Motivationsgrupper

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsen har formuleret generelle anbefalinger om fysisk aktivitet for voksne – hhv. under og over 64 år.

Anbefalinger for voksne (18-64 år)

 • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige, kortvarige dagligdags-aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.
 • Mindst to gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde, eller øge, konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.
 • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.
 • Almindelige kortvarige dagligdags-aktiviteter bliver i denne sammenhæng defineret som de aktiviteter af kort varighed (under 10 minutter), du hyppigt udfører i dagligdagen, uanset deres intensitet.

Anbefalinger for ældre (+65 år)

 • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige, kortvarige dagligdags-aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.
 • Mindst to gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder, eller øger, konditionen plus muskel- og knoglestyrken.
 • Lav udstrækningsøvelser mindst to gange om ugen af mindst 10 minutters varighed for at vedligeholde, eller øge, kroppens bevægelighed. Udfør desuden regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.
 • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.
 • Øvelser, der vedligeholder, eller øger, kroppens smidighed og balanceevne, hjælper med at opretholde evnen til at klare dagligdags-funktioner, og til at reducere risikoen for fald eller andre skader i hverdagen.
 • Hvis du har en diagnose, hvor fysisk aktivitet er en del af behandlingen, bør du være fysisk aktiv på en måde, og i et omfang, der er effektiv i forhold til diagnosen, og samtidig tager hensyn til din mobilitet.
 • Almindelige kortvarige dagligdags-aktiviteter bliver i denne sammenhæng defineret som de aktiviteter af kort varighed (under 10 minutter), du hyppigt udfører i dagligdagen, uanset deres intensitet.