I Skolegaarden 02

Kan mit barn være med på lige fod med andre?

Kan mit barn tage med på koloni? Hvad med efterskole? Spørgsmålene kan være mange, når dit barn har diabetes.

Det er helt naturligt at spekulere på, om ens barn har de samme muligheder for at deltage i aktiviteter sammen med deres jævnaldrende. Det gælder både fysiske aktiviteter, ture og udflugter med børnehaven eller skolen og ifm. eksamen. 

Nedenfor kan du læse mere om retningslinjer og muligheder for støtte m.m.

Hvad skal du være opmærksom på?

  Hvad skal du være opmærksom på?
 • Mit barn skal på koloni/lejrskole

  + -

  Dit barns skole eller dagtilbud må ikke afvise at lade et barn med diabetes komme med på koloni, lejrskole eller deltage i andre aktiviteter/udflugter.

  At tage på ture, koloni eller lejrskole er en del af det pædagogiske tilbud og derfor er lederen/skolen/institutionen forpligtet på at finde løsninger på at dit barn kan deltage i aktiviteterne på lige fod med andre børn. Kommunen/skoleledelsen kan ikke pålægge den enkelte lærer at skulle give insulin eller måle blodsukker, men skal finde en løsning så dit barn kan deltage.

  På koloni og lejrskole

  Diabetesforeningen anbefaler, at I indkalder til et møde i god tid med leder, lærer- og pædagogteam. Til mødet kan du beskrive barnets behov for hjælp i dagligdagen, ved aktiviteter og om natten.

  Målet for mødet er at lave aftaler om, hvor meget hjælp dit barn skal have, og hvem der har ansvaret for det. På mødet skal I afklare, hvilke voksne der er ansvarlige for at hjælpe barnet også om natten.

  Forslå lærerne at lave et vagtskema over, hvem der har ansvaret for dit barn på hvilke tidspunkter. Dermed ved I, lærerne og jeres barn, hvem der har ansvaret for at hjælpe, og hvem I skal kontakte ved tvivlsspørgsmål.

 • Mit barn skal til eksamen

  + -

  Skolen kan ifølge Undervisningsministeriets ”Vejledning for prøver på særlige vilkår” tilbyde særlige vilkår til elever med fysisk funktionsnedsættelse og tilsvarende vanskeligheder, herunder ekstra tid til skriftlige eksaminer. Derfor har et barn med diabetes ret til at få ekstra tid til eksamen.

  Blodsukker skal måles før en prøve – og eleven skal have druesukker og juice liggende på bordet under prøven. Stress, spænding og nervøsitet kan påvirke blodsukkeret. Det tager tid at få behandlet et svingende blodsukker. Ved lavt blodsukker kan der gå op til en time fra blodsukkeret igen er blevet reguleret, til eleven har genvundet sine kognitive funktioner. Det må derfor forventes, at eleven kan have brug for ekstra tid til eksamen.

  Læs mere om eksamen her

 • Mit barn vil på efterskole

  + -

  Der er rigtig mange af en ungdomsårgang, der gerne vil på efterskole i disse år. Der kan være forskellige årsager til at en ung gerne vil afsted, men for de fleste unge er et efterskole-år fyldt med oplevelser, socialt samvær og udvikling af selvstændighed.

  Som forældre til et barn med diabetes vil det muligvis være første gang, at den unge er væk fra hjemmet i længere tid, hvilket kan skabe bekymringer i familien. Derfor er det vigtigt, at du kontakter den efterskole, jeres barn skal gå på for at afklare, hvordan hun/han kan få hjælp i forhold til sin diabetes.

  Ideen med hjælpen er, at dit barn får mulighed for at indgå på lige fod med alle de andre elever i alle aktiviteter.

  Det er ikke sikkert, at alle unge, der tager på efterskole, har brug for ekstra støtte, og måske kan en ekstra opmærksomhed fra skolens side i forhold til den unges diabetes være nok.

  Spørg om andres erfaringer

  I forhold til hvilken skole man skal vælge, kan det være en god ide at høre om erfaringer fra andre forældre og unge, der har været i samme situation som jer. I forskellige Facebookgrupper for forældre til børn med diabetes bliver der delt erfaringer om efterskoler og deres støtte samt samarbejde.

  For at finde den rette efterskole til dit barn, kan man deltage på ”Efterskolernes Dag” den sidste søndag i september eller kontakte skolerne løbende.

  Efterskolen for Gastronomi, musik og design

  Overvejer I efterskole, kan Skolen for Gastronomi, Musik og Design ved Vejle være en mulighed.
  Det er en normalt fungerende efterskole, der har et omfattende kendskab til unge med diabetes.
  Hvert år vælger 5 – 10 unge med diabetes at blive elever på skolen. Skolens diabetessygeplejerske underviser løbende det samlede personale i at tackle de udfordringer, der kan komme i relation til diabetes.

  Du kan læse mere om efterskolen på dens hjemmeside

 • Mit barn har brug for specialiseret støtte

  + -

  Behandlingsstedet Solglimt 

  For nogle børn og unge med diabetes kan der være brug for ekstra specialpædagogisk støtte til håndteringen og monitoreringen af sygdommen. Solglimt er et opholdssted i Fårevejle for børn og unge i alderen 10-23 år. Fælles for børnene og de unge er, at de har haft udfordringer med at håndtere deres sygdom, hvilket har påvirket deres sundhed fysisk og psykisk. Institutionen er landets eneste behandlingshjem med ekspertise i forhold til diabetes, børn og unge og deres familier. Institutionens er drevet i henhold til Serviceloven § 66 stk.1 nr. 6.

  Læs mere om Solglimt her

  Kilde: solglimt.net

 • Mit barn mistrives

  + -

  Weekendtilbuddet Solstrålen

  For børn med udfordringer, børn med tegn på mistrivsel, eller børn med yderligere diagnoser, kan håndtering af diabetes virke uoverskueligt. Børnene vil ofte opfinde uhensigtsmæssige strategier for at navigere i det kaos, de føler. Som forældre kan man føle sig magtesløs i forsøget på at hjælpe.

  Tilbuddet henvender sig til børn i alderen 8-15 år og familier, der af den ene eller anden grund har svært ved at opretholde en sund diabetesregulering og er kørt fast i uhensigtsmæssige strategier og mønstre.

  Hver tredje weekend kan indskrevne børn opholde sig i tilbuddet fra fredag til søndag. Alle børn vil blive tilbudt at blive hentet og afleveret på hjemmeadressen. Weekenderne vil i høj grad bære præg af opbygning af fællesskab blandt børnene samt udfordringer igennem oplevelser og fysisk aktivitet.

  Solstrålen ligger på Diabetesinstitutionen Solglimts matrikel i smukke omgivelser i
  Fårevejle i Odsherred. I huset er der plads til 8 børn.

  Læs mere om weekendtilbuddet Solstrålen

  Kilde: solglimt.net

   

Vi er her for at hjælpe

Er du i tvivl om dit barns rettigheder?

Vi er her for at hjælpe

Blandt Diabetesrådgiverne er erfarne socialrådgivere, der kan hjælpe dig.