Læge taler med patient, griner

Deltag i diabetesforsøg

Her finder du de aktuelle videnskabelige forsøg inden for diabetes i Danmark. Forskerne indmelder selv forsøgene til diabetes.dk.

OBS: Annoncerne for forsøgene er skrevet af forskerne, og Diabetesforeningen fraskriver sig derfor ansvaret for eventuelle fejl.

Forsøgene er inddelt i forsøg målrettet flere diabetestyper, forsøg målrettet kun type 1-diabetes og forsøg målrettet type 2-diabetes alene.

Flere diabetestyper

  Flere diabetestyper
 • Skal du have tandimplantat? Deltag i forsøg med transplantationsmaterialet.

  + -

  Genopbygning af kæbeknoglen med knogletransplantat sammenlignet med blod hos patienter med sukkersyge. Et lodtrækningsforsøg.

  Manglende eller mistede tænder erstattes i stigende grad med tandimplantater, som er en kunstig metalskrue af titanium, der forankres i kæbeknoglen. Indsættelse af tandimplantater i den bagerste del af overkæben er ofte vanskelig på grund af svind af den tandbærende kæbeknogle og lokalisation af kæbehulen. Genopbygning af kæbeknoglen med transplantering af din egen knogle fra underkæben/hoften eller anvendelsen af et knogleerstatningsmateriale kan derfor være nødvendig. Anvendelse af egen knogle er forbundet med gener, smerter, ubehag og knogleerstatningsmaterialer kan være forbundet med risiko for infektion, da det er et fremmedlegeme.

  Risikoen for tab af tandimplantatet og svind af knoglen omkring tandimplantatet som følge af infektion er generelt forøget hos patienter med sukkersyge sammenlignet med raske patienter. Imidlertid har flere undersøgelser vist, at der ikke er øget risiko for tab af tandimplantat og svind af knoglen hos patienter med velreguleret sukkersyge. Succesfuld tandimplantatbehandling hos patienter med sukkersyge nødvendiggør derfor god infektionskontrol, skånsom kirurgi og en velreguleret sukkersyge.

  Blodpladerigt fibrin udvindes fra patients eget blod ved en blodprøve. Blodpladerigt fibrin indeholder vækstfaktorer og anvendes derfor i stigende grad som transplantationsmateriale for at undgå brug af egen knogle og simplificere det kirurgiske indgreb. Formålet med nærværende undersøgelse, er at sammenligne overlevelse af tandimplantater, betændelsestilstande og mængden af nydannet knogle hos patienter med sukkersyge efter genopbygning af kæbeknoglen i den bagerste del af overkæben med anvendelse af patientens egen knogle eller blodpladerigt fibrin.

  Hvem kan deltage i forsøget? 

  Patienter med en velreguleret diabetes type I og II, som mangler en kindtand i den bagerste del af overkæben, hvor der er behov for genopbygning af kæbeknoglen i forbindelse med indsættelse af tandimplantatet.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  40.

  Formål med forsøget

  Undersøgelse har til formål at undersøge holdbarheden af tandimplantater i den bagerste del af overkæben hos patienter med diabetes samt vurdere mængden af knoglenydannelse, infektionsparametre og patienttilfredshed over en 5-årig periode.

  Rekrutteringsperiode

  1. januar 2021 - 31. december 2022.

  Forsøgsperiode

  1. januar 2021 - 31. december 2028.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  I forbindelse med undersøgelsen vil der ca. være 10-15 besøg over en 5-årig periode involverende forundersøgelse, indsættelse af tandimplantatet og efterfølgende 1, 3 og 5 års kontrol.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Forsøgspersonen skal selv betale for den endelig tandkrone, som skal fremstilles hos egen tandlæge, hvorimod alle øvrige udgifter inkl. forundersøgelse, implantatindsættelse samt efterfølgende klinisk og røntgenologiske kontroller er gratis for forsøgspersonen.

  Lokation

  Aalborg Universitetshospital
  Kæbekirurgisk Afdeling
  Hobrovej 18-22
  9000, Aalborg

  Rigshospitalet
  Tand-, Mund-, Kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret
  Blegdamsvej 9
  2200, København N

  Kontaktperson

  Professor, overtandlæge, ph.d. Thomas Starch-Jensen

  Tlf. 97669072

  E-mail: thomas.jensen@rn.dk 

  Såfremt behandlingen ønskes foretaget i København kan Simon Storgård Jensen kontaktes på følgende adresser:

  Tand-, Mund-, Kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
  Telefon: 35452400
  E-mail: simon.storgaard.jensen@regionh.dk 

  Afdeling for Oral Kirurgi, Odontologisk Institut, Københavns Universitet
  Nørre Allé 20, 2200 København N
  Telefon: 35333052
  E-mail: simon.storgaard.jensen@sund.ku.dk 

   

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer N-20200009. Forsøgsansvarlig er professor, overtandlæge, ph.d. Thomas Starch-Jensen. Tandimplantater og øvrige biomaterialer er doneret af henholdsvis DensplySirona, Geistlich og Puredent ApS. Samarbejdspartner er Simon Storgård Jensen, professor, overtandlæge, dr. odont., Tand-, Mund-, Kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet og Afd. for Oral Kirurgi, Odontologisk Institut, Københavns Universitet.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Har du diabetes og nervesmerter?

  + -

  Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet søger patienter til et videnskabeligt forsøg om smertemekanismer.

  Forsøget udføres ved at blokere nervesignaler fra underbenet med en nerveblokade som i det ene ben indeholder lokalbedøvelse og i det andet ben indeholder saltvand.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  For at deltage skal du:

  • være 18 år eller derover
  • have diabetes type 1 eller type 2
  • have nervesmerte i underbenene/fødderne grundet diabetes i min. 6 måneder
  • tale og forstå dansk


  og du må ikke:

  • have anden smerte i underbenene/fødderne
  • have anden smerte, der ikke kan skelnes fra nervesmerten
  • være i behandling med warfarin eller anden blodfortyndende medicin
  • være gravid eller ammende
  • have svær psykisk sygdom fx svær depression


  Ønsket antal forsøgspersoner

  16.

  Formål med forsøget

  Formålet med projektet er at vurdere hvilken betydning nervesignalerne, som kommer fra underbenet, har på oplevelsen af nervesmerter.

  Rekrutteringsperiode

  August 2020 til juni 2024.

  Forsøgsperiode

  August 2020 til juni 2024.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Undersøgelsen omfatter to besøg. Besøg 1 er et screeningsbesøg og varer 1 time. Besøg 2 er selve undersøgelsen og varer 3 timer.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der tilbydes dækning af transport.

  Lokation

  Aarhus Universitets Hospital
  Afdeling for Bedøvelse og Operation
  Palle Juul-Jensens Boulevard 149, Indgang I 3
  8200 Aarhus N

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Projektsygeplejerske Bente Christensen og læge Jan Rosner
  Telefon: 93 52 19 54
  Mail: bente.christensen@clin.au.dk

   

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer 1-10-72-139-20S. Forsøgsansvarlig er Ellen Lund Schaldemose. Studiet er en del af International Diabetic Neuropathy Consortium (IDNC), som er støttet af Novo Nordisk Fonden.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Find medicinfejl

  + -

  Forsøget består af 2 trin: 
  Trin 1: Analyse af en medicinliste og besvarelse af de spørgsmål, den giver anledning til, for derigennem at finde mulige fejl inden for (1) overdosering (evt. givet et reduceret nytretal, hvad er tit er tilfældet for mennesker med diabetes, som der ikke tages højde for), (2) advarsler og overtrædelser af indlægssedler samt evt. glukose-øgende- eller reducerende anden medicin, (3) overtrædelser af samlet ækvivalent dosering inden for en risikogruppe såsom (3A) AK gruppen, (3B) insulin gruppen, (3C) psykofarmaka, (3D) NSAID gruppen, (3E) blodtrykssænkende medicin m.v., forårsaget af flere lægemidler, (4) overtrædelse af lægemiddelallergier (CAVE), (5) interaktioner (med udgangspunkt i Interaktionsdatabasen) samt (6) behov for eller gavn af genomisk test for at bestemme dosis.
  Trin 2: Hvis der er et eller flere issues jvf. punkterne (1) til (5) opstilling af dem og hvilken medicin, der giver anledning til disse bekymringer til en læge m.h.p. at få dem rettet op.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  For at deltage skal du:

  • forbruge meget medicin regelmæssigt, f.eks. mindst 5 produkter dagligt (polyfarmaci).

  Ønsket antal forsøgspersoner

  20.

  Formål med forsøget

  Kvantificere den andel af Diabetesforeningens medlemmer, der har gavn af en struktureret medicingennemgang

  Rekrutteringsperiode

  1. august 2024 til 30. september 2024.

  Forsøgsperiode

  1. august 2024 til 31. oktober 2024

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  1. Man opretter en anonym profil (hvor ens fødselsdato ikke angives, men alderen i år) således at databasen ikke er personfølsom
  2. Man angiver sin medicinliste med dosis og frekvens (for at platformen kan beregne det daglige forbrug)
  3. Man besvarer de spørgsmål, platformen stiller med udgangspunkt i medicinlisten
  4. Man modtager en rapport - og giver den videre til lægen, hvis det anbefales
  5. Lægen udskriver ny medicin og seponerer eller reducerer medicin for at undgå de fejl, der måtte identificeres. Lægen kommenterer de fejl, der ikke fjernes (som uundgåelige eller OK)
  6. Analysen gentages med den nye rettede medicinliste for at verificere, at alle de fejl, lægen har ønsket skulle forsvinde, er væk.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Nej

  Lokation

  Online og hos egen læge.

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Kaare Nørgaard, forsøgsansvarlig hos Ocean Process A/S på
  tlf. 20 13 18 41 eller
  e-mail: kn@oceanprocess.com

   

  Det er ikke et krav at den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. 

