Familie Danser 2

Pas på dig selv som forælder

Er du forælder til et barn med type 1-diabetes, kan du måske føle, at du aldrig har fri. Få gode råd til at passe på dig selv.

Som forælder til et barn med type 1-diabetes kan det føles, som om du aldrig helt har fri – heller ikke når barnet sover, eller når barnet bliver passet ude.

Det kan være udmattende og opslidende med manglende søvn, kontrol ved diverse behandlere, konstante bekymringer samtidig med at hverdagen med arbejde, indkøb, madlavning, rengøring samt andre søskende skal fungere. Det kan tære på det mentale overskud at skulle få alle ender til at nå sammen, og ofte vil  familien opleve en presset hverdag.

Sæt ord på de nye roller

Som forælder er du først og fremmest omsorgsgiver, men du er også dit barns behandler, som døgnet rundt skal have styr på kulhydrattælling, insulindosis, blodsukkermåling og meget mere. For nogle forældre kan det være svært at have overskuddet og overblikket over sygdommen hele tiden, hvilket er naturligt. Opmærksomhed på forældrerollen og dialog om udfordringen som forældre kan medvirke til en bedre balance i relationen mellem dit barn og dig.

Prøv jer frem

Som forælder kan du – sammen med dit barns behandlere – prøve jer frem. Med tiden bliver det dog lettere, og diabetes vil fylde mindre i hverdagen. Der findes generelle retningslinjer for, hvordan man passer diabetes, men der er også mange individuelle forhold, som du og dit barn skal lære at kende, for eksempel hvordan blodsukkeret reagerer i forskellige situationer.

 

Accept er vejen frem

Accept er grundlæggende for, at I som familie får et godt liv med diabetes. Hvis I kan acceptere, at tingene er svære, uretfærdige og uoverskuelige lige nu, vil I med tiden få en hverdag, hvor diabetes er en naturlig del. For nogle kan det være hjælpsomt at tale med andre om det. Det kan være familie, venner eller måske de professionelle på ambulatoriet eller andre familier i samme situation.

Med tiden vil du som forælder – og I som familie – finde en måde at få hverdagen til at fungere. Alt efter hvem man er, og hvordan ens familie er, kan man løse udfordringen på forskellige måder.

Håndvask Inden Mad

Få en forælder-mentor

Når ens barn får konstateret diabetes, kan det være en hjælp at tale med en, der også har et barn med type 1-diabetes.

Find et frirum

De fleste forældre vil have brug for et frirum til at lade op i. Ingen mennesker kan være under et kontant pres gennem længere tid uden, at det påvirker ens mentale sundhed. Derfor er det vigtigt, at du får lagt pauser ind til dig selv, hvor du kan lade op. Det er individuelt, hvad der aflaster en, men for eksempel en gåtur kan gøres på kort tid og kan rense hovedet for tanker.

Bed om hjælp

Hvis du har mulighed for at få hjælp fra din familie og venner, kan du lidt efter lidt lade andre overtage ansvaret for dit barn i perioder. Gradvist kan du inddrage dem i dit barns pleje og behandling, så de på sigt kan aflaste dig.

Få aflastning i weekendtilbud

For børn med udfordringer, børn med tegn på mistrivsel, eller børn med yderligere diagnoser, kan håndtering af diabetes virke uoverskueligt. Børnene vil ofte opfinde uhensigtsmæssige strategier for at navigere i det kaos, de føler. Som forældre kan man føle sig magtesløs i forsøget på at hjælpe.

Tilbuddet henvender sig til børn i alderen 8-15 år og familier, der af den ene eller anden grund har svært ved at opretholde en sund diabetesregulering og er kørt fast i uhensigtsmæssige strategier og mønstre.

Hver tredje weekend kan indskrevne børn opholde sig i tilbuddet fra fredag til søndag. Alle børn vil blive tilbudt at blive hentet og afleveret på hjemmeadressen. Weekenderne vil i høj grad bære præg af opbygning af fællesskab blandt børnene samt udfordringer igennem oplevelser og fysisk aktivitet.

Solstrålen ligger på Diabetesinstitutionen Solglimts matrikel i smukke omgivelser i
Fårevejle i Odsherred. I huset er der plads til 8 børn. Solglimt er et opholdssted for børn og unge i alderen fra 10 til 23 år, der har svært ved at håndtere deres diabetes. Institutionen er drevet i henhold til Servicelovens § 66 stk. 6.

Læs mere om weekendtilbuddet Solstrålen

Kilde: solglimt.net

 

Ida Raadgiver

Forældre-hædersmedaljen har en bagside

ARTIKEL: Hver eneste dag yder forældre til børn med diabetes en kolossal indsats. Men det tærer på energien. Rådgiver Ida Astrup Jørgensen har givet sine gode råd til, hvordan man passer godt på sig selv, til medlemsmagasinet. 

Læs Idas råd her

Det Ekstra Gear 1

Jeg finder altid det ekstra gear

ARTIKEL: Det er Mette Lundbergs erfaring, at hun altid lige får hentet den ekstra portion energi, når det gælder. Men i al evighed holder det naturligvis ikke, og det går kun, hvis hun får sin søvn, fortalte hun til medlemsmagasinet i november.

Læs Mettes historie her

Gode råd til at passe jer selv i familien

  Gode råd til at passe jer selv i familien
 • Har du mindre børn

  + -
  • Inddrag familie og netværk og bed om hjælp
  • Pas godt på dig selv. Skru op for det, der giver dig overskud, værdi og glæde i hverdagen.
  • Hold fast i aktiviteter eller andet, der styrker parforholdet – dit barn har også bedst af forældre, der er stærke og glade sammen.
  • Sørg for pusterum – sammen som forældre og hver for sig.
  • Kommuniker grundigt med de voksne, som passer dit barn i hverdagen. Få tydelige aftaler om dit barns diabetes, omsorg og behandling, og gør, hvad du kan for at kunne være tryg, når dit barn er overladt til andre
 • Har du større børn

  + -
  • Pas godt på dig selv. Sørg for at finde nogle pauser til dig, hvor du kan koble af
  • Inddrag familie og netværk, og bed om hjælp til stort og småt
  • Vis dit barn, at det her klarer vi sammen, men vær klar til at rumme og lytte, når dit barn er ked af det eller frustreret
  • Lyt og hold igen med de gode råd
  • Spørg om dit barn har brug for din hjælp, og i så fald hvilken slags hjælp han/hun har brug for fra dig
  • Respekter dit barns medbestemmelse – det er hans/hendes krop
  • Respekter dit barns grænser
  • Hold fast i ting, der styrker parforholdet – dit barn har også bedst af forældre, der er stærke og glade sammen.
1600X600px1

Pas godt på dig selv

Vi er her for at hjælpe, så du som forælder kan passe godt på dig selv.