Roadshow Videregaaende

Oplæg med roadshow til videregående uddannelser

Roadshowet ’Ung med diabetes’ tilbyder oplæg til videregående uddannelse såsom sundhedsuddannelser m.m. der arbejder med diabetes som led i undervisningen.

Oplægget afholdes af to frivillige under 35 år, der selv lever med diabetes, og som derfor har stor praktisk og personlig erfaring med det levede liv med diabetes med alt, hvad det indebærer af behandling, kontakt til sundhedspersonale, medicinhåndtering, følelsesmæssige aspekter m.m.

Studerende får med dette oplæg viden om, hvad diabetes er, om blodsukkertal, behandling, udstyr og følgesygdomme. De frivillige oplægsholdere tager livtag med typiske misforståelser og fordomme omkring diabetes, og de giver indblik i tanker og handlinger ift. diabetes, kost, motion, søvn og hverdagslivet generelt. De deler viden om oplevelser med behandlingssystemet og videregiver med afsæt i deres personlige erfaringer viden om, hvad der for dem har haft særlig betydning positivt og negativt i mødet med sundhedspersonale og behandlere.

Jeg synes, det åbner ens viden rigtig meget. Selvfølgelig kan du læse om diabetes i en bog, men du får det ligesom ind under huden, ved at høre om, hvad gør det ved dem, og hvad har det betydet for dem

– Britt D. Studerende på SOSU H uddannelse i Brøndby

Oplæg Med Elever

De fleste oplægsholdere har type 1-diabetes, mens enkelte lever med type 2-diabetes og type 1½-diabetes. Fokus vil derfor som udgangspunkt være på type 1, og på de primære forskelle på type 1 og type 2-diabetes. Ønsker I som skole at høre om personlige erfaringer med type 2 diabetes kan dette i enkelte tilfælde imødegås såfremt vi har unge med type 2- diabetes i jeres region.

Roadshowet er som udgangspunkt gratis, men vi opfordrer alle skoler, der har budget til det til at betale et honorar på 1000 kr. til dækning af de unges transport- og materialeudgifter.

Klik her og book roadshow

Det fungerede godt, at de frivillige fortalte hver deres historie og at de supplerede hinanden med deres faglige oplæg. Det var også lærerigt, at de havde taget hjælpemidlerne med, så eleverne kunne se nærmere på det. Det gjorde stort indtryk, hvor meget ”udstyr” der stadig er behov for og hvor stor en opgave, det er at have diabetes. De personlige fortællinger gjorde dette mere synligt.

– Marianne Storm, Underviser på SOSU H. i Brøndby

Roadshow Grundskole