Gravid 1

Mulige komplikationer ved graviditet med type 1-diabetes

Når du er gravid med type 1-diabetes, kan der være risiko for komplikationer, eller at eventuelle følgesygdomme forværres.

Hvis du har følgesygdomme i øjne eller nyrer på grund af din diabetes, må du sammen med dine behandlere vurdere risikoen for om, de kan blive forværret under en eventuel graviditet. Det er derfor en god ide at få en snak med din diabetesbehandler allerede inden graviditeten.

I de fleste tilfælde er risikoen lille, og med optimering af din diabetesbehandling kan det ofte forebygges, at der sker en forværring af dine følgesygdomme. 

Svangerskabsforgiftning

Svangerskabsforgiftning forekommer hyppigere hos kvinder med diabetes end hos andre. Det opstår især hos kvinder, der har æggehvidestof i urinen og/eller forhøjet blodtryk før og under graviditeten.

Øjne

Forandringer i nethinden kan være mere eller mindre alvorlige, og der er en lille risiko for forværring til synstruende forandringer i løbet af graviditeten. Derfor bør du både før og under graviditeten få undersøgt dine øjne. Det giver bedre mulighed for hurtigt at iværksætte behandling, hvis der observeres uventede forandringer i dine øjne under din graviditet.

Nyrer

Æggehvidestof i urinen kan være første tegn på begyndende forandringer i dine nyrer. Senere kan blodtrykket blive forhøjet. I værste tilfælde kan selve nyrefunktionen blive påvirket. Behandling med blodtrykssænkende behandling kan ofte afhjælpe dette. 

Hvis din nyrefunktion målt ved creatinin allerede er påvirket inden graviditeten, er der en øget risiko for, at den vil blive yderligere påvirket under graviditeten.

Læs mere om, hvordan du passer godt på din krop her