Barn Og Kontaktperson

Dit barns reaktion

Børn reagerer forskelligt på at få stillet diagnosen diabetes.

For mange børn er det logik, at når man har været syg, så bliver man rask igen. Det kan derfor være meget svært for et lille barn at forstå og kapere, at de ikke bliver raske, men at de skal leve med diabetes resten af deres liv.

Dit barn kan derfor være frustreret og uforstående. ”Hvorfor skal jeg lige være syg?” Det er svært at svare på som forælder, for der er ingen svar.

Hjerte

Husk:

Langt de fleste børn er enormt omstillingsparate – også når det gælder diabetes.

I vænner jer til hverdagen

Langt de fleste børn er enormt omstillingsparate – også når det gælder diabetes.

Ofte tager det længere tid for forældrene end barnet at vænne sig til et nyt liv med diabetes i hjemmet. Du skal dog være opmærksom på, at de følelsesmæssige reaktioner kan blusse op senere eller i perioder med større forandringer, f.eks. hvis jeres barn skal starte i børnehave, skole, flytning osv.

Erfaringsudveksling med andre familier

Mange familier oplever, at det er frugtbart at få kontakt til andre familier, der også har et barn med diabetes. I vil måske opleve, at familier, som ikke har diabetes tæt på, kan have svært ved at sætte sig ind i, hvad det vil sige at have et diabetesbarn. Derfor kan det være godt at erfaringsudveksle med andre i samme situation.

Børnefamiliegrupper

Børn med diabetes har ofte også stor glæde af at møde andre, som også har diabetes. På den måde lærer dit barn, at han/hun ikke er den eneste med diabetes. 
I hver region er der en Børnefamiliegruppe, som planlægger arrangementer for familier med diabetesbørn.

1600X600px4

Er dit barn ny med diabetes?

Og skal du finde fodfæste i en ny hverdag?