BLIV MEDLEM

Forskningslegater

Se herunder hvilke forskningslegater, du som forsker kan søge. Både Diabetesforeningen og eksterne fonde uddeler hvert år forskningslegater.

Diabetesforeningens formand Jørgen Andersen, legatmodtagerne Ajenthen G. Ranjan, Line Hjort og Andreas Buch Møller samt medlem af Diabetesforeningens Forskningsråd, overlæge Kirsten Nørgaard og Diabetesforeningens administrerende direktør Peer Steensbro ved foreningens forskningslegatuddeling 2019.

Diabetesforeningen uddeler tre forskningslegater og et særligt jubilæumslegat i 2020 

I anledningen af Diabetesforeningens 80-års jubilæum uddeler vi til november ét særlegat på 1,2 millioner kroner til et to-årigt postdoc projekt, samt tre forskningslegater á 500.000 kr. Her på siden kan du finde information om ansøgning og kriterier for udvælgelse, samt ansøgningsskema til de to legattyper. Det er kun muligt at ansøge om én af de to legattyper. 

Diabetesforeningens 80-års jubilæumslegat

I anledning af, at Diabetesforeningen har eksisteret i 80 år den 12. december 2020, uddeles et helt særligt jubilæumslegat på 1,2 millioner kroner fra det opløste ”Tømrermester Aksel Kastrup-Nielsens og hustru Eva Kastrup-Nielsens legat”. Legatet har til formål at ”give støtte til bekæmpelse og lindring af sukkersyge og dens følger”. Legatet kan kun søges til et 2-årigt postdoc projekt.

Diabetesforeningen støtter yngre forskere på postdoc-niveau, der arbejder med medicinsk, sygeplejefaglig, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes.

Kandidater til forskningslegatet skal have erhvervet ph.d.-graden inden for de sidste fire år, ekskl. evt. barselsorlov.

Diabetesforeningen ønsker med legaterne at støtte konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og giver derfor ikke støtte til permanente aktiviteter. Man kan kun søge til et 2-årigt postdoc forløb.

I første runde udvælges et antal kandidater af Diabetesforeningens Forskningsudvalg på baggrund af de skriftlige ansøgninger. Disse går videre til 2. runde med mundtlig fremlæggelse af projektet for et brugerpanel med efterfølgende drøftelse. 2. runde foregår i Glostrup torsdag 1. oktober fra kl. 14. Endeligt svar kan forventes primo oktober.

Lukket for ansøgninger

Forskningslegater til yngre forskere inden for diabetes

Diabetesforeningen støtter yngre forskere på postdoc-niveau, der arbejder med medicinsk, sygeplejefaglig, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes.

Man kan f.eks. søge til frikøb til forskning indenfor de nævnte områder, eller til medfinansiering af et 2-årigt post doc forløb. Kandidater til forskningsuddelingen skal have erhvervet ph.d.-graden inden for de sidste fire år, ekskl. evt. barselsorlov. Diabetesforeningen ønsker med legaterne at støtte konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og giver derfor ikke støtte til permanente aktiviteter. Diabetesforeningen uddeler i 2020 tre legater á kr. 500.000.

Hent ansøgningsskema og vejledning for forskningslegaterne

Ansøgningsfrist: onsdag 12. august 2020 kl. 12.00

I første runde udvælges et antal kandidater på baggrund af de skriftlige ansøgninger. Disse går videre til 2. runde med mundtlig fremlæggelse af projektet for et brugerpanel med efterfølgende drøftelse. 2. runde foregår i Glostrup torsdag 1. oktober 2020 fra kl. 15.30. Endeligt svar kan forventes primo oktober.

Diabetesforeningen forventer at uddele forskningslegaterne ved et arrangement i København torsdag 29/10-2020 kl. fra 17.30.

Hvis du har spørgsmål til legaterne, er du meget velkommen til at kontakte senior faglig rådgiver Anne-Marie K. Wegener, ph.d., på mail: amk@diabetes.dk eller tlf.: 41 91 88 27.

Tidligere forskningslegatuddelinger

Diabetesforeningens forskningslegater 2019

Diabetesforeningens forskningslegater 2018

Diabetesforeningens forskningslegater 2017

Diabetesforeningens forskningslegater 2015

Diabetesforeningens forskningslegater 2014

Diabetesforeningens forskningslegater 2013

Diabetesforeningens forskningslegater 2008

Diabetesforeningens forskningslegater 2007

Eksterne forskningslegater

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

Fonden støtter ifølge fundatsen videnskabelige projekter inden for diabetes, hjerte-kar- og lungesygdomme.

Læs mere om legatet

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes