Skolebarn Ude Leg 01

Dit barns trivsel

Når et barn får diabetes, betyder det ikke, at de kommer til at trives dårligt, men flere børn oplever i perioder udfordringer.

I behandlingssystemet er der mest fokus på det medicinske og regulering af sygdommen, hvorimod der er mindre fokus på den psykiske trivsel hos barnet. Derfor er det som forældre vigtigt at have fokus på dit barns trivsel og psykiske aspekter i forbindelse med diabetes.

Når et barn får diabetes, er det ikke ensbetydende med, at de kommer til at trives dårligt, men flere børn oplever i perioder, at det kan være hårdt at leve med diabetes.

 

Ønsker ikke at skille sig ud

Generelt ønsker børn ikke at skille sig ud fra mængden og være anderledes, men i flere sammenhænge vil de opleve, at der skal tages ekstra hensyn til, at de har diabetes. For nogen børn vil det påvirke deres hverdag og trivsel, og de skal have hjælp fra voksne til at finde måder og strategier til at håndtere forskellige situationer. Jo mere åbent, du kan tale med dit barn, om det der er svært, jo bedre kan du følge med i om dit barn trives.

Børn reagerer forskelligt

Det kan være meget forskelligt, hvordan dit barn vil reagere på en kronisk sygdom. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at reagere på, men dit barns psykiske trivsel har betydning for hvor godt han/hun lever med sin diabetes.

Et godt hverdagsliv er afgørende for at styrke børn og unges trivsel, mestringsevne og relationer. I takt med at barnet bliver ældre, vil det blive mere bevidst om sin sygdom og skal derfor løbende ’bearbejde’ og forholde sig til sin diabetes. Barnets udfordringer vil derfor kunne ændre karakter afhængigt af barnets alder og sygdomsforståelse.

Skolebarn Ude 03

Sygdomsforståelse

Alt efter dit barns alder, vil forståelse og bearbejdning være forskellig.

Familie Tegner

Samarbejdet

Børn spejler sig i voksne omkring sig – særligt sine forældre og nære voksne.

I Skolegaarden 02

Det sociale liv

Børn med diabetes ofte er bevidste om, at de skiller sig ud.

1600X600px1

Har du spørgsmål om dit barns trivsel?

Vi er her for at hjælpe