Mand Måler Blodsukker

Blodsukker og målinger

Når du ved, hvad dit blodsukker ligger på, er du bedre i stand til at finde ud af, hvordan din krop reagerer på mad, drikke, motion og insulin.

Hvis du føler dig utilpas, kan du hurtigt finde ud af, om årsagen er et for højt eller for lavt blodsukker.

Sigt efter stabilt blodsukker

Målet for din behandling er at ramme det rigtige forhold mellem insulin, mad og motion, så dit blodsukker er så stabilt som muligt med færrest mulige svingninger. Så vil de fleste have det bedst.

Men det kan være temmelig svært at ramme det præcise forhold, og alle med type 1-diabetes oplever perioder, hvor blodsukkeret svinger, uden man helt kan forklare hvorfor. Hormoner, sygdom og stress kan påvirke dit blodsukker på en måde, så det er svært at styre. 

Derfor er der ingen grund til at bebrejde dig selv, når det sker.

Voksne På Diabeteskursus

Højt blodsukker

Symptomer på højt blodsukker (hyperglykæmi) er træthed, kvalme, mundtørhed, hyppig vandladning, tørst og kløe.

Det skal du vide om højt blodsukker

Mand Og Kvinde Cykler I Naturen

Lavt blodsukker

Symptomerne på lavt blodsukker er, at du sveder, sitrer, bliver sur, sulten, bleg – eller besvimer.

Sådan genkender du genkende lavt blodsukker

Behandling 2

Langtidsblodsukker (HbA1c)

En måling af dit langtidsblodsukker viser, hvordan dit niveau af blodsukker har været de seneste 2-3 måneder.

Hvad betyder dit langtidsblodsukkertal

Er lavt eller højt blodsukker farligst? 

 • På den korte bane er lavt blodsukker farligt, fordi du kan risikere at få insulinchok, hvor du besvimer.
 • På den lange bane er højt blodsukker i en længere periode farligt, fordi de små blodkar i øjne og nyrer samt de større blodkar i hjertet kan blive beskadigede.
  Du skal også være opmærksom på risikoen for syreforgiftning

Læs mere om insulinchok

Læs mere om syreforgiftning

Hjerte

Højt og lavt blodsukker

Lavt blodsukker < 4 mmol/l

Højt blodsukker > 10 mmol/l

Alt for højt blodsukker > 15 mmol/l

Et normalt blodsukker
ligger typisk på mellem 5 og 10 mmol/l.

Hvor tit skal jeg måle blodsukker?

Det er individuelt, hvor ofte du har brug for at måle dit blodsukker. Et par gode tommelfingerregler er: 

 • Følg først og fremmest den vejledning, du har fået af din diabeteslæge
 • Mål gerne, før du skal spise
 • Mål altid, inden du sætter dig bag rattet i en bil
 • I løbet af dagen skal du være opmærksom på, om du føler, dit blodsukker er ved at blive for lavt (hypoglykæmi)

I begyndelsen anbefaler vi, at du noterer dine målinger ned. For eksempel ved, at du et par døgn i træk registrerer dine målinger og sammenholder dem med, hvordan du har sovet, spist og motioneret. Hvis du har sensor, er der apps eller computerprogrammer, der kan bruges til aflæsning. Målet er naturligvis, at du bliver fortrolig med et mønster, så du kan finde frem til en god balance mellem blodsukkertal og insulin. 

Tips til måling af blodsukker

  Tips til måling af blodsukker
 • Tegn på højt blodsukker

  + -

  Højt blodsukker (hyperglykæmi) kan gøre dig utilpas med symptomer som:

  • Tørst
  • Træthed
  • Tissetrang
  • Tørhed i munden
  • Kvalme 
  • Irritabilitet

  Læs mere om højt blodsukker

 • Tegn på lavt blodsukker

  + -

  Lavt blodsukker (hypoglykæmi) kan gøre dig utilpas med symptomer som:

  • Sved
  • Sitren
  • Sult
  • Sur
  • Bleg
  • Besvimelse
  • Indre uro
  • Koncentrationsbesvær
  • Syns- og føleforstyrrelser
  • Hovedpine

  Læs mere om lavt blodsukker

 • Hvordan måler jeg mit blodsukker?

  + -

  Der findes forskellige måder at finde ud af, hvad blodsukkeret ligger på. Sensorer, man har siddende fast et sted på kroppen, måler blodsukkeret løbende. Den klassiske metode er ved hjælp af en såkaldt fingerprikker. Her kommer gode råd til at måle med en fingerprikker. 

  • Vask altid hænder før hver måling og sørg for, at dine hænder er tørre.
  • Du får en bloddråbe frem ved at prikke på siden af en af dine fingre med en fingerprikker. Prik aldrig på selve blommen. Du lærer hurtigt, hvor stor bloddråben skal være.
  • Bloddråben suges let op på en strimmel eller en lanceret, som du har i dit måleapparat. Apparatet viser hurtigt, hvad dit blodsukker ligger på her og nu.
  • Brug siden af fingerspidserne i stedet for midt på. Brug venstre hånd i stedet for højre, hvis du er højrehåndet og vice versa.

   
  Du kan søge om tilskud til teststrimler og måleapparat hos kommunen. 

  Læs mere om dine muligheder for tilskud og støtte

 • Hvad skal mit blodsukkerniveau ligge på?

  + -

  Ideelt set skal blodsukkerniveauet helst ligge mellem 4 og 7 mmol/l inden et måltid og under 10 mmol/l to timer efter et måltid.

  Inden sengetid skal det ideelt være 6 mmol/l, men for mange med type 1-diabetes vil dette niveau imidlertid betyde stor risiko for lavt blodsukker (hypoglykæmi). Et kompromis med et lidt højere blodsukkerniveau kan være det, du og din behandler vurderer, er det bedste for dig.

 • Hvis målingen driller

  + -

  Det kan ske, at målingen driller, eller du får helt forskellige resultater.

  Hvis du bruger fingerprikker, kan det for eksempel skyldes, at:

  • teststrimlerne har været opbevaret for koldt, hvilket ændrer reaktionstiden
  • teststrimlerne er for gamle eller har været opbevaret fugtigt
  • bloddråben har været for stor eller for lille, eller at dråben er gnedet ud
  • ruden i måleapparatet er snavset
  • der sidder noget sukkerholdigt på dine fingre – for eksempel fra frugt.

  Er du i tvivl om målingerne, så spørg din læge, sygeplejersken eller andre, som har undervist dig i metoden. 

 • Hvad er langtidsblodsukker?

  + -

  Langtidsblodsukkeret (HbA1c) er en betegnelse for en blodprøve, der fortæller, hvad det gennemsnitlige glukoseniveau (sukkerniveau) i blodet har været over de seneste cirka to-tre måneder. 

  Læs mere om HbA1c

Blodsukkermåler

Ketoner

Ketoner er et affaldsstof, kroppen producerer ved højt blodsukker over lang tid. Det kan give syreforgiftning.

Læs mere om ketoner, og hvordan du skal forholde dig til dem

Teknologi Collage

Diabetesteknologi

Udstyr er for mange en fast del af livet med diabetes. Her får du overblik over blodsukkermålere, sensorer, pumper og penne.

Klik her, og læs mere om diabetesteknologi

Vi er her for at hjælpe

Få svar på dine spørgsmål

Vi er her for at hjælpe

Hver dag rådgiver vi personer med diabetes - vi kan også hjælpe dig.