Mor Og Pige

Sammen om en god hverdag med diabetes 1

Er du tæt på et menneske med type 1-diabetes, eller har du selv diabetes? Her er gode råd til en god hverdag sammen.

Det kan være en udfordring at skabe en hverdag, hvor diabetes får den plads, som både den pårørende og personen med diabetes finder passende. Diabetes er en kronisk sygdom, hvor størstedelen af behandlingen foregår i hverdagen og i hjemmet uden fagpersonale til at guide og vejlede.

Fordi diabetes har betydning for både måling, mad, motion, og medicin i hverdagen, bliver det ofte hele familien, som skal lære at leve med diabetes. Studier viser, at det har betydning for den med diabetes, at de pårørende involverer sig og støtter. Det giver bedre livskvalitet, men også bedre behandling. Det er derfor afgørende, at I får et godt samarbejde, hvor både den pårørende og personen med diabetes får plads.

Find balancen

  Find balancen
 • Skab en god hverdag med diabetes

  + -

  Det gælder i alle relationer, at vi skal skabe en hverdag, som alle parter synes, er inden for rimelighedens grænser og i overensstemmelse med vores værdier. Vi har hver især en forestilling om, hvordan vi gerne vil leve, og hvad vi ønsker at bruge vores tid på. Det er værdier, der stammer fra vores opvækst og fra de mennesker og udfordringer, vi har mødt på vores vej.

  Når ens nære rammes af diabetes, får livet et mere alvorligt aspekt, og vores værdier bliver taget op til revision, fordi livet pludselig synes lidt skrøbeligt. Med diabetes følger der en forhøjet risiko for en lang række følgesygdomme, hvis vi ikke passer godt på os selv og på behandlingen af diabetes. Det er den risiko og bekymring mange pårørende reagerer på.

  Diabetes kræver i mange tilfælde livsstilsændringer og nye vaner i forhold til for eksempel mad, bevægelse og medicin. De nye vaner oplever mange som en udfordring, og det kan være vanskeligt at omsætte behandlerens råd og vejledning til praksis, især hvis du står alene med opgaven.

  Det er en stor udfordring for den med diabetes, hvis han eller hun er den eneste, som tager behandlerens råd og vejledning til sig, og resten af familien fortsætter den gamle livsstil. For eksempel er det svært at spise sundt, hvis resten af familien ikke gør det. Selvom det ikke er dig, der har diabetes, så er I fælles om at leve med diabetes.

 • Giv diabetes plads – men ikke al pladsen

  + -

  Diabetes kan i perioder tage meget tid og plads. I de perioder, hvor diabetes fylder for jer begge – er det vigtigt at huske på, at I ikke kun har diabetes til fælles, men i særdeleshed også jeres fælles liv, venner, børn, oplevelser osv.

  Det kan være en god ide at arbejde på, at diabetes skal have plads, men det er vigtigt at holde sig for øje, at diabetes ikke tager al pladsen. Det er vigtigt, at I har fokus på de positive ting, som I har til fælles.

  Hvis I har svært ved at finde tilbage til jeres oprindelige relation, så kan disse spørgsmål måske hjælpe jer tilbage på rette kurs.

  • Hvad har tidligere bundet jer sammen?
  • Hvad binder jer sammen nu?
  • Hvad var vigtigt for jer at gøre inden diabetes?
  • Hvad er vigtigt for jer at gøre nu?
  • Hvad er vigtigt for jer hver især at bruge tid på?

  Spørgsmålene kan hjælpe jer til at reflektere over jeres relation, så I aktivt kan tage stilling til frustrationer og bekymringer. Spørgsmålene hjælper jer således til at føre en dialog om, hvor meget plads diabetes skal have I hverdagen.

Hverdagen i familien

Samarbejde og fællesskab er vigtig, da det skaber motivation for personen med diabetes.