   

Type 1-diabetes

  Type 1-diabetes
 • Effekten af glucose-dependent insulinotropic polypeptide på alfacelle-responset ved lavt blodsukker hos patienter med type 1 diabetes

  + -

  I Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte hospital, forsker vi blandt andet i hormonet, glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), der udskilles fra tarmen, når man spiser. I den forbindelse skal vi undersøge, om GIP kan modvirke for lavt blodsukker hos patienter med type 1-diabetes.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Mand af europæisk herkomst
  18-70 år
  BMI mellem 18 og 27 kg/m2
  Have type 1-diabetes i 2-30 år
  I uændret insulinbehandling gennem de seneste 3 måneder

  Ønsket antal forsøgspersoner

  10 personer.

  Formål med forsøget

  Hormonet glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) bliver dannet naturligt i tarmen under et måltid og stimulerer til insulinudskillelse fra bugspytkirtlen. Insulin sørger for at næringsstoffet fra måltidet bliver transporteret fra blodet og ind i cellerne, så kroppen kan bruge det som energi. Hvis blodsukkeret falder for meget, vil kroppen naturligt frigive et andet hormon; glukagon. Glukagon sørger for nedbrydning af næringsstof inde i cellerne, og dermed at blodsukkeret stiger igen. Dette sker f.eks. når en person faster eller er i energiunderskud. Personer med type 1 diabetes har en defekt i deres glukagonregulation og derfor kan kroppen ikke stabilisere blodsukkeret godt nok, når det er faldet for meget. Studier har vist, at hormonet GIP øger frigivelsen af glukagon både hos raske og hos patienter med type 1 diabetes ved for lavt blodsukker. GIP spiller dermed muligvis en vigtig rolle i kroppens forsvar mod lavt blodsukker. Formålet med dette studie, er at undersøge GIP’s rolle som sikkerhedsværn mod for lavt blodsukker hos personer med type 1 diabetes, samt at undersøge i hvilken dosis og hvilken type af GIP, der virker bedst på glukagonudskillelsen.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. september 2022 til 30. juli 2024.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. september 2022 til 1. februar 2025.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Screeningsbesøg på ca. en times varighed: Du møder fastende og får taget blodprøver og gennemgår helbredstjek

  Fem forsøgsdage af hver ca. 3 timers varighed (kl 8-11): Der vil blive lagt to drop; ét til blodprøvetagning og ét til infusion af GIP[1-42], GIP[1-30] eller saltvand (placebo). Før hver forsøgsdag, vil vi bede dig om at have en automatisk blodsukkermåler på i 48 timer

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Vederlag ydes på i alt 5000 kr. + transportgodtgørelse (B-indkomst)

  Lokation
  Gentofte Hospital
  Center for Klinisk Metabolisk Forskning
  Gentofte hospitalsvej 7, 3. sal
  2900, Hellerup

   

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Læge, ph.d.-studerende, Nikolaj Sørum
  Telefon: 28 74 76 23
  Mail: nikolaj.middelbo.soerum@regionh.dk

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-20066944.  Forsøgsansvarlig er læge, Ph.D.-studerende, Nikolaj Sørum. Projektet er finansieret af ”The Helmsley Charitable Trust”, der er en privatejet, amerikansk velgørenhedsfond. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité 

  Hent tillægsgodkendelse nr. 1.

  Hent tillægsgodkendelse nr. 2. 

  Hent tillægsgodkendelse nr. 3. 

  Hent tillægsgodkendelse nr. 4 

 • Hvor godt reguleres blodsukkeret, når unge personer med de nyeste selvjusterende insulinpumper dyrker forskellige motionsformer?

  + -

  Som person med type 1 diabetes kan det være svært at vide, hvornår man skal sætte sin pumpe i sportsmode/midlertidigt mål, når man skal træne, da forskellige typer træning påvirker blodsukkeret forskelligt. Vil træningen få blodsukkeret til at stige eller falde? Skal man bruge mindre eller samme mængde insulin, som hvis man ikke trænede?
  De nyeste pumper kan give autokorrektioner, når blodsukkeret stiger og slukke når det falder. Derfor vil vi gerne, sammen med dig, finde de bedste råd og vejledninger til hvordan du bedst bruger din pumpe, når du dyrker forskellige slags motion, så du kan motionere sikkert og uden dit blodsukker bliver meget højt eller lavt.

  I dette forsøg vil vi undersøge hvor effektive de gældende anbefalinger for håndtering af fysisk aktivitet er for unge personer med type 1 diabetes, de bruger de nyeste pumper, når de dyrker to forskellige former for motion. Forsøget foregår på Steno Diabetes Center Copenhagen og består af ét screeningsbesøg inkl. motionstest og to studiebesøg á tre timers varighed.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan være med i forsøget, hvis du:
  • Er mellem 13 og 17 år
  • Har haft type 1 diabetes i mere end 1 år
  • Har brugt MiniMed 780G eller Tandem T:slim X2 Control-IQ med tilsluttet glukosesensor i minimum 3 måneder
  • Har et langtidsblodsukker på eller under 9,0% (75 mmol/mol)
  Herudover er der nogle flere kriterier, som skal være opfyldt for at deltage. Disse vil blive gennemgået på screeningsdagen.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  24 personer

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at finde de bedste råd og vejledninger – der passer til de nye selvjusterende pumper og den specifikke træning så man kan motionere sikkert og uden at ens blodsukker bliver meget højt eller lavt.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 2. november 2022 til 3. november 2024.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. december 2022 til 1. december 2024.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget foregår på Steno Diabetes Center Copenhagen og består af et screeningsbesøg inkl. motionstest og to 3-timers forsøgsdage.


  • Screeningsdagen: Her vil alle inklusions- og eksklusionskriterier blive gennemgået, og der vil bl.a. blive taget en blodprøve og urinprøve. Derefter vil man deltage i en motionstest. Her vil der blive tage blodprøver undervejs.
  • Forsøgsdagene: De to ophold er stort set identiske fraset at man den ene gang skal dyrke motion ved moderat intensitet og den anden gang med høj intensitet. Motionen vil blive håndteret efter gældende anbefalinger. Der vil undervejs blive taget blodprøver.
  • Et ophold starter kl. 15:00 og slutter kl. 18.00. Man skal møde fastende efter frokost, og får serveret en snack ved forsøgsdagens afslutning.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Ja. Deltagere, der gennemfører forsøgsdagene, modtager 1.000,00 kr. samt transport- eller kørselsgodtgørelse.

  Lokation

  Steno Diabetes Center Copenhagen, Klinisk Forskning

  Borgmester Ib Juuls Vej 83

  2730, Herlev

  Kontaktinformation

  Læge og ph.d.-studerende, Emilie Bundgaard Lindkvist
  Telefon: 20187762
  Mail: emilie.lindkvist@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-22025766. Forsøgsansvarlig er læge og ph.d.-studerende, Emilie Bundgaard Lindkvist. Økonomisk sponsor er Novo Nordisk Fonden og Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

   

 • Re-design af type 1-diabetes teknologier

  + -

  Vi søger unge mellem 12-17 år med type 1-diabetes til at hjælpe os med at undersøge, hvordan vi kan designe T1 teknologier på en ny måde, så de tager højde for individuelle behov og præferencer.

  I dette forskningsprojekt undersøger vi alternative tilgange til design og udformning af diabetes teknologier specifikt til unge. Gennem individuelt tilrettelagte interview- og designforløb vil vi i fællesskab udvikle idéer til alternative designs af teknologierne eller elementer af dem og potentielt udvikle simple prototyper til fiktiv brug i kortere perioder. Vi vil ikke ændre på deltageres nuværende teknologier og ikke påvirke deres nuværende behandling.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Vi søger deltagere i alderen 12-17 år med type 1-diabetes, der oplever at overgangen fra barn til voksen medfører nye udfordringer ved brug af deres diabetes teknologier, at relationen til deres diabetes forandres, og at behov for støtte og forståelse ændrer sig.
  Deltagelse kræver tilladelse fra forældre/værge. Forældre/værge/pårørende er også velkomne til at overvære eller deltage i møderne efter aftale, men deres deltagelse er ikke påkrævet.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  2-10 personer

  Formål med forsøget

  Formålet er at udvide landskabet for, hvordan diabetes teknologier kan se ud og fungere i fremtiden – at udfordre den skabelon som teknologierne er lavet over i dag.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 13. maj 2024 til 31. december 2024.

  Forsøgsperiode

  Fra 16. juni 2024 til 31. december 2025.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Projektet strækker sig over et år med i alt fem møder af mellem 1 og 2 timers varighed, hvor deltageren (og eventuelt pårørende) mødes med to forskere fra IT Universitetet. Møderne foregår hjemme hos dig eller et sted, hvor du er på hjemmebane og føler dig godt tilpas.

  På de fem møder skal der ske følgende:

  1. Et indledende interview og udlevering af refleksionsopgave.
  2. Fælles sketching af alternative teknologier.
  3. Forskerne præsenterer prototyper efterfulgt af samtale. Herefter får du mulighed for at leve med prototypen og forestille dig, hvordan det vil være at bruge den.
  4. Samtale om revision af prototypen.
  5. Forskerne præsenterer reviderede prototyper efterfulgt af afsluttende samtale.

  Vi starter op løbende og efter aftale - men gerne hurtigst muligt.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Vi dækker udgifter forbundet med forskningsprojektet.

  Lokation

  Hjemme hos deltageren (“forsøgspersonen”)

  Kontaktinformation

  Ph.d.-studerende, Safra Martinussen
  Telefon: 26 85 22 64
  Mail: safm@itu.dk

   

  Økonomisk sponsor

  Projektet er en del af et større forskningsprojekt, der undersøger teknologiske transformationer i omsorg (TRACE) som er finansieret af VELUX fonden.

   

  Samarbejdspartnere

  TRAnsformations in CarE (TRACE) forskningsprojekt (på Digital Design afdelingen på IT Universitetet i København)

   

  Der er ikke krav til at Den Videnskabsetiske Komité skal give tilladelse til forsøget.

Type 2-diabetes

  Type 2-diabetes
 • Regulerer vores tarmhormoner blodgennemstrømningen til mavetarmkanalen?

  + -

  Hormoner som frigives fra tarmene i forbindelse med et måltid, bidrager i høj grad til omsætningen af fedt, protein og kulhydrater, når vi spiser. Med dette forsøg vil vi studere tarmhormonet GIP hos mænd og kvinder med type 2-diabetes. Vi vil undersøge om dette hormon har betydning for blodforsyningen til mavetarmkanalen. Vi vil benytte MR-skanninger for at se ændringer i blodgennemstrømninger og give infusioner med et naturligt forekommende hormon, der er i stand til at slukke for GIP.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Mænd og kvinder med type 2-diabetes: 20-70 år, BMI på 20-35 kg/m2, ikke behandling med GLP-1-analog og HbA1c på 48-75 mmol/mol

  Alle vil få kontrolleret blodprocent, nyre- og leverfunktion før start af forsøget, og må ikke have metalliske implantater, som ikke tåler MR-skanning som f.eks. pacemaker.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  10

  Formål med forsøget

  At finde ud af om GIP spiller en rolle i forbindelse med blodgennemstrømningen i tarmene hos personer med type 2-diabetes.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 18. oktober 2023 til 1. marts 2024

  Forsøgsperiode

  Fra 18. oktober 2023 til 31. maj 2024

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen


  Ved første besøg foretages en generel helbredsundersøgelse, der inkluderer blodprøver. Derefter er der fire forsøgsdage med ens forløb: Du skal ligge stille på et mobilt leje, som køres ind og ud af en MR-skanner. Først får du et drop med saltvand eller hormoner, dernæst skal du indtage 250 ml vand eller sukkervand. Her-efter skal du ligge på lejet i 80 minutter, mens vi skanner og tager blodprøver·

  Der er ingen kendte bivirkninger eller risici forbundet med infusion af de benyttede hormoner. Der anlægges to venekatetre ("drop" i blodårer), og da du skal ligge på et leje i en cylinder/et rør (MR-skanneren), anbefaler vi, at du ikke deltager, hvis du lider af klaustrofobi. MR-skanneren giver høje bankelyde, så vi sørger for ørepropper og mulighed for musik.

  Der er udover det første besøg på ca. 30 minutter planlagt et samlet tidsforbrug på ca. 10 timer fordelt over de fire forsøgsdage.
  Forsøgsdagene foregår på Rigshospitalet (København). 

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Vederlag ydes på DKK 2.000 eller DKK 500 for hver gennemført forsøgsdag (B-indkomst).

  Lokation

  Rigshospitalet

  Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

  Blegdamsvej 9

  2100 København

  Kontaktperson

  Ph.d.-studerende, Rasmus Syberg Rasmussen
  Tlf: 50534173
  E-mail: rasmus.syberg.rasmussen@regionh.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-20078806. Forsøgsansvarlig er afdelingslæge, Ali Asmar. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

  Hent tillægsgodkendelse nr. 1

  Hent tillægsgodkendelse nr. 2

 • Kulhydratfattig diæt til personer med type 2 diabetes

  + -

  Vi har i et forsøg vist at diæt med lavt kulhydratindhold over 6 mdr. har gavnlige effekter på fedtstofsammensætningen i blodet, således at der er flere sunde fedtstoffer og færre usunde fedtstoffer. Denne kost har samtidigt vist sig at have gavnlige effekter på bl.a. blodsukker regulering, vægt og kropsammensætning. For at undersøge om der sker ændringer i fedtstofsammensætningen umiddelbart (akut) efter et måltid med et lavt kulhydratindhold søger vi mænd og kvinder med type 2-diabetes.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan muligvis deltage hvis du:
  * Har haft type 2-diabetes i over 6 måneder.
  * Har fået den samme blodsukkersænkende behandling de sidste 3 måneder
  * Har et BMI over 25 kg/m2
  Du kan beregne dit BMI ved at dividere din vægt (målt i kg) med din højde x højde (målt i meter)

  Ønsket antal forsøgspersoner

  12

  Formål med forsøget

  Formålet med dette projekt er at undersøge om der sker ændringer i fedtstofsammensætningen umiddelbart (akut) efter et måltid med et lavt kulhydratindhold hos personer med type 2 diabetes

  Rekrutteringsperiode

  Fra 10. juni 2022 til 1. oktober 2022

  Forsøgsperiode

  Fra 30. juni 2022 til juni 2024

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget omfatter 3 undersøgelsesdage, inklusiv en screeningsdag med helbredsundersøgelse og blodprøver, og to måltidsforsøg med blodprøver

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der tilbydes dækning af transportudgifter.

