Læge taler med patient, griner

Deltag i diabetesforsøg

Her finder du de aktuelle videnskabelige forsøg inden for diabetes i Danmark. Forskerne indmelder selv forsøgene til diabetes.dk.

OBS: Annoncerne for forsøgene er skrevet af forskerne, og Diabetesforeningen fraskriver sig derfor ansvaret for eventuelle fejl.

Forsøgene er inddelt i forsøg målrettet flere diabetestyper, forsøg målrettet kun type 1-diabetes og forsøg målrettet type 2-diabetes alene.

Flere diabetestyper

  Flere diabetestyper
 • Hvordan bruger du minsundhedsplatform.dk?

  + -

  Vi er en gruppe på 3 studerende fra Københavns Universitet, der er i gang med at skrive en opgave, hvor vi undersøger, hvordan mennesker med diabetes bruger minsundhedsplatform.dk. Vi ønsker helt konkret at få indsigt i din brug af platformen, ved enten af lave et interview med dig over telefonen, eller ved at lave skærm-deling over computeren imens du bruger minsundhedsplatform.dk. Hvilken fremgangsmåde der vælges er helt op til dig.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du er over 18 år.
  Du har diabetes og bruger minsundhedsplatform.dk.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  10 personer.

  Formål med forsøget

  Vi ønsker at få indsigt i hvordan mennesker med diabetes bruger minsundsplatform.dk med henblik på at forbedre oplevelsen af platformen.

  Rekrutteringsperiode

  Fra den 16. marts 2021 til den 9. april 2021

  Forsøgsperiode

  Fra den 16. marts 2021 til den 16. april 2021

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Du deltager enten ved en telefonsamtale eller ved at lave skærm-deling med en varighed af ca. 30 min.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Nej

  Lokation

  Telefonsamtale eller online over en computer

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Studerende, Tomas Martins
  Telefon: 29 62 99 20
  Mail: tomas.martins.diku@gmail.com 

  Forsøget kræver ikke VEK-godkendelse.

 • Skal du have tandimplantat? Deltag i forsøg med transplantationsmaterialet.

  + -

  Genopbygning af kæbeknoglen med knogletransplantat sammenlignet med blod hos patienter med sukkersyge. Et lodtrækningsforsøg.

  Manglende eller mistede tænder erstattes i stigende grad med tandimplantater, som er en kunstig metalskrue af titanium, der forankres i kæbeknoglen. Indsættelse af tandimplantater i den bagerste del af overkæben er ofte vanskelig på grund af svind af den tandbærende kæbeknogle og lokalisation af kæbehulen. Genopbygning af kæbeknoglen med transplantering af din egen knogle fra underkæben/hoften eller anvendelsen af et knogleerstatningsmateriale kan derfor være nødvendig. Anvendelse af egen knogle er forbundet med gener, smerter, ubehag og knogleerstatningsmaterialer kan være forbundet med risiko for infektion, da det er et fremmedlegeme.

  Risikoen for tab af tandimplantatet og svind af knoglen omkring tandimplantatet som følge af infektion er generelt forøget hos patienter med sukkersyge sammenlignet med raske patienter. Imidlertid har flere undersøgelser vist, at der ikke er øget risiko for tab af tandimplantat og svind af knoglen hos patienter med velreguleret sukkersyge. Succesfuld tandimplantatbehandling hos patienter med sukkersyge nødvendiggør derfor god infektionskontrol, skånsom kirurgi og en velreguleret sukkersyge.

  Blodpladerigt fibrin udvindes fra patients eget blod ved en blodprøve. Blodpladerigt fibrin indeholder vækstfaktorer og anvendes derfor i stigende grad som transplantationsmateriale for at undgå brug af egen knogle og simplificere det kirurgiske indgreb. Formålet med nærværende undersøgelse, er at sammenligne overlevelse af tandimplantater, betændelsestilstande og mængden af nydannet knogle hos patienter med sukkersyge efter genopbygning af kæbeknoglen i den bagerste del af overkæben med anvendelse af patientens egen knogle eller blodpladerigt fibrin.

  Hvem kan deltage i forsøget? 

  Patienter med en velreguleret diabetes type I og II, som mangler en kindtand i den bagerste del af overkæben, hvor der er behov for genopbygning af kæbeknoglen i forbindelse med indsættelse af tandimplantatet.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  40.

  Formål med forsøget

  Undersøgelse har til formål at undersøge holdbarheden af tandimplantater i den bagerste del af overkæben hos patienter med diabetes samt vurdere mængden af knoglenydannelse, infektionsparametre og patienttilfredshed over en 5-årig periode.

  Rekrutteringsperiode

  1. januar 2021 - 31. december 2022.

  Forsøgsperiode

  1. januar 2021 - 31. december 2028.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  I forbindelse med undersøgelsen vil der ca. være 10-15 besøg over en 5-årig periode involverende forundersøgelse, indsættelse af tandimplantatet og efterfølgende 1, 3 og 5 års kontrol.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Forsøgspersonen skal selv betale for den endelig tandkrone, som skal fremstilles hos egen tandlæge, hvorimod alle øvrige udgifter inkl. forundersøgelse, implantatindsættelse samt efterfølgende klinisk og røntgenologiske kontroller er gratis for forsøgspersonen.

  Lokation

  Aalborg Universitetshospital
  Kæbekirurgisk Afdeling
  Hobrovej 18-22
  9000, Aalborg

  Rigshospitalet
  Tand-, Mund-, Kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret
  Blegdamsvej 9
  2200, København N

  Kontaktperson

  Professor, overtandlæge, ph.d. Thomas Starch-Jensen

  Tlf. 97669072

  E-mail: thomas.jensen@rn.dk 

  Såfremt behandlingen ønskes foretaget i København kan Simon Storgård Jensen kontaktes på følgende adresser:

  Tand-, Mund-, Kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
  Telefon: 35452400
  E-mail: simon.storgaard.jensen@regionh.dk 

  Afdeling for Oral Kirurgi, Odontologisk Institut, Københavns Universitet
  Nørre Allé 20, 2200 København N
  Telefon: 35333052
  E-mail: simon.storgaard.jensen@sund.ku.dk 

   

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer N-20200009. Forsøgsansvarlig er professor, overtandlæge, ph.d. Thomas Starch-Jensen. Tandimplantater og øvrige biomaterialer er doneret af henholdsvis DensplySirona, Geistlich og Puredent ApS. Samarbejdspartner er Simon Storgård Jensen, professor, overtandlæge, dr. odont., Tand-, Mund-, Kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet og Afd. for Oral Kirurgi, Odontologisk Institut, Københavns Universitet.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Har du diabetes og nervesmerter?

  + -

  Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet søger patienter til et videnskabeligt forsøg om smertemekanismer.

