haft diabetes, siden hun var 4 år.


Næstformand Thomas Elgaard LarsenNæstformand Thomas Elgaard Larsen (født 1959)

Jeg har haft diabetes 1 siden 1972, og har en datter med diabetes 1, der blev diagnosticeret som 7-årig. Jeg er civiløkonom, og har erfaring inden for politisk ledelse og økonomi både på kommunalt, regionalt og statsligt niveau, bl.a. gennem 12 års byrådsarbejde.

Jeg har ledelseserfaring i danske og internationale virksomheder både i og uden for Danmark med hovedvægten på organisationsudvikling, markedsføring og ledelse.

Jeg har teoretisk baggrund HA og HD i Afsætning fra CBS samt international lederuddannelse og underviser til daglig på Erhvervsakademi i bl.a. politisk ledelse og offentlig økonomi på både kommunalt og regionalt niveau.


Medlem Malene Rasmussen

Malene Rasmussen (født 1970)

Jeg vil gerne udbrede viden om diabetes, styrke diabetesforskningen og uddanne os alle lidt mere i, hvordan vi håndterer diabetes som individ, som organisation og som samfund. Interessevaretagelsen skal styrkes gennem en aktiv indsats over for vores mange samarbejdspartnere: fra forskere til politikere til sundhedsvæsenet og videre til andre foreninger og patientorganisationer, som vi har et naturligt fællesskab med.

Type 1-diabetiker siden 2013. Formand for Sorø Lokalforening.

 


Medlem Mette David Jensen

Mette David Jensen (født 1993)

Jeg læser statskundskab på Københavns Universitet med tilvalgsfag i Retorik. Ved siden af mit studie arbejder jeg som studentermedhjælper hos Novo Nordisk.

Jeg har været frivillig for Diabetesforeningen, siden jeg var 18 år. Jeg startede i Ungegruppen i Region Hovedstaden, som jeg blev formand for i 2014-2016, og i 2015-2016 var jeg en del af Regionsudvalget i Hovedstaden.

 


Medlem David Rasmussen

David Rasmussen (født 1988)

Jeg blev diagnosticeret med type 1-diabetes i 1994 og har været pumpebruger siden 2013.

Jeg er uddannet psykolog og bor i Aalborg.

Mit hovedfokus for arbejdet i Hovedbestyrelsen vil være sammenhold på tværs af alder, lokale grupper og typer af diabetes, så vi sammen kan stå stærkere og støtte hinanden i livet med en kronisk lidelse – og for at få et bedre liv med diabetes og en fremtid uden.


Medlem John Arne Sørensen

John Arne Sørensen (født 1944)

Jeg er tidligere direktør på Kolding Sygehus. Inden da havde jeg tilsvarende poster på Færøerne og i Saudi Arabien - i alt 25 år. Jeg har siden 2001 haft type 1½ diabetes. Jeg prioriterer frivillighed, åbenhed og opsporing. Jeg er pensionist.

 


Medlem Pia Bruun Madsen

Pia Bruun Madsen (født 1947)                 

Jeg har gennem 44 år været pårørende i min familie, hvor min mand og vores søn begge har type 1-diabetes. Jeg er uddannet bioanalytiker med masteruddannelse i offentlig ledelse (MPM). Jeg har i mange år arbejdet med sundhedsfaglig udvikling og ledelse, og jeg har bred erfaring fra stillinger på direktionsniveau. Jeg er i dag ansat i Region Sjællands Enhed for Sygehushygiejne.

Jeg ønsker at arbejde for, at Diabetesforeningen tydeligt er diabetikernes forening med aktiv opbakning til de nye Steno-diabetescentre, med krav til afprøvning af ny teknologi efter ensartede, fastlagte kriterier og med formidling af forskning og ny viden til Diabetesforeningens medlemmer. Diabetesforeningen skal kendes på frivillighed og faglighed. 


Medlem Henning Michael ThygesenHenning Michael Thygesen (født 1966)

Jeg er formand for Børnefamiliegruppen Nordjylland, Rebild lokalforening og medlem af Regionsudvalget i Nordjylland. Jeg repræsenterer desuden børn og unge i Det Regionale Diabetesudvalg under Region Nordjylland og sidder som patientrepræsentant i diverse udviklingsgrupper knyttet til etablering og bygning af Steno Diabetes Center Nordjylland.

Jeg har ikke selv diabetes, men min far havde type 2 og min datter har type 1-diabetes.

I hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for, at Diabetesforeningen opleves som ”Vores forening”. Bestyrelsen skal kunne føles, mærkes og ikke mindst ses lokalt og inspirere andre til at arbejde frivilligt. Jeg lægger stor vægt på, at alle forstår, hvilken retning vi bevæger os i.


 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes