Fodbold Type 2

Motion, blodsukker og type 2-diabetes

Motion kan sænke dit blodsukker og på flere andre måder have positiv effekt på din type 2-diabetes.

Fordelene ved, at du bevæger dig

Du kan ikke løbe fra din diabetes, men ved at føre et sundt og aktivt liv, og passe din medicinering, kan du undgå, at din diabetes løber fra dig.

Motion er en hjørnesten i behandlingen af type 2-diabetes. Det er særdeles veldokumenteret, at personer med type 2-daibetes kan have positiv effekt af træning og bevægelse.

Hvilken type træning er bedst?

Forskning viser, at når du har type 2-diabetes, så er det optimale at kombinere konditionstræning og styrketræning. Begge dele virker nemlig positivt på insulinfølsomheden.

Konditionstræning

Når du laver konditionstræning, også kaldet kredsløbstræning, belaster du dit hjerte og kredsløb. Det sker, når du laver bevægelser, der involverer de store muskelgrupper lår, baglår, mave og ryg samtidig med, at du bliver så forpustet, at du har svært ved at føre en samtale. Det kunne f.eks. være intervalgang, løb, cykling, floorball, fodbold, svømning, sjipning og dans.

Styrketræning

Når du styrketræner, enten i maskiner, ved egen kropsvægt eller med frie vægte, så belaster du dine muskler mere, end de er vant til. Det forbedrer din muskelstyrke.

Vær opmærksom på højt og lavt blodsukker

Hvis du er i behandling med insulin, skal du være opmærksom på både højt og lavt blodsukker.

Lavt blodsukker

Du kan få lavt blodsukker, når du er aktiv. Hvis du oplever lavt blodsukker før, under eller efter fysisk aktivitet, er der flere ting, du kan gøre:

  • Nedsæt insulindosis før eller efter aktiviteten
  • Indtag ekstra kulhydrater inden, eller evt. under og efter, aktiviteten
  • Aftal med din læge, hvordan du gør

Mål dit blodsukker, inden du går i gang med fysisk aktivitet. Mål også under, og i timerne efter, aktiviteten, da blodsukkeret kan falde i op til et døgn efter hård og langvarig fysisk aktivitet. Det er en god idé at gøre det nogle gange, indtil du er sikker på, hvordan dit blodsukker reagerer på forskellige aktiviteter.

Højt blodsukker

Hvis dit blodsukker er højt (>15mmol/l) før, du vil dyrke fysisk aktivitet, men du føler dig godt tilpas, er det ikke nødvendigt at udsætte aktiviteten.

Mål dit blodsukker igen efter en halv time, og hvis det er steget, eller du mærker ubehag (kvalme eller ondt i maven), er du nødt til at stoppe aktiviteten.

Hvis du oplever, at det sker i igen, så tal med din diabetesbehandler om, hvad du skal gøre næste gang, dit blodsukker er højt før fysisk aktivitet.

image-text
Sjippetov 1024X1024@2X

Motions- og træningsredskaber

I netbutikken finder du alle vores motions- og træningsprodukter og tilbehør til hjemmetræningen samlet i et. Her er alt du skal bruge til at komme godt i gang med at få mere motion og bevægelse ind i hverdagen.
Fysiske Aktivitet Og Diabetes

Motivationsgrupperne har fokus på at lave sund mad sammen, fysiske aktiviteter og udveksle erfaringer om livet med diabetes 2.

Læs mere om motivationsgrupper