tre voksne på diabeteskursus hygger sig

Et godt liv med type 1 - for voksne

På kurset 'Et godt liv med type 1 - for voksne' får du både fagligt input, inspiration, hygge og samvær med andre, der kender til livet med diabetes.

Et godt liv med type 1 - for voksne

Dette kursus er for voksne med type 1-diabetes. På kurset får du forskellige oplæg af fx sygeplejerske, psykolog, diætist og andre personer med diabetes. Som deltager bliver du løbende inddraget, så kursus og indlæg bliver formet efter deltagernes egne behov og ønsker.

Du får både fagligt input, inspiration, hygge og samvær med andre, der kender til livet med diabetes.

Pris: 

Der er en egenbetaling for medlemmer på 2.200 kr. og for ikke medlemmer på 2.900 kr. pr. deltager, der dækker indkvartering i enkeltværelser, fuld forplejning og den faglige undervisning. 

Der kan søges om tilskud til egenbetaling ved:
Den Sociale Fond

Ansøgningsfrist til 'Den Sociale Fond': 

Den 31. marts, den 30. juni, den 30. september og den 31. december 

Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at deltagergebyret ikke tilbagebetales ved afbud.

Hvornår: 

Kurset foregår fra og med lørdag den 28. september kl. 9.00 til søndag den 29. september kl. 17.00 2024  på Vejen Idrætscenter.

Tilmeldingsfrist den 26. august.


TILMELD KURSUS 

Vejen Idrætscenter Skulptur 01 B

Kom og vær med

I Diabetesforeningen, har du mulighed for at møde andre voksne med type 1 diabetes og udveksle erfaringer gennem vores tilbud.