  Forsøget udføres ved at blokere nervesignaler fra underbenet med en nerveblokade som i det ene ben indeholder lokalbedøvelse og i det andet ben indeholder saltvand.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  For at deltage skal du:

  • være 18 år eller derover
  • have diabetes type 1 eller type 2
  • have nervesmerte i underbenene/fødderne grundet diabetes i min. 6 måneder
  • tale og forstå dansk


  og du må ikke:

  • have anden smerte i underbenene/fødderne
  • have anden smerte, der ikke kan skelnes fra nervesmerten
  • være i behandling med warfarin eller anden blodfortyndende medicin
  • være gravid eller ammende
  • have svær psykisk sygdom fx svær depression


  Ønsket antal forsøgspersoner

  16.

  Formål med forsøget

  Formålet med projektet er at vurdere hvilken betydning nervesignalerne, som kommer fra underbenet, har på oplevelsen af nervesmerter.

  Rekrutteringsperiode

  August 2020 til november 2023.

  Forsøgsperiode

  August 2020 til december 2023.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Undersøgelsen omfatter to besøg. Besøg 1 er et screeningsbesøg og varer 1 time. Besøg 2 er selve undersøgelsen og varer 3 timer.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der tilbydes dækning af transport.

  Lokation

  Aarhus Universitets Hospital
  Afdeling for Bedøvelse og Operation
  Palle Juul-Jensens Boulevard 149, Indgang I 3
  8200 Aarhus N

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Projektsygeplejerske Bente Christensen og læge Jan Rosner
  Telefon: 93 52 19 54
  Mail: bente.christensen@clin.au.dk

   

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer 1-10-72-139-20S. Forsøgsansvarlig er Ellen Lund Schaldemose. Studiet er en del af International Diabetic Neuropathy Consortium (IDNC), som er støttet af Novo Nordisk Fonden.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Type 1-diabetes

  Type 1-diabetes
 • Kan en app understøtte blodsukkerkontrollen i forbindelse med fysisk aktivitet?

  + -

  Fysisk aktivitet kan påvirke insulinbehovet hos personer med type 1 diabetes og dermed udfordre blodsukkerkontrollen.

  Vi ønsker at undersøge om en CE-mærket mobil applikation (app) med en indbygget insulinberegner kan forbedre blodsukkerkontrollen hos fysisk aktive personer med type 1 diabetes.

  Dette undersøger vi ved at overvåge blodsukkeret hos deltagerne, der anvender og følger app’ens anbefaling til insulindosis i forbindelse med 45 min cykling på en motionscykel samt i en periode på 24 timer efterfølgende. Dette sammenlignes med blodsukkerkontrollen efter 45 min cykling på en anden dag,, men hvor forsøgsdeltageren følger sin sædvanlige diabetesrutine og ikke anvender app’en. Dermed bliver forsøgsdeltageren sammenlignet med sig selv.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  - Du er mellem 18 og 75 år
  - Du har type 1 diabetes og har haft det i mere end 12 måneder
  - Du minimum er blevet behandlet med hurtigtvirkende insulin indenfor de sidste tre måneder
  - Du taler og forstår dansk
  - Du kan cykle 45 minutter på en motionscykel
  - Du har mulighed for at møde på Hillerød hospital 3 gange indenfor en periode på 2 uger 
  - Du vil kunne være på Hillerød Hospital indenfor 45 efter at du har spist morgenmad på de to forsøgsdage
  - Du er fortrolig med at bruge en smartphone

  Ønsket antal forsøgspersoner

  20 personer.

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at teste om et ‘motions-modul’ i den CE-mærkede mobil-applikation Hedia Diabetes Assistent (HDA) kan hjælpe personer med type 1 diabetes med at dosere insulin i forbindelse med motion.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. april 2023 til 31. december 2023.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. april 2023 til 31. december 2023.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget fordeles over ca. 14 dage med et screeningsbesøg (60-90 min), to forsøgsdage (ca 2.5 timer) og en opfølgende telefonsamtale. Til hver af forsøgsdagene skal du udføre 45 min cykling på en motionscykel samtidig med at du får målt dit blodsukker. Desuden vil du aftenen før, samt 24 timer efter, hver af forsøgsdagene skulle måle og registrere dine blodsukker-værdier, din insulin-dosis og kulhydrater hjemmefra. I forbindelse med den ene af forsøgsdagene skal du anvende en app, der anbefaler dig en insulindosis som du skal følge før og efter cykeltesten. Under hele forsøget vil du have påsat en elektronisk blodsukkermåler.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Deltagere, der gennemfører forsøgsdagene, modtager 1.000,00 kr. samt transport- eller kørselsgodtgørelse.

  Lokation

  Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling

  Nordsjællands Hospital, Hillerød

  Dyrehavevej 29

  3400 Hillerød

  Kontaktinformation

  Projektsygeplejerske Rikke Carstensen tlf. 48 29 64 03 eller Pernille Banck-Petersen tlf. 48 29 75 79
  Mail: diabetes-forskningsstudiehexa.nordsjaellands-hospital@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer 2210121. Forsøgsansvarlig er overlæge, Peter Lommer Kristensen. Økonomisk sponsor er Hedia ApS. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Effekten af glucose-dependent insulinotropic polypeptide på alfacelle-responset ved lavt blodsukker hos patienter med type 1 diabetes

  + -

  I Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte hospital, forsker vi blandt andet i hormonet, glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), der udskilles fra tarmen, når man spiser. I den forbindelse skal vi undersøge, om GIP kan modvirke for lavt blodsukker hos patienter med type 1-diabetes.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Mand af europæisk herkomst
  18-70 år
  BMI mellem 18 og 27 kg/m2
  Have type 1-diabetes i 2-30 år
  I uændret insulinbehandling gennem de seneste 3 måneder

  Ønsket antal forsøgspersoner

  10 personer.

  Formål med forsøget

  Hormonet glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) bliver dannet naturligt i tarmen under et måltid og stimulerer til insulinudskillelse fra bugspytkirtlen. Insulin sørger for at næringsstoffet fra måltidet bliver transporteret fra blodet og ind i cellerne, så kroppen kan bruge det som energi. Hvis blodsukkeret falder for meget, vil kroppen naturligt frigive et andet hormon; glukagon. Glukagon sørger for nedbrydning af næringsstof inde i cellerne, og dermed at blodsukkeret stiger igen. Dette sker f.eks. når en person faster eller er i energiunderskud. Personer med type 1 diabetes har en defekt i deres glukagonregulation og derfor kan kroppen ikke stabilisere blodsukkeret godt nok, når det er faldet for meget. Studier har vist, at hormonet GIP øger frigivelsen af glukagon både hos raske og hos patienter med type 1 diabetes ved for lavt blodsukker. GIP spiller dermed muligvis en vigtig rolle i kroppens forsvar mod lavt blodsukker. Formålet med dette studie, er at undersøge GIP’s rolle som sikkerhedsværn mod for lavt blodsukker hos personer med type 1 diabetes, samt at undersøge i hvilken dosis og hvilken type af GIP, der virker bedst på glukagonudskillelsen.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. september 2022 til 30. juli 2024.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. september 2022 til 1. februar 2025.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Screeningsbesøg på ca. en times varighed: Du møder fastende og får taget blodprøver og gennemgår helbredstjek

  Fem forsøgsdage af hver ca. 3 timers varighed (kl 8-11): Der vil blive lagt to drop; ét til blodprøvetagning og ét til infusion af GIP[1-42], GIP[1-30] eller saltvand (placebo). Før hver forsøgsdag, vil vi bede dig om at have en automatisk blodsukkermåler på i 48 timer

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Vederlag ydes på i alt 5000 kr. + transportgodtgørelse (B-indkomst)

  Lokation
  Gentofte Hospital
  Center for Klinisk Metabolisk Forskning
  Gentofte hospitalsvej 7, 3. sal
  2900, Hellerup

   

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Læge, ph.d.-studerende, Nikolaj Sørum
  Telefon: 28 74 76 23
  Mail: nikolaj.middelbo.soerum@regionh.dk

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-20066944.  Forsøgsansvarlig er læge, Ph.D.-studerende, Nikolaj Sørum. Projektet er finansieret af ”The Helmsley Charitable Trust”, der er en privatejet, amerikansk velgørenhedsfond. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité 

  Hent tillægsgodkendelse nr. 1.

  Hent tillægsgodkendelse nr. 2. 

  Hent tillægsgodkendelse nr. 3. 

  Hent tillægsgodkendelse nr. 4 

 • Hvor godt reguleres blodsukkeret, når unge personer med de nyeste selvjusterende insulinpumper dyrker forskellige motionsformer?

  + -

  Som person med type 1 diabetes kan det være svært at vide, hvornår man skal sætte sin pumpe i sportsmode/midlertidigt mål, når man skal træne, da forskellige typer træning påvirker blodsukkeret forskelligt. Vil træningen få blodsukkeret til at stige eller falde? Skal man bruge mindre eller samme mængde insulin, som hvis man ikke trænede?
  De nyeste pumper kan give autokorrektioner, når blodsukkeret stiger og slukke når det falder. Derfor vil vi gerne, sammen med dig, finde de bedste råd og vejledninger til hvordan du bedst bruger din pumpe, når du dyrker forskellige slags motion, så du kan motionere sikkert og uden dit blodsukker bliver meget højt eller lavt.

  I dette forsøg vil vi undersøge hvor effektive de gældende anbefalinger for håndtering af fysisk aktivitet er for unge personer med type 1 diabetes, de bruger de nyeste pumper, når de dyrker to forskellige former for motion. Forsøget foregår på Steno Diabetes Center Copenhagen og består af ét screeningsbesøg inkl. motionstest og to studiebesøg á tre timers varighed.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan være med i forsøget, hvis du:
  • Er mellem 13 og 17 år
  • Har haft type 1 diabetes i mere end 1 år
  • Har brugt MiniMed 780G eller Tandem T:slim X2 Control-IQ med tilsluttet glukosesensor i minimum 3 måneder
  • Har et langtidsblodsukker på eller under 9,0% (75 mmol/mol)
  Herudover er der nogle flere kriterier, som skal være opfyldt for at deltage. Disse vil blive gennemgået på screeningsdagen.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  24 personer

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at finde de bedste råd og vejledninger – der passer til de nye selvjusterende pumper og den specifikke træning så man kan motionere sikkert og uden at ens blodsukker bliver meget højt eller lavt.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 2. november 2022 til 3. november 2024.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. december 2022 til 1. december 2024.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget foregår på Steno Diabetes Center Copenhagen og består af et screeningsbesøg inkl. motionstest og to 3-timers forsøgsdage.


  • Screeningsdagen: Her vil alle inklusions- og eksklusionskriterier blive gennemgået, og der vil bl.a. blive taget en blodprøve og urinprøve. Derefter vil man deltage i en motionstest. Her vil der blive tage blodprøver undervejs.
  • Forsøgsdagene: De to ophold er stort set identiske fraset at man den ene gang skal dyrke motion ved moderat intensitet og den anden gang med høj intensitet. Motionen vil blive håndteret efter gældende anbefalinger. Der vil undervejs blive taget blodprøver.
  • Et ophold starter kl. 15:00 og slutter kl. 18.00. Man skal møde fastende efter frokost, og får serveret en snack ved forsøgsdagens afslutning.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Ja. Deltagere, der gennemfører forsøgsdagene, modtager 1.000,00 kr. samt transport- eller kørselsgodtgørelse.

  Lokation

  Steno Diabetes Center Copenhagen, Klinisk Forskning

  Borgmester Ib Juuls Vej 83

  2730, Herlev

  Kontaktinformation

  Læge og ph.d.-studerende, Emilie Bundgaard Lindkvist
  Telefon: 20187762
  Mail: emilie.lindkvist@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-22025766. Forsøgsansvarlig er læge og ph.d.-studerende, Emilie Bundgaard Lindkvist. Økonomisk sponsor er Novo Nordisk Fonden og Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

   

 • Sammenhængen imellem glukagon, aminosyrer og ikke-alkoholisk fedtlever

  + -

  Nyere forskning viser en mulig sammenhæng mellem ikke-alkoholisk fedtlever og forhøjede koncentrationer af aminosyrer og hormonet glukagon. Vi er en gruppe forskere på Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Steno Diabetes Center og Københavns Universitet, der ønsker at undersøge denne sammenhæng ved at administrere aminosyrer og glukagon til personer med type 1 diabetes med og uden ikke-alkoholisk fedtlever.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Vi leder efter personer diagnosticeret med type 1 diabetes i minimum 3 år, som er behandlet med insulinpumpe (mere end 1 år).

  Eksklusionskriterier for studiet inkluderer et langtidsblodsukker på mere end 70 mmol/L, svær nyresygdom, anvendelse af closed-loop, graviditet/amning samt metalimplantater eller pacemaker.

  Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:

  • Har været diagnosticeret med type 1 diabetes i minimum 3 år og har anvendt insulinpumpe i minimum 1 år
  • Er mellem 25-65 år gammel
  • Har et BMI på 18,6-40 kg/m2
  • Ikke er gravid eller er ammende

  Ønsket antal forsøgspersoner

  15 personer

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at undersøge betydningen af fedtinfiltration i leveren på glukagonstofskiftet hos personer, der ikke har en egenproduktion af insulin. Denne viden vil bidrage til vores forståelsen for, hvad der styrer glukagon-følsomhed og de metaboliske effekter dette har på aminosyre- og glukosestofskiftet.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 14. januar 2022 til 31. marts 2023.

  Forsøgsperiode

  Fra 14. januar 2022 til 1. juni 2023.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget består af to forsøgsdage af ca. 4 timers varighed per dag. Forsøget foregår på Bispebjerg hospital og vil omfatte en MRI skanning samt opsamling af blodprøver og infusion af aminosyrer og glukagon via venekatetre. Du skal ankomme fastende siden kl. 21:30 aftenen før (inkl. rygning, mad og drikkevarer – 1-2 glas vand i løbet af natten er tilladt) mellem kl. 08 og 09 på Bispebjerg Hospital.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes godtgørelse på 1500 DKK, som beskattes som A-indkomst.

  Lokation

  Bispebjerg hospital
  Endokrinologisk afdeling, IC-forskning
  Nielsine Nielsens Vej 6B, indgang 11B stuen
  2400, København NV

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Ph.d.-studerende, Nicole Jensen
  Telefon: 30 91 46 67
  Mail: nicole.jacqueline.jensen@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-20023717. Forsøgsansvarlig er Associate Professor, Biomedicinsk Institut, NNF Center for Protein Research, Københavns Universitet og Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet, Nicolai J. Wewer Albrechtsen. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

  Hent tillægsgodkendelse nr. 1

  Hent tillægsgodkendelse nr. 2

  Hent tillægsprotokol

 • Tidlige abnormiteter i nethinden ved diabetes

  + -

  Det er velkendt, at diabetes på langt sigt kan medføre komplikationer i øjet, oftest i form af nethindesygdom. Forud for disse senkomplikationer forekommer symptomfrie abnormiteter i nethindens nervevæv og blodkar. Projektet vil opspore disse forandringer i nethinden tidligere end hidtil og i større detaljegrad med nye metoder til øjenundersøgelse.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  • Personer med type 1-diabetes
  • Både børn og unge i alderen fra 5-18 år, og voksne over 18 år (myndige voksne)
  • Personer uden væsentlige kroniske sygdomme ud over diabetes
  • Personer uden væsentlige øjensygdomme ud over diabetisk nethindesygdom

  Derudover søges også raske kontrolpersoner, både børn og unge i alderen 5-18 år og myndige voksne over 18 år, uden væsentlige kroniske sygdomme eller øjensygdomme.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  100 personer.

  Formål med forsøget

  Formålet med forskningsprojektet er at undersøge tidlige forandringer i nethinden, som kan relateres til diabetes.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 11. august 2020 til 30. juni 2022.

  Forsøgsperiode

  Fra 11. august 2020 til 30. september 2022.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Øjenundersøgelsen foregår på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme i Glostrup, Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup. Som deltager vil du få foretaget: måling af synsstyrke og brillestyrke, undersøgelser af øjets nattesyn og nervefunktion, samt skanninger og fotos af nethinden og dens blodforsyning. Øjenundersøgelsen forventes at vare ca. 2 timer.

  Der vil også blive taget en blodprøve.

  Hvis barnet/den unge er under 18 år, skal forældrene give samtykke til deltagelse i projektet. Inden endelig stillingtagen til deltagelse vil du/I modtage mundtlig og skriftlig information om projektet.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Transportudgifter til øjenundersøgelsen på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme i Glostrup dækkes med op til 500 kr. mod forevisning af kvitteringer efter statens fastsatte takst.

  Lokationer

  Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme
  Valdemar Hansens Vej 13
  2600 Glostrup

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Læge, ph.d.-studerende, Marie Wistrup Torm
  Telefon: 38 63 48 23
  Mail: oejenforsk@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-19080620. Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Videnscenter for Dataanmeldelser. Forsøgsansvarlig er professor, overlæge, dr.med. Michael Larsen. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

  Hent tillægsgodkendelse nummer 1

  Hent tillægsgodkendelse nummer 2

  Hent tillægsgodkendelse nummer 3

 • Kroppens tilpasning til længerevarende hyppig hypoglykæmi hos personer med type 1 Diabetes

  + -

  Vi undersøger hvilken påvirkning længerevarende hyppige tilfælde af lavt blodsukker (hypoglykæmi) har på kroppen hos personer med type 1 diabetes.

  I studiet undersøger vi både hele kroppen i form af analyser af blodprøver, måling af stofskiftet samt måling af kropstemperatur. Derudover undersøger vi også hjernens-, leverens og musklernes funktion ved hjælp af MR-scanning m.m.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Vi søger personer med type 1 Diabetes og raske kontroller.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  50 personer.

  Formål med forsøget

  At forstå hypoglykæmiens påvirkning på kroppen og skabe en forståelse så vi i fremtiden kan blive bedre til at forebygge hypoglykæmi.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 23. juni 2020 til 30. november 2021.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. juli 2020 til 31. december 2021.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Deltagere skal ind til i alt 4 besøg på hospitalet. En screeningsdag hvor det bliver kontrolleret at deltagerne opfylder inklusions- og eksklusionskriterierne. Efterfølgende skal deltagerne møde op 2 gange på Nordsjællands Hospital i Hillerød og 1 gang på Hvidovre Hospital.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  3000 kr. ved deltagelse i alle 4 besøg.

  Lokationer
  Nordsjællands Hospital, Hillerød
  Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling
  Dyrehavevej 29
  3400, Hillerød

  og

  Hvidovre Hospital
  MR afdelingen
  Kettegård alle 30
  2650, Hvidovre

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Ph.d.-studerende, Rui She
  Telefon: 51 55 44 10
  Mail: rui.she@regionh.dk

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-19031592. Lægemiddelstyrelsen har godkendt forsøget. Godkendelsesnummer CIV-19-05-028686. Forsøgsansvarlig er professor, overlæge, Ulrik Pedersen-Bjergaard. Forsøget er sponsoreret af Ulrik Pedersen-Bjergaard. Samarbejdspartnere er Danish Research Centre of Magnetic Resonance, Steno Diabetes Center Copenhagen og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Type 2-diabetes

  Type 2-diabetes
 • HUDIFOOT

  + -

  I forsøget vil du få en general helbredsundersøgelse og vil blive undersøgt for nervebetændelse og dårligt kredsløb. Du vil få taget blod og urinprøve til måling af bl.a. kolesterol, diabeteskontrol (HbA1c) og nyrefunktion. Hvis du herefter opfylder bestemte forsøgskriterier, vil du få lavet fire små sår i huden på henholdsvis underarmen og på fodryggen.

  Der bruges fire forskellige sår metoder/modeller, hhv;
  • overfladisk hudafskrabning (abrasio)
  • dannelse af vabel på 10 mm i diameter (blister)
  • hudvævsprøve sår på 4 mm i diameter (punch biopsi), lavet med engangs hudvævsprøve instrument, efter at huden er blevet lokalbedøvet,
  • stiksår med lancet på 1,5 mm bredde og 2 mm dybde (lancet).

  Derefter skal du komme til 9 besøg over de næste 5 uger for at få vurderet helingen af sårene. Der er ingen behandling af sårene i forsøget, blot en observation og målinger af hvor lang tid der går, til sårene er komplet helet. Besøgene varer under en times, med undtagelse af besøget, hvor sårene laves, som varer et par timer. Forsøget foregår på Bispebjerg Hospital.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  • Alder 18-80 år. Diagnosticeret type 2 diabetes.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  15

  Formål med forsøget

  Fodsår hos diabetes patienter kan medføre nedsat livskvalitet, amputation og tidlig død. Der mangler vigtig viden om hvordan sår heler hos patienter med diabetes. Man har hidtil undersøgt sårheling ved diabetes ved at bruge forsøgsdyr, men dyrs sårheling er forskellig fra menneskers. Der mangler en god human model af sårheling hos diabetes patienter. En sådan model vil øge kendskabet til sårheling hos diabetes patienter. Derudover er der er et stort behov for at udvikle effektive behandlinger af fodsår hos diabetes patienter, og en udvikling af en human model af akut fodsår hos diabetes patienter, vil fremme udvikling af nye behandlinger af disse.

