Voksne På Diabeteskursus

Netværksgrupper for voksne med type 1-diabetes

Har du lyst til at møde andre voksne med type 1-diabetes? Netværket inviterer til foredrag, gåture, motion og andre aktiviteter.

I hver region kan du finde et netværk for voksne med type 1-diabetes. Formålet med netværket er, at du kan møde andre, der deler dine oplevelser, bekymringer og udfordringer i hverdagen omkring diabetes.

I netværket møder I hinanden både fysisk og digitalt. Det afhænger af medlemmernes aktivitetsniveau, ønsker og initiativer, hvor mange gange om året I mødes fysisk. Det er den regionale tovholder der formidler arrangementerne/tilbuddene til netværksgruppen. 

Vil du være med?

Kontakt din lokale tovholder

Se kommende arrangementer i din region

Hent pjecen om netværksgruppen

Deltagerne fortæller...

Deltagerne fortæller, at netværket giver samhørighed, grin, gode oplevelser, viden og hyggeligt samvær. Men mange oplever også en særlig accept og forståelse af livet med diabetes, som kan være svær at få med familie og venner, som ikke selv har diabetes.

Netværket giver mig opmuntring, glæde, livsnerve, følelsen af ikke at være alene og varme relationer. Fra starten af har vi haft diabetes til fælles, og det har bundet os sammen - Birgitte

Carsten fortæller
- Før jeg kom med i netværksgruppen, kendte jeg næsten ingen andre med type 1-diabetes. Udover personalet på ambulatoriet havde jeg ingen, som jeg kunne stille alle de spørgsmål, jeg som diabetiker møder næsten hver dag. I netværket deler vi de små tricks, som gør livet med diabetes lettere, og der er næsten altid én, som har svaret på de daglige spørgsmål såsom ”Hvor mange gram kulhydrater er det nu, der er i flødeboller?”. Jeg sætter stor pris på alle de venner, jeg har mødt i netværksgruppen.

Kontakt netværksgruppen i din region

Facebookgrupper om type 1-diabetes

Mange med diabetes og deres pårørende har stor glæde af at dele erfaringer med andre i samme situation. Udover Diabetesforeningens egne Facebooksider, finder du en lang række grupper og sider om type 1-diabetes.

Følg også Diabetesforeningens Facebookside og få sidste nyt om diabetes