Roadshow Grundskole

Oplæg med roadshow på ungdomsuddannelser

Med Roadshowet ’Ung med diabetes’, får I besøg af to unge med diabetes til en snak om diabetes og ungdomsliv. De to frivillige oplægsholdere lever begge med diabetes og har derfor en stor praktisk viden og personlig erfaring med at leve med diabetes.

Oplægget giver eleverne viden om, hvad type 1-diabetes er, om blodsukkertal, behandling, udstyr, potentielle følgesygdomme m.m.

De unge oplægsholderne tager livtag med nogle af de mest almindelige fordomme omkring type 1-diabetes, og forklarer i den forbindelse forskellen på type 1 og type 2-diabetes, de laver inddragende aktiviteter, viser udstyr og giver eleverne mulighed for at lugte til insulin og stille nysgerrige spørgsmål.

Udover praktisk viden om diabetes giver de frivillige eleverne et unikt indblik i, hvordan det er at være ung og leve med diabetes, herunder hvordan det har påvirket dem at have diabetes som børn/unge ift. skole, kammerater, fester, sport, tanker om fremtiden m.m.

Roadshowet besøger alle klasser, der måtte være interesserede i at få besøg. Det kan både være i klasser, hvor der går en elev med diabetes, eller hvor klassen arbejder med diabetes som tema i et eller flere fag.

Oplæg Med Elever

Indholdet tilpasses til formålet, og vil altid blive afstemt i dialog mellem de frivillige og klasselæreren.

Roadshowet er som udgangspunkt gratis, men vi opfordrer skoler, der har budget til det til at betale et honorar på 1000 kr. til dækning af de unges transport- og materialeudgifter.

Klik her og book roadshow

Eleverne skulle arbejde tværfagligt i biologi og psykologi med fokus på diabetes 1. Det fungerede rigtig fint, at pigerne fortæller om deres egne erfaringer og oplevelser med diabetes - det kunne eleverne spejle sig i og fik på den måde en bedre forståelse for, hvor stor indvirkning diabetes har på de unges liv. Det fungerede godt som et "virkeligheds-eksempel", som eleverne kunne bruge. de formåede at drage rigtig mange - og gode - paralleller til foredraget undervejs i tema-ugen.

– Louise Aagård, gymnasielærer i Biologi og Psykologi, HF Vejle

Brejninggaard Efterskole Web
Brejninggaard efterskole

Kombiner roadshow med indsamling til klassekassen

10. klasserne på Brejninggaard Efterskole tjente 39.982 kr. ved at sælge skrabelodder til Diabetesforeningens Forårslotteri. I kan også kombinere roadshowets oplæg med en indsamling, som både støtter et godt formål og giver klassen penge til fællesaktiviteter. 

Læs mere om, hvordan Brejninggaard tjente til en tur til Italien