Barn Og Kontaktperson 01

Særligt til fagpersoner

Hvordan skal du som leder eller medarbejder forholde dig, når et barn i din klasse eller børnehave har type 1-diabetes?

Børn med diabetes skal have støtte og en fast kontaktperson

Et barn med diabetes må aldrig stå alene med at behandle svingende blodsukkertal, udregning og vurdering af kulhydrater i maden o.lign. Det er en voksens ansvar at støtte med at passe et barns diabetes – særligt for de yngste børn i dagtilbud og i skolen. Derfor anbefaler vi, at et barn har mindst én fast kontaktperson. Allerbedst er det, hvis der er flere omkring barnet, som kan afløse hinanden ved sygdom, ture eller omlægning i undervisningen.

Når et barn er i 11-12-års alderen, vil det være mere selvhjulpent og behøver muligvis ikke samme støtte som de yngre børn. Hvert år skal støtten til barnet vurderes individuelt i samråd med forældrene,  lærere/pædagoger, ledelse og evt. kommunen.

I Skole Undervisning 08

Godt at vide om barnet med diabetes

Behandling af diabetes er et voksenansvar

Det gælder særligt for børn i dagtilbud og for de yngste skolebørn. Mange større skolebørn vil fortsat have brug for hjælp til at håndtere deres diabetes f.eks. i form af støtte og påmindelser om at måle blodsukker, når skoleskemaet afviger fra det sædvanlige, ligesom de kan få brug for ekstra tid til eksamener, da et svingende blodsukker kan påvirke præstationsevnen.

Mere om kontaktpersonens rolle

  Mere om kontaktpersonens rolle
 • Hvilke opgaver har en kontaktperson?

  + -

  Kontaktpersonens opgave er at hjælpe barnet med at passe sin diabetes i løbet af dagen samt at stå for den daglige dialog med forældre.

 • Hvem kan være kontaktperson?

  + -

  En kontaktperson kan være en fast vikar, en lærer eller en pædagog, som barnet kender godt og er tryg ved, og som får særlig oplæring og viden om diabetes.

  Det er institutionens leder, der udpeger de(n) faste kontaktperson(er).

 • Hvilke kompetencer skal kontaktpersonen have?

  + -

  Det er vigtigt, at kontaktpersonerne får den rette uddannelse i forhold til diabetes, så de på bedst mulige vis kan hjælpe barnet i det daglige.

  En kontaktperson skal have en overordnet viden om diabetes, men også praktisk kunne monitorere sygdommen, kunne måle blodsukker ved hjælp af en finger-prikker og et blodsukkerapparat, udregne kulhydrater i maden m.m.

  Det er også vigtigt, at andre voksne omkring barnet får grundlæggende viden om sygdommen, og at de kender til symptomerne på lavt og højt blodsukker, så de kan reagere i forskellige situationer.

  Forældrene spiller en stor rolle i at uddanne kontaktpersonerne. På flere af landets ambulatorier vil pædagogisk personale have mulighed for at komme på kursus. Nogle ambulatorier kan også komme på besøg i institutioner eller på skoler.

  Hvis barnet skifter kontaktperson, skal viden og erfaring overleveres til den nye kontaktperson.

I Skole Undervisning 02

Gode råd om samarbejdet

Spot Sådan Hjælper Du Et Barn Med Diabetes Vejledning Til Skole Og Insitution

Sådan hjælper du bedst

Mit Barn Startkit2

Se hele startkittet