  Forsøget har flere formål, nemlig:
  • at udvikle en model for sårheling hos diabetes patienter, som kan bruges til at udvikle nye behandlinger mod fodsår hos diabetes patienter,
  • at undersøge heling af sår på arm og fod hos patienter med diabetes,
  • at undersøge sammenhængen mellem heling og microRNA.

  Rekrutteringsperiode

  Fra den 01-02-2023 til den 01-04-2023.

  Forsøgsperiode

  Fra den 01-02-2023 til den 30-04-2023. 

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  3000 kr

  Lokation

  Bispebjerg hospital

  Endokronologisk afdeling I

  Nielsine Nielsensvej 11B

  2400, København

  Kontaktperson

  Rafal Yahya
  Tlf: 52621314
  E-mail: rafal.yahya.02@regionh.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-21032219. Forsøgsansvarlig er Prof, overlæge, dr. med Ole Lander Svendsen. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Kulhydratfattig diæt til personer med type 2 diabetes

  + -

  Vi har i et forsøg vist at diæt med lavt kulhydratindhold over 6 mdr. har gavnlige effekter på fedtstofsammensætningen i blodet, således at der er flere sunde fedtstoffer og færre usunde fedtstoffer. Denne kost har samtidigt vist sig at have gavnlige effekter på bl.a. blodsukker regulering, vægt og kropsammensætning. For at undersøge om der sker ændringer i fedtstofsammensætningen umiddelbart (akut) efter et måltid med et lavt kulhydratindhold søger vi mænd og kvinder med type 2-diabetes.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan muligvis deltage hvis du:
  * Har haft type 2-diabetes i over 6 måneder.
  * Har fået den samme blodsukkersænkende behandling de sidste 3 måneder
  * Har et BMI over 25 kg/m2
  Du kan beregne dit BMI ved at dividere din vægt (målt i kg) med din højde x højde (målt i meter)

  Ønsket antal forsøgspersoner

  12

  Formål med forsøget

  Formålet med dette projekt er at undersøge om der sker ændringer i fedtstofsammensætningen umiddelbart (akut) efter et måltid med et lavt kulhydratindhold hos personer med type 2 diabetes

  Rekrutteringsperiode

  Fra 10. juni 2022 til 1. oktober 2022

  Forsøgsperiode

  Fra 30. juni 2022 til 30. november 2022

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget omfatter 3 undersøgelsesdage, inklusiv en screeningsdag med helbredsundersøgelse og blodprøver, og to måltidsforsøg med blodprøver

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der tilbydes dækning af transportudgifter.

  Lokation

  Odense Universitets Hospital
  Steno Diabetes Center Odense
  Indgang 93, Kløvervænget 4, 3 sal
  5000, Odense C

  Kontaktperson

  Projekt sygeplejerske Vibe Vestergaard
  Tlf: 51 64 21 98
  E-mail: Vibe.Vestergaard@rsyd.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer S-20220003. Forsøgsansvarlig er Professor og Forskningschef, Kurt Højlund. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Type 2 diabetes og spiseforstyrret adfærd: Hvilken hjælp er der brug for?

  + -

  Mange personer med type 2 diabetes oplever udfordringer i forhold til mad og spisning, der forringer sundhed og livskvalitet. For op til 25% er udfordringerne så svære, at de kan betegnes som en spiseforstyrrelse. Forskningsprojektet skal ved hjælp af interviews afdække behov for hjælp og vejledning blandt personer med type 2 diabetes og udfordringer i forhold til mad og spisning, der forringer livskvaliteten (fx oplevelsen af kontroltab i forhold til mad/ikke at kunne stoppe med at spise, svære følelser af skyld og skam relateret til måltider eller spiseforstyrrelser).

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan deltage, hvis du:

  • er voksne (18+ år)
  • har type 2 diabetes
  • oplever udfordringer i forhold til mad og spisning, som forringer din livskvalitet (fx kontroltab i forhold til mad/ikke at kunne stoppe med at spise, svære følelser af skyld og skam relateret til måltider eller en spiseforstyrrelse).

  Ønsket antal forsøgspersoner

  25

  Formål med forsøget

  Formålet er at udvikle undervisningsmateriale til diabetesbehandlere om emnet og en spørgeguide til brug under diabeteskonsultationer. Spørgeguiden skal sikre, at eventuelle udfordringer i forhold til mad og spisning bliver italesat og håndteret i samarbejde med behandler.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 9. juni 2022 til 31. december 2023

  Forsøgsperiode

  Fra 9. juni 2022 til 31. december 2023

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Om interviewet:

  • Varighed: 1-1,5 time.
  • Dato: Aftales.
  • Sted: Steno Diabetes Center Copenhagen (Herlev), online, telefonisk eller i dit hjem (Sjælland).
  • Forberedelse: Ingen.

  Efter interviewet bedes du udfylde et spørgeskema om din baggrund, dit forhold til mad og dit helbred. Det tager cirka 15 minutter.

  Informationer om dig bliver behandlet og opbevaret fortroligt jævnfør gældende retningslinjer. Ved formidling af forskningsprojektets formål og resultater gengives disse informationer i en sådan form, at du ikke kan genkendes som enkeltperson. Deltagelse er frivilligt, og du kan til enhver tid fortryde din medvirken uden, at det har betydning for din nuværende eller fremtidige ret til behandling.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der tilbydes ikke betaling, men eventuelle transportudgifter kan dækkes.

  Lokation

  Steno Diabetes Center Copenhagen

  Sundhedsfremmeforskning

  Borgmester Ib Juuls Vej 83

  2730, Herlev

  Kontaktperson

  Projektleder, postdoc og sygeplejerske Pil Lindgreen
  Tlf: 20529118
  E-mail: pil.lindgreen@regionh.dk 


  Projektet er ikke anmeldelsespligtigt. VEK-nummer H-20082723. Forsøgsansvarlig er Postdoc Pil Lindgreen. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Diabetesforeningen. Aarhus Universitetshospital & King's College London er samarbejdspartnere.

  Hent afgørelse om anmeldelsespligt 

 • Måltidskassestudiet

  + -

  Forsøget er et lodtrækningsbaseret forsøg, som i 12 måneder undersøger effekten af to forskellige kostsammensætninger til behandling af type 2-diabetes.
  Forsøget er et samarbejde mellem Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

  Der vil i forsøget indgå 100 forsøgspersoner med type 2-diabetes, som ved lodtrækning fordeles i forholdet 1:1 til at modtage enten:

  • En konventionel diabetes (CD) kost, som er anbefalet af nuværende nationale og europæiske retningslinjer. Kosten består af 50 energiprocent (E%) kulhydrat, 17 E% protein og 33 E% fedt.
  • En kulhydrat-reduceret høj-protein (CRHP) kost. Kosten består af 30 E% kulhydrat, 30 E% protein og 40 E% fedt.

  Morgen-, mellem- og aftensmåltider, som udgør ca. 2/3 af det beregnede energibehov for begge kosttyper, bliver leveret til forsøgspersonerne gratis udleveret via måltidskasser gennem de 12 måneder, som forsøget varer. Måltidskasserne indeholder næringsrige, økologiske og bæredygtige fødevarer og er produceret i samarbejde med Aarstiderne A/S.

  Forsøgspersonerne skal spise ad libitum til mæthed opnås. Der vil ikke være krav om vægttab, og det forventes, at forsøgspersoner holder deres fysiske aktivitetsniveau konstant under deltagelse i forsøget. Alkoholiske drikkevarer kan under deltagelse indtages inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Den antidiabetiske behandling vil om muligt blive holdt uændret.

  Forsøgspersonerne gennemgår under forsøget to større undersøgelsesrunder med fire dages undersøgelser ved baseline og efter 12 måneder hvor forsøgspersonerne, udover en fasteblodprøve og døgnurinopsamling, vil få foretaget en MR-scanning til måling af abdominalt, subkutant og visceralt fedtvæv, og ektopisk fedt i lever og pankreas, en DEXA-scanning til vurdering af kropssammensætning, håndgrebsstyrke og 30 sekunders rejse-sætte sig test og en sukkerbelastningstest, samt få målt døgnblodsukker, døgnblodtryk og hjerterytme i hjemmet. Derudover skal forsøgspersoner udfylde og aflevere en række spørgeskemaer og interviews omhandlende fysisk aktivitet, diabetes-relateret stress, måltidsaccept, velfærd, appetit, diabetesrelateret livskvalitet, spisevaner, samt udfylde tre-dages kostregistreringer i MADLOG.

  Ved 3, 6, og 9 måneder foretages tre-dages kostregistreringer, fasteblodprøver, døgnurinopsamling samt udfyldelse af en række spørgeskemaer.
  Forsøget vil give viden om begge kostformer over lang tid og kan potentielt bevirke et paradigmeskifte i den måde hvorpå patienter med type 2-diabetes behandles.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  • Mænd eller postmenopausale kvinder i alderen mellem 40 og 75 år. Postmenopausal defineres som fravær af menstruationer over et år.
  • Overvægtig med et body mass index (BMI) over 25 kg/m2
  • Hæmoglobin A1c (langtidsblodsukker) mellem 48 og 75 mmol/mol (6.5%-9%)
  • Behandlet med eller uden metformin, DPP-4 hæmmere, SGLT-2 hæmmere og/eller GLP-1 receptor agonister
  • Ikke rygere. Rygestop af over 1 års varighed
  • Accept af at den medicinske sukkersyge-, blodtryks- og kolesterolsænkende-behandling under deltagelse i forsøget udelukkende forestås af forsøgets medicinansvarlige endokrinologer (læger)
   Forsøgspersoner må ikke:
   • Behandles med insulin, sulfunylurinstoffer og/eller thiazolinedioner
   • Have alvorlige sygdomme i fx hjerte, mavetarm, lever eller nyre
   • Have haft kræftsygdom inden for de sidste 5 år (med undtagelse af hudkræft)
   • Være i behandling med systemisk binyrebarkhormon
   • Have fødevareallergier eller udbredt kræsenhed
   • Lide af blodmangel
   • Vægtændring over eller lig med 5% de sidste 3 måneder inden screening
   • Deltage i andre sundhedsvidenskabelige forsøg.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  100.

  Formål med forsøget

  Vi ønsker at undersøge effekten af de to forskellige kostsammensætninger på sukker- og fedtstofskiftet hos type 2-diabetes patienter gennem en 12 måneders forsøgsperiode.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 5. april 2022 til 31. januar 2023

  Forsøgsperiode

  Fra 1. august 2022 til 31. marts 2024

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  For forsøgspersoner vil forsøget generelt være et tidskrævende forsøg at deltage i. Der indgår to større undersøgelsesrunder over i alt fire dage ved start af afslutning af forsøget. Ved 3, 6 og 9 måneder vil forsøgspersoner skulle have foretaget faste blodprøver og lave døgnurinopsamlinger.

  Derudover forventes forsøgspersoner at deltage i spørgeskema, kostregistreringer og interviews løbende gennem forsøget.
  I alt vil der være 13 individuelle samtaler med en klinisk diætist (hvoraf minimum 6 er fysiske), minimum 9 besøg på Bispebjerg Hospital og 2 besøg på Herlev Hospital.

  Udover forsøgsprocedurer vil forsøgspersoner skulle påregne en time dagligt til madlavning. Løbende under forsøget modtager forsøgspersoner vejledning fra kliniske diætister for at understøtte livsstilsændringen. Diætistbehandlingen vil bl.a. omhandle, hvordan man skal navigere ved særlige lejligheder såsom fester og ferier, samt hvordan frokostmåltider, som forsøgspersoner selv skal stå for, kan sammensættes.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Måltidskasserne udleveres gratis til forsøgspersoner og har en værdi af ca. 36.000 DKK. I forbindelse med deltagelse i projektet udbetales et skattepligtigt honorar på 2500 DKK samt kørselsgodtgørelse.

  Lokation

  Bispebjerg Hospital
  Endokrinologisk Afdeling I
  Bispebjerg Bakke 23, Indgang 11B, stuen
  2400, København NV

  Kontaktperson

  Ph.d.-studerende Luise H. Persson Kopp
  Tlf: 21 36 74 38
  E-mail: bfh-fp-mealbox@regionh.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-21057605. Forsøgsansvarlig er Overlæge, Adjungeret Professor Thure Krarup. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Arla Food for Health, Arla Food amba, Mejeribrugets ForskningsFond, Københavns Universitetshospital, Bispebjerg og Frederiksberg. Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet og Aarhus Universitet er samarbejdspartnere.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Langtidseffekten af tarmhormonerne GIP og GLP-1 i personer med type 2 diabetes

  + -

  I Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte hospital, forsker vi blandt andet i effekterne af kroppens egne hormoner GIP og GLP-1 i patienter med type 2 diabetes. I disse patienter virker GIP og GLP-1 ikke nær så godt som i raske, og det vil vi gerne undersøge nærmere med håbet om at kunne forbedre behandlingen af type 2 diabetes i fremtiden.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan deltage, hvis du

  • er mand eller kvinde i alderen 18 til 74 (begge inklusive)
  • har været diagnosticeret med type 2-diabetes i mindst 6 måneder
  • kun er behandlet med metformin og/eller kost og motion samt har stabil kropsvægt.

  Du kan ikke deltage, hvis du

  • har deltaget i et andet klinisk studie inden for 90 dage
  • er eller planlægger at blive gravid eller ammer (kvinder)
  • tidligere har været behandlet med en GLP-1 analog (f.eks. Victoza, Trulicity, Saxenda, Byetta el. lign)
  • har alvorlige kroniske eller arvelige sygdomme
  • har doneret blod inden for 90 dage.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  60.

  Formål med forsøget

  Formålet er at undersøge langtidseffekten af tarmhormonerne glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) og glucagon-like peptide 1 (GLP-1) i personer med type 2 diabetes.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 11. oktober til 1. maj 2024

  Forsøgsperiode

  Fra 3. januar 2021 til 1. august 2024

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Som forsøgsperson i dette studie skal du møde op til i alt 8 besøg i klinikken: et informationsmøde, et screeningmøde, tre forsøgsdage, tre sikkerhedsbesøg, samt et afsluttende besøg. Alle besøgene udføres over en periode på ca. 20 uger.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste + transportgodtgørelse (B-indkomst).

  Lokation

  Gentofte Hospital
  Center for Klinisk Metabolisk Forskning
  Gentofte Hospitalsvej 7, 3. sal,
  2900, Gentofte

  Kontaktperson

  Læge, ph.d.-studerende Mads Marstrand Helsted
  Tlf: 20 21 91 99
  E-mail: Mhel0071@regionh.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-20070184. Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse til forsøget. Godkendelsesnummer 2021030362. Forsøgsansvarlig er professor og overlæge Filip Krag Knop. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Fysisk træning og type 2 diabetes

  + -

  Type 2-diabetes er karakteriseret ved, at sukker hober sig op i blodet, fordi det har vanskeligt ved at komme ind i cellerne, især muskelcellerne. Dette skyldes, at det hormon som skal fremme den proces, insulin, har en nedsat virkning.

  Man ved fra tidligere studier, at fysisk træning påvirker insulins evne til at få cellerne til at optage sukker positivt, men vores viden om de dybereliggende mekanismer er stadig ikke ret god.

  Med dette studie ønsker vi at finde de biologiske mekanismer, der ligger bag den forbedrede effekt af insulin efter træning.

  Der indgår 30 deltagere i projektet, heraf 15 med type 2-diabetes og 15 raske kontroller. Alle deltager i 12 ugers udholdenhedstræning på motionscykel og romaskine tre gange om ugen.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Mænd og kvinder med type 2-diabetes, der kan gennemføre cykel- og rotræning.

  Du kan muligvis være med, hvis du:

  • er mellem 40 og 60 år gammel
  • har fået diagnosticeret type 2-diabetes inden for de seneste 4 år
  • har et body mass index (BMI) på over 30

  Du må IKKE:

  • være i insulinbehandling
  • ryge
  • dyrke motion regelmæssigt
  • have/have haft hjerte-kar-sygdom, epilepsi, stofskiftesygdom eller nyresygdom

  Ønsket antal forsøgspersoner

  15 personer.

  Formål med forsøget

  Forsøget har til formål at undersøge de biologiske mekanismer, hvorved træning øger insulins virkning i kroppen.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. marts 2021 til 31. december 2022.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. april 2021 til 30. juni 2023.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Foruden en informationssamtale vil der være fire fremmødedage til tests, hhv. to før og to efter et træningsforløb på 12 uger (tre gange om ugen, 45 minutter pr. gang på motionscykel og romaskine).

  Inden deltagelse i forsøget får du optaget et elektrokardiogram (EKG) samt gennemført en klinisk lægeundersøgelse.

  Før og efter træningsforløbet bliver din insulinfølsomhed målt ved forsøg, hvor du vil få tilført insulin og sukker i en blodåre. Der bliver desuden udtaget muskel-, fedt- og blodprøver. Derudover bliver din kondition og muskelmasse målt ved cykeltests, styrketests og en scanning.

  Alle undersøgelser og træninger foregår på Panum Instituttet i København.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes transportrefusion og tilbydes gratis parkering på matriklen.

  Lokation

  Panum Instituttet, Københavns Universitet
  Xlab, Biomedicinsk Institut
  Blegdamsvej 3
  2200, København N.

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Maria Hansen 
  Ph.d.-studerende, læge 
  Tlf. 29 21 04 42 
  Mail: mariahan@sund.ku.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-20046605. Forsøgsansvarlig er Professor, læge, Københavns Universitet, Xlab, Biomedicinsk Institut, Flemming Dela. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

  Hent tillægsgodkendelsen 

 • Telemedicinsk forsøg om diabetes

  + -

  Det er svært for mange personer med type 2 diabetes at kontrollere blodsukker. Derfor søger Steno Diabetes Center deltagere med type 2 diabetes til et forskningsprojekt. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, om anvendelse af teknologi i hjemmet kan hjælpe personer med type 2 diabetes med at nå deres behandlingsmål. Under forskningsprojektet vil du få udleveret gratis basalinsulin fra Novo Nordisk.

  Hvem kan deltage i forsøget? 

  For at kunne deltage skal du:

  • Have haft type 2 diabetes i mindst ét år
  • Være i behandling med insulin
  • Kunne anvende en smartphone
  • Være mand eller kvinde over 18 år

  Ønsket antal forsøgspersoner

  400

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at undersøge, om telemonitorering kan bidrage til en bedre behandling af patienter med type 2 diabetes i insulinbehandling.

  Rekrutteringsperiode

  1. juli 2021 - 30. september 2023.

  Forsøgsperiode

  15. august 2021 - 31. december 2023.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forskningsprojektet løber over en periode på tre måneder. Deltagerne vil blive inddelt i to grupper – en forsøgsgruppe og en kontrolgruppe. Forsøgsgruppen vil få udleveret en konstant målende blodsukkermåler, en insulinpen med Novo Nordisk insulin, en skridttæller og evt. en smartphone til låns. Forsøgsgruppen anvender disse teknologier i hjemmet i tre måneder, mens sundhedspersonale holder øje med tallene og løbende tager kontakt telefonisk. Kontrolgruppen fortsætter i vanlig behandling. Dog får kontrolgruppen også udleveret en insulinpen samt en blodsukkermåler, som skal anvendes de første og sidste 10 dage af perioden. Både insulinpennen og blodsukkermåleren vil være blinded, således at tallene ikke er synlige for den enkelte deltager i kontrolgruppen. Det sundhedsfaglige personale holder ikke øje med kontrolgruppens tal under forsøget.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der gives ikke vederlag for deltagelse i forsøget. Forsøgsdeltagere kan efter gældende regler modtage befordringsgodtgørelse. Beløbet vil godtgøre konkrete brændstofudgifter ved bilkørsel eller bus-/togrejse svarende til standardbillet.

  Gratis basalinsulin udleveres til hele forsøgsperioden, som er ca. 3 måneder. Gratis basalinsulin udleveres både hvis du allerede er i behandling med Novo Nordisk insulin og hvis du skal flyttes til Novo Nordisk insulin i forsøgsperioden.

  Lokation

  Aalborg Universitetshospital
  Steno Diabetes Center Aalborg, Endokrinologisk Ambulatorium
  Hobrovej 18-22
  9000, Aalborg

  Nykøbing Falster Sygehus
  Steno Diabetes Center Sjælland
  Fjordvej 15
  4800, Nykøbing Falster

  Kontaktperson

  Bioanalytiker, Mette Pilegaard

  Tlf. 30364684

  E-mail: mpr@rn.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer N-20200068. Forsøgsansvarlig er forskningsleder, overlæge, Peter Vestergaard. Innovationsfonden støtter projektet med 10 millioner kroner. Det resterende beløb er egenfinansieret primært af virksomhederne Novo Nordisk A/S og Glooko.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Motion som medicin

  + -

  Sygdommen type 2 diabetes er kendetegnet ved at sukker hober sig op i blodet, fordi det har vanskeligt ved at komme ind i cellerne, især muskelcellerne. Dette skyldes at det hormon som skal fremme den proces, insulin, har en nedsat virkning. Samtidig produceres der ikke tilstrækkelige mængder insulin. 