  Lokation

  Odense Universitets Hospital
  Steno Diabetes Center Odense
  Indgang 93, Kløvervænget 4, 3 sal
  5000, Odense C

  Kontaktperson

  Projekt sygeplejerske Vibe Vestergaard
  Tlf: 51 64 21 98
  E-mail: Vibe.Vestergaard@rsyd.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer S-20220003. Forsøgsansvarlig er Professor og Forskningschef, Kurt Højlund. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

  Hent tillægsgodkendelse nr. 1.

 • Langtidseffekten af tarmhormonerne GIP og GLP-1 i personer med type 2 diabetes

  + -

  I Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte hospital, forsker vi blandt andet i effekterne af kroppens egne hormoner GIP og GLP-1 i patienter med type 2 diabetes. I disse patienter virker GIP og GLP-1 ikke nær så godt som i raske, og det vil vi gerne undersøge nærmere med håbet om at kunne forbedre behandlingen af type 2 diabetes i fremtiden.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan deltage, hvis du

  • er mand eller kvinde i alderen 18 til 74 (begge inklusive)
  • har været diagnosticeret med type 2-diabetes i mindst 6 måneder
  • kun er behandlet med metformin og/eller kost og motion samt har stabil kropsvægt.

  Du kan ikke deltage, hvis du

  • har deltaget i et andet klinisk studie inden for 90 dage
  • er eller planlægger at blive gravid eller ammer (kvinder)
  • tidligere har været behandlet med en GLP-1 analog (f.eks. Victoza, Trulicity, Saxenda, Byetta el. lign)
  • har alvorlige kroniske eller arvelige sygdomme
  • har doneret blod inden for 90 dage.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  60.

  Formål med forsøget

  Formålet er at undersøge langtidseffekten af tarmhormonerne glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) og glucagon-like peptide 1 (GLP-1) i personer med type 2 diabetes.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 11. oktober til 1. maj 2024

  Forsøgsperiode

  Fra 3. januar 2021 til 1. august 2024

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Som forsøgsperson i dette studie skal du møde op til i alt 8 besøg i klinikken: et informationsmøde, et screeningmøde, tre forsøgsdage, tre sikkerhedsbesøg, samt et afsluttende besøg. Alle besøgene udføres over en periode på ca. 20 uger.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste + transportgodtgørelse (B-indkomst).

  Lokation

  Gentofte Hospital
  Center for Klinisk Metabolisk Forskning
  Gentofte Hospitalsvej 7, 3. sal,
  2900, Gentofte

  Kontaktperson

  Læge, ph.d.-studerende Mads Marstrand Helsted
  Tlf: 20 21 91 99
  E-mail: Mhel0071@regionh.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-20070184. Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse til forsøget. Godkendelsesnummer 2021030362. Forsøgsansvarlig er professor og overlæge Filip Krag Knop. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Hvordan påvirkes dine muskler af din type 2 diabetes og kropsvægt?

  + -

  Et Videnskabeligt projekt omhandlende:
  Muskelfunktion, vægtændring og blodsukker-niveau.

  Vi søger personer med overvægt med eller uden type 2 diabetes eller
  normalvægtige personer med type 2 diabetes.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan måske deltage, hvis du:
  Har en alder på mellem 18-60 år
  og
  Har BMI på >= 35 eller BMI <= 28

  Detaljeret adgangskrav for de to delforsøg:

  For at deltage i delforsøg ét, skal du:

  • Have type 2 diabetes.
  • Have et langtidsblodsukker (HbA1c) på 70 eller mere.
  • Have et BMI på 28 eller under.
  • Være mellem 18 og 60 år.

  For at deltage i delforsøg to, skal du:

  • Have et BMI på 35 eller mere.
  • Som led i et vægttab have gennemgået assisteret vægttab via egen læge eller hospitalet (kirurgisk såvel som medicinsk).
  • Være mellem 25 og 60 år.
  • Du kan deltage uanset om du har type 2 diabetes eller ikke.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  57.

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at undersøge hvordan diabetes, overvægt og blodsukker-niveauet påvirker musklerne og musklernes funktion. Vi søger deltagere til to delforsøg. I projektet er vi meget interesseret i at følge, hvordan ændringen i din vægt og kroppens blodsukker-niveau påvirker din muskelfunktion over tid.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. november 2022 til 31. marts 2024

  Forsøgsperiode

  Fra 1. november 2022 til 30. november 2024

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Hvad får du ud af at deltage?
  En uddybende forståelse for dine musklers sundhed.

   

  Under studiet vil du få:

  • Udført måling af musklernes arbejdsevne, bl.a. ved et-bens sparkearbejde i en kraftmåler (dynamometer), test af gangfunktion og lægeundersøgelse af musklerne.
  • Undersøgt musklerne ved MR-scanningsteknik i hvile og under arbejde.
  • Udført nerveledningsundersøgelse til undersøgelse af din nerve- og muskelfunktion.
  • Taget blodprøver.
  • Udført aktivitetsmåling.

   

  Forsøgets forløb:
  Undersøgelserne foregår over to dage.
  Dag 1: 5-6 timers varighed
  Dag 2: 2-3 timers varighed

  I delforsøg et vil du blive fulgt op med samme undersøgelser efter 6 måneder og i delforsøg to efter 12 måneder.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Vi dækker alle dokumenterbare transportudgifter relateret til deltagelse i forsøget.

  Lokation

  Forsøget vil foregå på 2 lokationer: 

  Lokation 1: 

  Aarhus Universitetshospital
  Neurologisk Forskning
  Palle Juul-Jensens Boulevard 165
  8200
  Aarhus N

   

  Lokation 2: 

  Aarhus Universitetshospital
  MR-Forskningscentret
  Palle Juul-Jensens Boulevard 165
  8200
  Aarhus N

   

  Kontaktperson

  Læge og ph.d.-studerende, Anders Stouge
  Tlf: 20 97 37 35
  E-mail: andestou@rm.dk

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer 1-10-72-385-21. Forsøgsansvarlig er Læge og ph.d.-studerende Anders Stouge. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Unge (20-30 år) med T2-diabetes søges til interview

  + -

  Vil du være med til at forbedre vilkårene for unge med type 2-diabetes?
  I et nyt forskningsprojekt vil Steno Diabetes Center Copenhagen i samarbejde med Københavns Universitet undersøge, hvilken rolle type 2-diabetes spiller i unges liv.

  Vil du være med?

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Vi leder efter dig, der:

  • Har type 2-diabetes
  • Er mellem 20 og 30 år
  • Vil deltage i et interview om hvilken rolle diabetes spiller i din hverdag

  Ph.d.-studerende Kristine Addington foretager interviewet

  Ønsket antal forsøgspersoner

  20.

  Formål med forsøget

  Formålet med projektet er at udvikle fremtidige behandlings- og støttetilbud til gavn for unge.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. januar 2024 til 1. juli 2024

  Forsøgsperiode

  Fra 1. januar 2024 til 1. juli 2024

   

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Vi tilbyder dækning af transportomkostninger.

  Lokation

  Interviewet kan finde sted på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), i eget hjem, på en café, online eller telefonisk.

  Steno Diabetes Center Copenhagen 
  Borgmester Ib Juuls Vej 83
  2730
  Herlev

  Kontaktperson

  Ph.d.-studerende, Kristine Stoltenberg Addington
  Tlf: 41 40 15 20
  E-mail: kristine.stoltenberg.addington@regionh.dk

   

  Det er et kvalitativt studie med n=20, så det kan ikke indberettes til VEK. Forsøgsansvarlig er ph.d.-studerende Kristine Stoltenberg Addington.

 • Hvordan påvirkes mæthedshormoner i hjernen efter et måltid?

  + -

  Forskningsprojektet går ud på at beskrive ændringer i appetitregulerende hormoner, lægemidler og næringsstoffer i blod og cerebrospinalvæsken hos mennesker med og uden diabetes. Forsøget indebærer deltagelse i et screeningsbesøg med helbredsundersøgelse (ca. 2 timer) og en enkelt forsøgsdag (ca. 7 timer). På forsøgsdagen skal deltageren indtage et måltid, og derefter vil der blive målt prøver fra blod og rygmarvsvæsken.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan deltage, hvis du:

  • Er mand i alderen 50-70 år
  • Har et BMI over 30 og har diabetes
  • Har et BMI mellem 20-24 og ikke har diabetes ELLER
  • Har et BMI over 30 og ikke har diabetes

  Du kan ikke deltage, hvis du:

  • Har leversygdom eller blødningssygdom
  • Er i behandling med blodfortyndende lægemidler
  • Har anæmi (blodmangel)
  • Er nyresyg (blodprøve med kreatinin over 130uM eller har albuminuri)
  • Har en hudinfektion i lænden
  • Har sygdomme i centralnervesystemet
  • Har en historik med diagnosticeret hovedpine
  • Får en af følgende lægemidler: Ozempic, Wegovy eller Sitagliptin

  Ønsket antal forsøgspersoner

  30, hvoraf 10 skal have diabetes.

  Formål med forsøget

  At beskrive ændringer i appetitregulerende hormoner, lægemidler og næringsstoffer i blod og cerebrospinalvæsken (rygmarvsvæsken) i relation til et måltid hos mennesker med og uden diabetes

  Rekrutteringsperiode

  Fra 8. august 2023 til 1. januar 2026

  Forsøgsperiode

  Fra 8. august 2023 til 1. januar 2026

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Grundet projektets tidsmæssige omfang ydes der ulempegodtgørelse på 3.000 kr. (beskattes som B-indkomst) til forsøgsdeltagerne. Udbetaling finder sted, når forsøget er afsluttet for den enkelte deltager.

  Lokation

  Bispebjerg Hospital
  Zelo Fase 1 Enhed
  Bygning 11B, Bispebjerg Bakke 23
  2400, København NV

  Kontaktperson

  Læge, Mariam Carstensen Nersesjan
  Tlf: 60 45 94 50
  E-mail: mariam.carstensen.nersesjan@regionh.dk

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-22013214. Forsøgsansvarlig er cheflæge på Bispebjerg Hospital, Mikkel Bring Christensen. Forsøgsansvarlige kan kontaktes på tlf: 20 96 57 27 og e-mail: mikkel.bring.christensen@regionh.dk

  Hent den Videnskabsetiske Komités tilladelse her: 

 • Øger GLP-1 lignende medicin (semaglutid) knoglestyrken og knoglenydannelsen hos personer med type 2-diabetes?

  + -

  Undersøgelser peger på, at lægemidler, som efterligner tarmhormonet GLP-1, og som bruges til behandling af diabetes og fedme, kan have gavnlige effekter på knoglerne.
  I dette videnskabelige forskningsprojekt søger vi 64 deltagere med type 2-diabetes, som over 52 uger behandles med enten Semaglutid (GLP-1 lignende medicin) eller placebo (blindpræparat) én gang dagligt.
  Forskningsprojektet vil give deltageren et indblik i egen knoglestyrke og risiko for knoglebrud. Dette undersøges blandt andet ved hjælp af fastende blodprøver og knoglescanninger (herunder DXA-scanning)

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan muligvis deltage i dette forskningsprojekt, hvis du:

  • Er mand eller kvinde i alderen 50-85 år (kvinder skal være gået i overgangsalderen for mindst 5 år siden, dvs. mindst 5 år siden senest erkendte menstruationsblødning)
  • Har type 2-diabetes
  • Har nedsat knoglemasse (måles ved hjælp af knoglescanning ved screeningsbesøget) eller haft et knoglebrud inden for de sidste tre år
  • Ikke får medicin for knogleskørhed

  Ønsket antal forsøgspersoner

  64 personer.

  Formål med forsøget

  Formålet med dette projekt er at afklare om det GLP-1-lignende lægemiddel Rybelsus® øger knoglestyrken og knoglenydannelsen hos personer med type 2 diabetes.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. maj 2024 til 31. juli 2025

  Forsøgsperiode

  Fra 15. maj 2024 til 15. juni 2026

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Som forsøgsperson i dette studie skal du møde op til i alt 8 besøg i klinikken: et informationsbesøg, et screeningsbesøg, seks opfølgningsbesøg og et afsluttende besøg. Alle besøg udføres over en periode på 52 uger.
  Dem som giver særskilt samtykke til også at deltage med en knoglemarvsprøve og lille knoglevævsbiopsi har et ekstra fremmødebesøg.

   

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes transportgodtgørelse (B-indkomst)

  Lokation

  Odense Universitetshospital
  Endokrinologisk afdeling M
  Kløvervænget 6, 1. sal
  5000 Odense C

  Kontaktperson

  Læge, ph.d.-studerende, Julie Bjerrelund.
  Tlf: 29 84 91 54
  E-mail: julie.bjerrelund@rsyd.dk

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer 2023-505959-45-00. Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse til forsøget. Forsøgsansvarlig er overlæge og klinisk professor på Odense Universitetshospital, Morten Frost.

  Hent den Videnskabsetiske Komités tilladelse her: 

 • Blåbær og havres effekt på type 2-diabetes

  + -

  Når forsøget starter, bliver du tilfældigt tildelt én af fire typer drikke; blåbærdrik, havredrik, kombineret blåbær/havredrik eller placebo.
  Du skal indtage drikkene to gange dagligt i 12 uger. De udleveres gratis.
  Forsøget indebærer en cykeltest, besvarelse af spørgeskemaer vedrørende kost samt helbredsundersøgelser, bl.a. blodprøver og afføringsprøver.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan muligvis deltage i dette forskningsprojekt, hvis du:

  • Er over 18 år og har type 2-diabetes
  • Har LDL-kolesterol på 2.0 mmol/L eller derover. Kender du ikke selv værdien, kan vi måle den for dig 
  • Kunne tåle blåbær, gluten og bælgfrugter

  Ønsket antal forsøgspersoner

  450 personer.

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er, at undersøge blåbær og havres effekt på type 2-diabetes.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. maj 2024 til 30. juni 2025

  Forsøgsperiode

  Fra 1. maj 2024 til 30. september 2025

   

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes godtgørelse for kørsels- og transportudgifter efter Region Midts regler.

  Lokation

  Steno Diabetes Center Aarhus
  Palle Juul Jensens Boulevard 11, Indgang A
  8200 Aarhus N

  Kontaktperson

  Videnskabelig Assistent, MSc, Signe Kaas Ovesen.
  Tlf: 20 26 62 93
  E-mail: sko@clin.au.dk

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer S-20220056. Forsøgsansvarlig er professor og overlæge på Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital, Søren Gregersen.

  Hent den Videnskabsetiske Komités tilladelse her: