Forældre Ser På Pc

Dine rettigheder

Som forælder har du mulighed for at søge forældreorlov og tabt arbejdsfortjeneste, når dit barn har type 1-diabetes.

Forældreorlov og tabt arbejdsfortjeneste

Det er krævende at få den nye hverdag med diabetes til at hænge sammen. Både i forhold til at få dit barn kørt ind i den daglige pasning igen, og i forhold til at have overskud til dine andre børn.

For mange familier er det derfor praktisk, hvis en eller begge forældre kan få orlov i en periode. Jo yngre dit barn er, jo længere orlovsperiode har I brug for.

Mange forældre bruger den første tid af orlovsperioden på at støtte barnet i institutionen/skolen, da det kræver tid for lærere og pædagoger at lære, hvordan de bedst hjælper dit barn i hverdagen.

I starten vil du måske være mest tryg ved at være til stede i institutionen, senere blot et opkald væk. Med tiden vil du og dit barn føle jer trygge, og dit barn kan være i institutionen/skolen i længere og længere tid ad gangen, for til sidst at være der hele dagen.

Den tid, du bruger på at instruere pædagoger og lærere om dit barns diabetes, er godt givet ud, da det er vigtigt, at du er tryg ved at vende tilbage til arbejdet igen og stoler på, at de kan tage sig godt af dit barn.

Flere steder tilbyder sygeplejerskerne fra diabetesambulatorierne at undervise institutionen eller skolelærerne i diabetes, så de føler sig klædt på til at varetage opgaven. Undervisningen foregår enten på sygehuset eller i institutionen/skolen.

Ofte findes der socialrådgivere på sygehuset, som kan hjælpe med at søge kommunen om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med orlov.

Samarbejdet med kommunen

Når dit barn er ny med type 1-diabetes, er det godt at vide, hvad du kan få hjælp til i din kommune.

Det er Diabetesforeningens erfaring, at mange i den første tid efter diagnosen har svært ved at overskue situationen med alt, hvad det indebærer, og samtidig skulle søge hjælp hos kommunen.

Nogle kan opleve processen med kommunen som forvirrende, og den kommunale sagsbehandler har måske ikke altid tilstrækkelig viden om diabetes som sygdom eller indsigt i, hvad det vil sige at leve med diabetes. Det er derfor vigtigt, at sætte sig ind i mulighederne for støtte.

Vær forberedt på, at processen kan tage tid, og at du selv har en vigtig rolle med at forklare dit barns situation og sygdommens betydning i hverdagen.

Få gode råd til samarbejdet med kommunen

Rådgiver Ida Astrup Jørgensen

Er dit barn ny med diabetes?

Og skal du finde fodfæste i en ny hverdag?