MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Forskningslegater

Se herunder hvilke forskningslegater, du som forsker kan søge. Både Diabetesforeningen og eksterne fonde uddeler hvert år forskningslegater.

Diabetesforeningens protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim sammen med de tre modtagere af Diabetesforeningens Forskningslegat 2018, Mark Klitgaard Nøhr, Kristian Løkke Funck og Simone Riis Porsborg.

Diabetesforeningen uddeler i 2019 tre forskningslegater

Diabetesforeningen støtter yngre forskere på postdoc-niveau, der arbejder med medicinsk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes.

Kandidater til forskningsuddelingen skal have erhvervet ph.d.-graden inden for de sidste fire år, ekskl. evt. barselsorlov.

Diabetesforeningen ønsker med legaterne at støtte konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og giver derfor ikke støtte til permanente aktiviteter.

Diabetesforeningen uddeler i 2019 tre legater á kr. 225.000.

Hent ansøgningsskema og vejledning (word)

Ansøgningsfrist: onsdag den 7. august 2019 kl. 12.00

I første runde udvælges et antal kandidater på baggrund af de skriftlige ansøgninger. Disse går videre til 2. runde med mundtlig fremlæggelse af projektet for et brugerpanel med efterfølgende drøftelse. 2. runde foregår i Glostrup torsdag 26. september 2019 fra kl. 15.30. Endeligt svar kan forventes 27. september.

Diabetesforeningen forventer at uddele forskningslegaterne ved et arrangement i København torsdag 7. november 2019 kl. fra 17.30.

 

Tidligere forskningslegatuddelinger

Diabetesforeningens forskningslegater 2018

Diabetesforeningens forskningslegater 2017

Diabetesforeningens forskningslegater 2015

Diabetesforeningens forskningslegater 2014

Diabetesforeningens forskningslegater 2013

Diabetesforeningens forskningslegater 2008

Diabetesforeningens forskningslegater 2007

Eksterne forskningslegater

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

Fonden støtter ifølge fundatsen videnskabelige projekter inden for diabetes, hjerte-kar- og lungesygdomme.

Læs mere om legatet

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes