Børn I I Legekøkken

I børnehave med type 1-diabetes

Når dit barn er i børnehave, skal der sikres løsninger på, hvordan dit barns diabetes kan passes bedst muligt.

En ny hverdag – i børnehaven

Det kan føles utrygt at skulle sende sit barn i børnehave med færre voksne og en ny hverdag. Det er en naturlig bekymring at have som forælder til et barn med diabetes, men et stærkt samarbejde og en god dialog med børnehaven vil hjælpe til, at du efterhånden vil blive mere tryg ved at sende dit barn afsted.

Husk, at det tager tid at etablere nye vaner og samarbejde, og at du som forældre spiller vigtig rolle i det nye samarbejde.

Diabetesforeningen anbefaler, at alle børn med diabetes skal have en kontaktperson, der har ansvaret for at passe barnets diabetes.

Kontaktpersonen har en vigtig rolle

Diabetesforeningen anbefaler, at barnet mindst har en kontaktperson tilknyttet i institutionen, der står for den daglige kommunikation mellem hjem og institution, samt varetagelse af barnets diabetes. Kontaktpersonen bør være en voksen, som barnet kender godt og er tryg ved, og som får særlig oplæring og viden om diabetes.

Det gode samarbejde skaber tryghed

For at sikre, at dit barn får den rigtige støtte i dagtilbuddet, anbefaler Diabetesforeningen, at forældre og institution holder et møde i god tid, inden barnet begynder i institutionen, eller hvis barnet lige er blevet diagnosticeret med diabetes. Formålet med mødet er at skabe klarhed over, hvilken støtte dit barn har brug for, og hvornår du kan oplære personalet i behandling af dit barns diabetes.

Dit barns udvikling i børnehaven

Dit barn vil gennem årene i børnehave tage et stort udviklingshop både fysisk, psykisk og socialt og typisk udvikle mere og mere selvstændighed.

I børnehaven er der færre voksne til at passe børnene end i vuggestuen eller dagplejen, hvilket kræver en helt ny grad af selvhjulpenhed hos barnet. Det er vilkår, der gælder for alle børn, men for dit barn, skal der derudover findes løsninger på, hvordan dit barns diabetes kan passes bedst muligt, så det bliver trygt og kan indgå, på lige fod med andre i fællesskaberne.

Spot Mit Barn Skal I Dagtilbud Eller Skole Vejledning Til Forældre

Vejledning til forældre

Hvad er mine rettigheder?

Din kommune har pligt til at tilbyde et godt og trygt dag- eller skoletilbud til alle børn, også de børn som har en kronisk sygdom som diabetes.

Sammen med dagtilbuddet eller skolen drøfter I, hvad der skal til, for at dit barns behov kan varetages tilfredsstillende. Dagtilbuddet eller skolen kan vælge at søge om ekstra timer. Der vil i det tilfælde være brug for pædagogisk og evt. lægefaglig begrundelse for ansøgningen. Det er derfor vigtigt, at dit barns behandlere bakker op om ansøgningen.

Hvad siger lovgivningen?

Børn med diabetes må ikke stilles ringere end andre børn
Kommunalbestyrelsen har ansvar for, at alle børn bliver tilbudt et godt og trygt skole- og dagtilbud, jf. Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen skal således sikre, at børn med diabetes får den nødvendige støtte og behandling, når de er i dagtilbud, skole eller SFO.

Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Dagtilbudsloven § 4 stk.2, sikre at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dagtilbud for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet. Det er lederen i institutionen, der med inddragelse af forældre og dokumentation fra barnets behandler søger støttetimer hos kommunen.

Vi er her for at hjælpe

Er du i tvivl om dit barns rettigheder?

Vi er her for at hjælpe

Blandt Diabetesrådgiverne er erfarne socialrådgivere, der kan hjælpe dig.