Skolebarn

I skole med type 1-diabetes

Når dit barn er i skole, har skolen ansvaret for, at alle børn indgår på lige fod og for at sikre tryghed og trivsel for alle.

En ny hverdag - i skole

Det er en ny situation, du som forældre skal vænne dig til. I skolen vil der formodentligt være færre voksne end i børnehaven, der har ansvaret for dit barns diabetes i hverdagen. Det kan føles utrygt på mange måder, men et stærkt samarbejde og en god dialog og faste aftaler med skolen og SFO’en vil hjælpe til, at du efterhånden vil blive mere tryg ved at sende dit barn afsted i skole og SFO. Husk at nye vaner og samarbejde tager tid at etablere, og at du som forældre spiller vigtig rolle i samarbejdet.

Diabetesforeningen anbefaler, at alle børn med diabetes skal have en koordinator i skolen og på SFO’en, der har ansvaret for at passe barnets diabetes.

Koordinatoren har en vigtig rolle

Diabetesforeningen anbefaler, at alle børn med diabetes skal have en fast koordinator i skolen og på SFO’en, der har ansvaret for at passe barnets diabetes. Allerbedst er det, hvis der er flere på skolen, der kan afløse hinanden.

Det er lederens ansvar at finde en løsning og udpege en eller flere kontaktperson(er) og evt. søge kommunen om ekstra støttetimer. Det er meget individuelt hvor meget støtte et barn har behov for og derfor skal hvert enkelt barn vurderes. Det vil først være i 11-12-årsalderen at børn begynder at kunne overskue større og mere komplekse problemer og derved blive mere selvhjulpne i at passe deres diabetes, indtil da har barnet krav på støtte.

Hvis skolen har mulighed for det, er det en god idé, at en medarbejder fra ledelsen eller en AKT-vejleder får det overordnede ansvar i forhold til at koordinere, søge om støtte og indkalde til møder.

Det gode samarbejde skaber tryghed

Det er vigtigt, at der fra starten er god kommunikation mellem jer som forældre og de voksne, der er omkring barnet. Det er også vigtigt, at de øvrige børn kender til diabetes og får forståelse for, hvad dit barn foretager sig med sin diabetes. Samarbejde og åbenhed er afgørende.

Det er en god idé at informere alle voksne omkring barnet, barnets klassekammerater og forældre om, at dit barn har diabetes. Du kan fortælle om det på et forældremøde, komme på besøg i klassen og evt. deltage i et teammøde med lærerne, så alle kender til dit barns situation. Undersøg evt. om dit barns ambulatorie tilbyder besøg på skolen af en sygeplejerske eller om de afholder informationsmøder på sygehuset for pædagogisk personale.

Mit Barn Startkit2

Startkit

For at hjælpe dit barn til en god skolestart, har Diabetesforeningen udarbejdet en række materialer, der kan vejlede og støtte dig og skolen i samarbejdet samt i kommunikationen omkring barnet. Målet er, at det skal sikre klare rammer for samarbejdet, der i sidste ende vil gøre at dit barn får en tryg skoledag.

Spot Mit Barn Skal I Dagtilbud Eller Skole Vejledning Til Forældre

Vejledning til forældre

Vi er her for at hjælpe

Er du i tvivl om dit barns rettigheder?

Vi er her for at hjælpe

Blandt Diabetesrådgiverne er erfarne socialrådgivere, der kan hjælpe dig.