Angst

Angst for lavt blodsukker

Det er naturligt, at du i perioder kan opleve at være bekymret for lavt blodsukker. Her kan du læse, hvordan du håndterer bekymringer og angst.

Hvad er angst for lavt blodsukker?

Det er helt naturligt, at du eller dine nærmeste i perioder kan opleve at være bekymrede for lavt blodsukker - også kaldet hypoglykæmi.
Angst er en naturlig reaktion på en reel fare, men kan også opstå, selv om en situation slet ikke er farlig eller kun lidt farlig - dvs. at det er stærkt overdrevne tanker om situationens farlighed eller ens manglende evne til at kunne håndtere den.

Et tilfælde af lavt blodsukker kan være både ubehageligt, udmattende og skræmmende, men heldigvis er antallet af alvorlige tilfælde og indlæggelser faldende. 

Har du symptomer på angst for lavt blodsukker?

Tegnene på, at du har angst for lavt blodsukker kan være, at du:

 • bevidst prøver at ligge på et lidt for højt blodsukker
 • føler behov for at måle blodsukker overdrevent mange gange
 • begrænser dig i din hverdag – f.eks. dyrker mindre sport, går færre ture end du ønsker
 • har prøvet at have hypoglykæmi, og at frygten for en ny episode fylder for meget

5 TIPS TIL AT TAGE HÅND OM ANGST FOR LAVT BLODSUKKER

Undersøg, hvornår og hvorfor du får lavt blodsukker

Hvis du kan forklare, hvorfor dit blodsukker blev lavt, kan det give en følelse af ro og kontrol, som kan reducere din angst. Det kan måske hjælpe dig til at finde en sammenhæng, selvom det ikke altid er sikkert, at du kan finde årsagen.

I så fald kan det være en fordel, at du arbejder med at acceptere, at du ikke har 100 % kontrol over din diabetes. Så husk dig selv på, at:

Ingen har en perfekt reguleret diabetes hele tiden. Ingen. 

 

Find ud af, hvad du reelt er bange for 

For nogle handler angsten og frygten om, at de ikke føler sig i kontrol, fordi de ikke har fuldstændig styr på kroppen og dens reaktioner. Derfor er de bange for, at de pludselig står i en situation, hvor blodsukkeret dykker. 

Ved at finde ud af, om angsten f.eks. handler om at falde om blandt fremmede eller at være bange for at blive indlagt pga. et insulinchok, kan du bedre håndtere angsten og arbejde med den. 

Angst kan føles som lavt blodsukker

Begge dele kan give hjertebanken, svede- og/eller rysteture, uro, forvirring og anspændthed. 

Læs mere om lighederne mellem angst og lavt blodsukker

 

Læg ikke dit blodsukker for højt med vilje

Nogen kan blive så bange for at få lavt blodsukker, at de bevidst sørger for, at det er lidt i den høje ende.

Lader du bevidst dit blodsukker ligge højt, får du ikke arbejdet med angsten. Det høje blodsukker bekræfter dine tanker om, at et lavere blodsukker ville have ført en katastrofe med sig, men det er jo ikke sikkert, at det er virkeligheden.

Det kan også have nogle konsekvenser for din krop, at du går rundt med et for højt blodsukker over længere tid. 

Hjerte

Højt og lavt blodsukker

Lavt blodsukker < 4 mmol/l

Højt blodsukker > 10 mmol/l

Alt for højt blodsukker > 15 mmol/l

Et normalt blodsukker
ligger typisk på mellem 5 og 10 mmol/l.

Skru ned for antallet af målinger

For mange kan angsten komme til udtryk ved at føle behov for at måle blodsukker rigtig mange gange i løbet af døgnet. Nogle måler helt op til 30 gange i døgnet. Mange daglige målinger forstærker dit fokus på det, du er bange for. 

For mange målinger virker negativt

 • For mange blodsukkermålinger kan gøre det svært for dig at overskue og regulere din diabetes optimalt.
 • De mange målinger kan også begrænse dig i dine øvrige aktiviteter og dit sociale liv, fordi det kan være svært at koncentrere sig om andet end blodsukkermålinger og angsten.
 • Mange blodsukkermålinger kan også være med til at få dig overbevist om, at den eneste grund til, du ikke får insulinchok, netop er, at du konstant overvåger din diabetes.

Del dine bekymringer og bed om hjælp

Hvis du oplever, at dine tanker fylder for meget, og du er bekymret for, om din angst for lavt blodsukker fylder for meget, er det en god idé at dele bekymringerne med dine nærmeste. 
Du kan også spørge din læge eller behandler, om du kan blive henvist til en psykolog med erfaring i diabetes.

Søg hjælp, hvis din angst: 

 • forstyrrer din og din families hverdag
 • griber ind og forstyrrer din mulighed for udvikling
 • forhindrer dig i at gøre ting, du egentlig gerne vil
 • gør dig ked af det eller irriteret
 • påvirker din dagligdag med job, familie, fritidsaktiviteter, venskaber og andre sociale relationer

Hvis du er tilknyttet et diabetesambulatorium, så spørg, om de har tilknyttet gratis psykologhjælp. Flere diabetesambulatorier har også selv tilbud om angst for lavt blodsukker.

Læs mere om, hvordan du kan få hjælp

Fem Diabetesrådgivere

Oplever du, at det er svært?

Diabetesrådgiverne er klar til at hjælpe, hvis du bekymrer dig og føler dig stresset.

Ring 63 12 14 16

Ring 63 12 14 16

MERE VIDEN OM ANGST FOR LAVT BLODSUKKER

Hvorfor får man angst for lavt blodsukker?

Bekymring er en naturlig følelse, når noget kan være farligt. Det er følelser, som er nødvendige for, at vi kan passe på os selv og hinanden. For nogle kan bekymringerne tage overhånd og blive til angst. Angst kan variere i omfang, udtryk, symptomer og sværhedsgrad hos den enkelte, og er ofte karakteriseret ved katastrofetanker som ”noget vil gå galt”. 

Hvis du har angst for lavt blodsukker, kan det betyde, at du tolker situationer med lavt blodsukker som farlige, selvom der reelt ingen fare er her og nu. 

Angesten for hypoglykæmi har øget risiko for at udvikle andre former for angst. Det kan f.eks. være socialangst, panikangst eller andre angstformer. Derfor er det vigtigt, du får hjælp, så din angst ikke bliver forværret.

Reagerer kroppen på lavt blodsukker eller angst?

Symptomerne på angst og lavt blodsukker er næsten de samme. I begge tilfælde kan de være hjertebanken, at du sveder og/eller ryster og måske føler dig urolig, forvirret og anspændt.

For nogle kan det derfor være svært at mærke, om det er et angstanfald eller et for lavt blodsukker. Når du har diabetes, kan du ikke ignorere dine symptomer på angst, fordi de samtidig kan være symptomer på et lavt blodsukker. Her er det godt at kunne skelne:

Angst eller lavt blodsukker?

For nogle kan det blive en naturlig refleks hurtigt at spise kulhydrater, når de mærker hjertebanken, rystelser eller svedeture - i stedet for at måle deres blodsukker først. 

Hvis du ikke måler blodsukkeret først, finder du ikke ud af, om årsagen til dine symptomer reelt var lavt blodsukker – eller om det var angst. Resultatet bliver alt for mange små måltider i løbet af dagen, og det er hverken godt for din vægt eller regulering af din diabetes.

 

Har du brug for hjælp?

Har du angst for lavt blodsukker, og oplever du, at din livskvalitet, omsorg for dig selv og regulering af din diabetes bliver forringet, så tal med din læge / behandler.

Det er en god idé, at du forinden gør dig klart, hvad du i reelt er bange for. Skriv det ned, tag det med – og ring eventuelt på forhånd for at booke en længere tid, så du har ro til at få talt med en fagperson om, hvordan din angst føles, og hvad den gør ved din tilværelse.

Behandlingen er en proces, hvor du trin for trin bliver eksponeret for din angst og lærer nogle mestringsteknikker, der ganske langsomt gør dig mere tryg. Til gengæld kan du få stor gavn og glæde af at få behandlet din angst, så du hen ad vejen gradvist kan sænke dit blodsukker til et sundere niveau.

Flueben

Tak til

Åse Nielsen

Medlem af Diabetesrådet
Autoriseret psykolog
Steno Diabetes Center Aarhus

Åse Nielsen har bistået med at kvalificere indholdet.

Fem Diabetesrådgivere

Oplever du, at det er svært?

Diabetesrådgiverne er klar til at hjælpe, hvis du bekymrer dig og føler dig stresset.

Ring 63 12 14 16

Ring 63 12 14 16

Relaterede sider:

Diabetesstress

Diabetesstress

Tæksom Midaldrende Mand

Diabetestræthed

Bedstemor Med Pige

Depression

Mental Sundhed1

Mental sundhed