  Man ved fra tidligere studier at fysisk træning øger produktionen af insulin, men vor viden om hvordan dette sker, og hvorledes det kan kombineres med medicinsk behandling, er stadig ikke godt forstået.

  Med dette nye studie ønsker vi at finde den biologiske mekanisme hvorved træning ændrer produktionen af insulin.

  Semaglutid er et nyt præparat der virker ved at øge bugspytkirtlens produktion af insulin. Præparatet er derfor effektivt til behandling af type 2 diabetes, men det er muligt at effekten er større ved sideløbende træning.

  Der indgår 50 patienter med type 2 diabetes i forsøget. Via lodtrækning fordeles patienterne ligeligt til én af 2 grupper: 25 patienter skal i 12 uger træne såkaldt ”udholdenhedstræning”, dvs. på en kondicykel/løbebånd. 25 patienter starter medicinsk behandling med Semaglutid i 12 uger og kombinerer efterfølgende ”udholdenhedstræning” med medicinsk behandling med Semaglutid i 12 uger.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Patienter med diagnosen Type 2 diabetes. Evnen til at udskille insulin skal være moderat bevaret og undersøges ved en glukagontest. Skal kunne gennemføre cykeltræning.

  Du kan muligvis deltage i forsøget, hvis du:

  • Er mand eller kvinde mellem 40 og 65
  • Har type 2 diabetes 

  Du kan ikke deltage, hvis du:

  • Er i behandling med insulin
  • Indtager mere end 14 genstande alkohol ugentligt
  • Har haft bugspytkirtelbetændelse

  Ønsket antal forsøgspersoner

  50.

  Formål med forsøget

  Forsøget har til formål at undersøge hvorved udholdenhedstræning alene eller i kombination med Semaglutid påvirker insulinproduktionen hos patienter med type 2 sukkersyge.

  Rekrutteringsperiode

  Fra efterår 2019 til forår 2021.

  Forsøgsperiode

  Fra efterår 2019 til juni 2022.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Plan for forsøget: Der er altid minimum 4 forsøgsdage (2 før og 2 efter træningsperioden) samt 12 ugers forsøgsperiode. Havner du ved lodtrækningen i gruppen med Semaglutidbehandling, vil der være 2 yderligere forsøgsdage og en 8 ugers periode hvor behandlingen af din sukkersyge med Semaglutid skal justeres ind så den passer til dig. Derefter påbegyndes en 12 ugers periode uden træning efterfulgt af 12 ugers træning. Der trænes superviseret tre gange i ugen af 45 minutters varighed.

  Du kan forvente at få indblik i generelle helbredsoplysninger om dig selv og forbedre din kondition. Derudover vil fremtidige patienter med type 2 sukkersyge kunne drage nytte af forsøgsresultaterne.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes transportrefusion og tilbydes parkering på forsøgsmatriklen i forbindelse med fremmøde.

  Lokation

  Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
  XLAB
  Blegdamsvej 3
  2200, København N

  Kontaktperson

  Ph.d.-studerende, Arthur Ingersen
  Tlf: 60 17 26 97
  E-mail: hansai@sund.ku.dk


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-19008233. Forsøgsansvarlig er professor og læge Flemming Dela. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Københavns Universitet, Region H (Copenhagen Health Science Partners) og NovoNordisk Foundation. Medicinsk endokrinologisk klinik, Rigshospitalet er samarbejdspartner.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Hvordan påvirkes dine muskler af din type 2 diabetes og kropsvægt?

  + -

  Et Videnskabeligt projekt omhandlende:
  Muskelfunktion, vægtændring og blodsukker-niveau.

  Vi søger personer med overvægt med eller uden type 2 diabetes eller
  normalvægtige personer med type 2 diabetes.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan måske deltage, hvis du:
  Har en alder på mellem 18-60 år
  og
  Har BMI på >= 35 eller BMI <= 28

  Detaljeret adgangskrav for de to delforsøg:

  For at deltage i delforsøg ét, skal du:

  • Have type 2 diabetes.
  • Have et langtidsblodsukker (HbA1c) på 70 eller mere.
  • Have et BMI på 28 eller under.
  • Være mellem 18 og 60 år.

  For at deltage i delforsøg to, skal du:

  • Have et BMI på 35 eller mere.
  • Som led i et vægttab have gennemgået assisteret vægttab via egen læge eller hospitalet (kirurgisk såvel som medicinsk).
  • Være mellem 25 og 60 år.
  • Du kan deltage uanset om du har type 2 diabetes eller ikke.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  57.

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at undersøge hvordan diabetes, overvægt og blodsukker-niveauet påvirker musklerne og musklernes funktion. Vi søger deltagere til to delforsøg. I projektet er vi meget interesseret i at følge, hvordan ændringen i din vægt og kroppens blodsukker-niveau påvirker din muskelfunktion over tid.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. november 2022 til 31. marts 2024

  Forsøgsperiode

  Fra 1. november 2022 til 30. november 2024

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Hvad får du ud af at deltage?
  En uddybende forståelse for dine musklers sundhed.

   

  Under studiet vil du få:

  • Udført måling af musklernes arbejdsevne, bl.a. ved et-bens sparkearbejde i en kraftmåler (dynamometer), test af gangfunktion og lægeundersøgelse af musklerne.
  • Undersøgt musklerne ved MR-scanningsteknik i hvile og under arbejde.
  • Udført nerveledningsundersøgelse til undersøgelse af din nerve- og muskelfunktion.
  • Taget blodprøver.
  • Udført aktivitetsmåling.

   

  Forsøgets forløb:
  Undersøgelserne foregår over to dage.
  Dag 1: 5-6 timers varighed
  Dag 2: 2-3 timers varighed

  I delforsøg et vil du blive fulgt op med samme undersøgelser efter 6 måneder og i delforsøg to efter 12 måneder.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Vi dækker alle dokumenterbare transportudgifter relateret til deltagelse i forsøget.

  Lokation

  Forsøget vil foregå på 2 lokationer: 

  Lokation 1: 

  Aarhus Universitetshospital
  Neurologisk Forskning
  Palle Juul-Jensens Boulevard 165
  8200
  Aarhus N

   

  Lokation 2: 

  Aarhus Universitetshospital
  MR-Forskningscentret
  Palle Juul-Jensens Boulevard 165
  8200
  Aarhus N

   

  Kontaktperson

  Læge og ph.d.-studerende, Anders Stouge
  Tlf: 20 97 37 35
  E-mail: andestou@rm.dk

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer 1-10-72-385-21. Forsøgsansvarlig er Læge og ph.d.-studerende Anders Stouge. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité