Læge taler med patient, griner

Deltag i diabetesforsøg

Her finder du de aktuelle videnskabelige forsøg inden for diabetes i Danmark. Forskerne indmelder selv forsøgene til diabetes.dk.

OBS: Annoncerne for forsøgene er skrevet af forskerne, og Diabetesforeningen fraskriver sig derfor ansvaret for eventuelle fejl.

Forsøgene er inddelt i forsøg målrettet flere diabetestyper, forsøg målrettet kun type 1-diabetes og forsøg målrettet type 2-diabetes alene.

Flere diabetestyper

  Flere diabetestyper
 • Sukker i urinen ved MODY3 og type 2 diabetes

  + -

  Vi ønsker at undersøge hvordan nyrerne håndterer og udskiller sukker (glukose) i urinen hos patienter med en bestemt form for arvelig diabetes kaldet MODY3 (eller HNF1A-diabetes). Patienter med MODY3 udskiller sukker i urinen ved lavere blodsukker sammenlignet med raske og andre patienter med diabetes. Vi ønsker at undersøge dette ved at bruge et lægemiddel, der blokerer sukkertransportproteiner i nyrerne. Som kontrolgruppe medvirker patienter med type 2 diabetes.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan deltage hvis nedenstående er opfyldt:

  • Du skal have MODY3 (HNF1A-diabetes) eller type 2 diabetes
  • Du er over 18 år
  • Din nyrefunktion er normal
  • Du må ikke have leversygdom eller nedsat blodprocent (hæmoglobin)
  • Du må ikke blive behandlet med SGLT-2-hæmmer
  • Du må ikke være gravid eller ammende


  Ønsket antal forsøgspersoner

  12 patienter med MODY3 (HNF1A-diabetes) og 12 patienter med type 2 diabetes

  Formål med forsøget

  At undersøge mekanismer der gør at patienter med MODY3 udskiller mere sukker i urinen. På sigt håber vi at undersøgelsen kan forbedre behandlingen.

  Rekrutteringsperiode

  Fra den 1. september 2022 til den 1. februar 2023  

  Forsøgsperiode

  Fra den 1. september 2022 til den 1. februar 2023  

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget fordeles over ca. 1 måned med et screeningsbesøg (ca. 1 time), en nyrefunktionsmåling (ca. 5 timer), og to forsøgsdage (ca. 6 timer). Til forsøgsdagene vil du fået et lægemiddel eller placebo samt sukkervand i et drop og få taget blodprøver (via et drop) og urinprøver. Alle dage planlægges, så de passer ind i din kalender.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Du får en ulempegodtgørelse på 1.500 kr. samt transportgodtgørelse.

  Lokation

  Steno Diabetes Center Copenhagen

  Klinisk Forskning

  Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730, Herlev

  Kontaktinformation

  Ph.d.-studerende, læge Henrik Maagensen
  Telefon: 29279765
  Mail: henrik.maagensen@regionh.dk 

   

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-21066984. Forsøgsansvarlig er Henrik Maagensen. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Lindring af kvalme, oppustethed, diarré eller forstoppelse

  + -

  Har du type 1- eller type 2 diabetes og symptomer fra mave/tarmkanalen, såsom kvalme, oppustethed, diarré eller forstoppelse? Så er det måske dig vi søger.

  Vi vil i dette projekt afprøve om en ny behandling med en mild elektrisk stimulering af vagus nerven på halsen med et håndholdt apparat kan afhjælpe nogle af de plagsomme symptomer fra mave/tarmkanalen, som kan opstå som følge af diabetes. Det er vigtigt, da de nuværende behandlingsmuligheder er beskedne og desværre kan have svære bivirkninger. Der er derfor et udtalt behov for ny viden på området.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan muligvis være med, hvis du:

  1. Har type 1- eller type 2 diabetes 
  2. Har symptomer fra mave/tarmkanalen 
  3. Er over 18 år 
  4. Kan læse og forstå dansk 
  5. Ikke har hjertekarsygdomme 
  6. Ikke er afhængig af alkohol eller andet

  Ønsket antal forsøgspersoner

  120 personer.

  Formål med forsøget

  At belyse hvorvidt en mild elektrisk stimulation af vagus nerven kan afhjælpe symptomer fra mave/tarmkanalen, der er opstået som følge af type 1- eller type 2 diabetes.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Behandling med mild elektrostimulering på halsen (aktiv behandling eller placebo) med et håndholdt apparat udføres hjemme i først 1 uge og dernæst i 8 uger. Projektet forløber over ca. 12 uger, og der er 8 forsøgsdage med en varighed på 15 min til 2 timer. Der foretages undervejs undersøgelser til vurdering af nervesystemets aktivitet i hjernen, hjertet og mave/tarmkanalen. Derudover undersøges blodsukkerstatus, hjerterytme og immunsystemet.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes transportgodtgørelse ved deltagelse i projektet.

  Lokationer

  Aarhus Universitetshospital
  Lever-, Mave- og Tarmsygdomme
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99
  8200 Aarhus N

  Aalborg Universitetshospital
  Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme 
  Hobrovej 18-22
  9000 Aalborg S

  Gentofte hospital
  Steno Diabetes Center Copenhagen 
  Gentofte Hospitalsvej 1 
  2900 Hellerup

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Læge og ph.d.-studerende, Ditte Smed Kornum
  Telefon: 40 51 78 58
  Mail: Dittiver@rm.dk 

  Kontaktinformationer ved ønske om deltagelse ved specifikt center:
  Aarhus: Ditte Smed Kornum, Dittiver@rm.dk 
  Aalborg: Tina Okdahl, t.okdahl@rn.dk 
  København: Huda Kufaishi, huda.kufaishi@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer N-20190020. Lægemiddelstyrelsen har godkendt forsøget. Godkendelsesnummer CIV-19-07-029105. Forsøgsansvarlig er professor, Christina Brock. Forsøget er et samarbejde på tværs af Steno Diabetes Centrene i Aarhus, Aalborg og København med støtte fra Novo Nordisk.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité (pdf)

  Hent tillægsprotokol fra Videnskabsetisk Komité (pdf)

  Hent godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen (pdf)

  Hent tillægsgodkendelse fra Lægemiddelstyrelsen (pdf)

 • Lavt blodsukkers påvirkning af søvn, livskvalitet og produktivitet

  + -

  Vi undersøger, hvordan lavt blodsukker (hypoglykæmi) påvirker personer med type 1 og 2 diabetes i forhold til kliniske faktorer, søvn, livskvalitet og produktivitet. Forsøget løber over 10 uger og du skal bære en Freestyle Libre 2 kontinuerlig glukosemåler (CGM), en Fitbit aktivitetstracker samt anvende en specialdesignet app i alle 10 uger.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du skal opfylde nedenstående for at kunne deltage:

  • Have type 1 eller 2 diabetes
  • Er mellem 18-85 år
  • Være i insulinbehandling – mindst en injektion dagligt eller insulinpumpe
  • Have haft mindst et tilfælde med symptomer på lavt blodsukker indenfor den seneste måned. Du behøver bare at have haft symptomer, det er ikke nødvendigt med en blodsukkermåling samtidig med episoden
  • Have udført mindst en fingerprikmåling pr. dag på en fire ugers periode (ved brug af CGM eller Flash, skal der være udført skanninger mindst 70% af tiden)
  • HbA1c (langtidsblodsukker) mellem 31-86 mmol/l
  • Stabil diabetesbehandlingen gennem de seneste tre måneder. Dvs. ikke være begyndt ny eller have ændret i din behandling.

  Du må IKKE opfylde nedenstående:

  • Sygdomme der kan påvirke blodsukkermålingerne fx påvirket nyre- eller leverfunktion eller ubehandlet binyre- eller hypofyseinsufficiens
  • Alvorlig psykisk lidelse (inklusiv ekstrem angst for lavt eller højt blodsukker)
  • Alvorlig kognitiv svækkelse, psykisk sygdom eller synsnedsættelse, der hindrer brugen af de anvendte apparater
  • Graviditet eller planer om graviditet indenfor de næste seks måneder
  • Brug af lukket automatisk insulin system fx Closed loop
  • Allergi overfor plaster
  • Hyppige nattevagter (max tre nattevagter på en måned).

  Ønsket antal forsøgspersoner

  75 personer.

  Formål med forsøget

  Det overordnede formål med projektet er at få en bedre forståelse for, hvordan lavt blodsukker (både med og uden symptomer) påvirker personer med diabetes i forhold til kliniske faktorer, søvn, livskvalitet og produktivitet. Ved brug af en kontinuerlig glukosemåler (CGM) sammenholdt med patientrapporteret data, vil vi bestemme den optimale definition for lavt blodsukker herunder både varighed og blodsukkerværdi.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. maj 2021 til 31. december 2021.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. maj 2021 til 1. april 2023.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Der vil være 3-4 besøgsdage i Endokrinologisk Ambulatorium på Nordsjællands Hospital – Hillerød. Ved disse besøg vil du få foretaget en helbredsundersøgelse, få taget blodprøver og blive instrueret i de anvendte apparater. Hvert besøg tager fra 30 minutter til to timer. Derudover vil der være tre telefonsamtaler á ca. 10 minutters varighed.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Hvis du gennemfører forsøget, vil du modtage en kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på 800 kr. skattepligtigt.
  Derudover må du beholde Fitbit aktivitetstrackeren, hvis du ønsker det.

  Lokation

  Nordsjællands Hospital, Hillerød
  Endokrinologisk Ambulatorium H0652
  Dyrehavevej 29
  3400, Hillerød

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Projektsygeplejerske Pernille Banck-Petersen
  Telefon: 48 29 75 79
  Mail: Pernille.banck-petersen@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-20044611. Forsøgsansvarlig er professor, overlæge, Ulrik Pedersen-Bjergaard. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Hvordan bruger du minsundhedsplatform.dk?

  + -

  Vi er en gruppe på 3 studerende fra Københavns Universitet, der er i gang med at skrive en opgave, hvor vi undersøger, hvordan mennesker med diabetes bruger minsundhedsplatform.dk. Vi ønsker helt konkret at få indsigt i din brug af platformen, ved enten af lave et interview med dig over telefonen, eller ved at lave skærm-deling over computeren imens du bruger minsundhedsplatform.dk. Hvilken fremgangsmåde der vælges er helt op til dig.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du er over 18 år.
  Du har diabetes og bruger minsundhedsplatform.dk.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  10 personer.

  Formål med forsøget

  Vi ønsker at få indsigt i hvordan mennesker med diabetes bruger minsundsplatform.dk med henblik på at forbedre oplevelsen af platformen.

  Rekrutteringsperiode

  Fra den 16. marts 2021 til den 9. april 2021

  Forsøgsperiode

  Fra den 16. marts 2021 til den 16. april 2021

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Du deltager enten ved en telefonsamtale eller ved at lave skærm-deling med en varighed af ca. 30 min.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Nej

  Lokation

  Telefonsamtale eller online over en computer

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Studerende, Tomas Martins
  Telefon: 29 62 99 20
  Mail: tomas.martins.diku@gmail.com 

  Forsøget kræver ikke VEK-godkendelse.

 • Skal du have tandimplantat? Deltag i forsøg med transplantationsmaterialet.

  + -

  Genopbygning af kæbeknoglen med knogletransplantat sammenlignet med blod hos patienter med sukkersyge. Et lodtrækningsforsøg.

  Manglende eller mistede tænder erstattes i stigende grad med tandimplantater, som er en kunstig metalskrue af titanium, der forankres i kæbeknoglen. Indsættelse af tandimplantater i den bagerste del af overkæben er ofte vanskelig på grund af svind af den tandbærende kæbeknogle og lokalisation af kæbehulen. Genopbygning af kæbeknoglen med transplantering af din egen knogle fra underkæben/hoften eller anvendelsen af et knogleerstatningsmateriale kan derfor være nødvendig. Anvendelse af egen knogle er forbundet med gener, smerter, ubehag og knogleerstatningsmaterialer kan være forbundet med risiko for infektion, da det er et fremmedlegeme.

  Risikoen for tab af tandimplantatet og svind af knoglen omkring tandimplantatet som følge af infektion er generelt forøget hos patienter med sukkersyge sammenlignet med raske patienter. Imidlertid har flere undersøgelser vist, at der ikke er øget risiko for tab af tandimplantat og svind af knoglen hos patienter med velreguleret sukkersyge. Succesfuld tandimplantatbehandling hos patienter med sukkersyge nødvendiggør derfor god infektionskontrol, skånsom kirurgi og en velreguleret sukkersyge.

  Blodpladerigt fibrin udvindes fra patients eget blod ved en blodprøve. Blodpladerigt fibrin indeholder vækstfaktorer og anvendes derfor i stigende grad som transplantationsmateriale for at undgå brug af egen knogle og simplificere det kirurgiske indgreb. Formålet med nærværende undersøgelse, er at sammenligne overlevelse af tandimplantater, betændelsestilstande og mængden af nydannet knogle hos patienter med sukkersyge efter genopbygning af kæbeknoglen i den bagerste del af overkæben med anvendelse af patientens egen knogle eller blodpladerigt fibrin.

  Hvem kan deltage i forsøget? 

  Patienter med en velreguleret diabetes type I og II, som mangler en kindtand i den bagerste del af overkæben, hvor der er behov for genopbygning af kæbeknoglen i forbindelse med indsættelse af tandimplantatet.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  40.

  Formål med forsøget

  Undersøgelse har til formål at undersøge holdbarheden af tandimplantater i den bagerste del af overkæben hos patienter med diabetes samt vurdere mængden af knoglenydannelse, infektionsparametre og patienttilfredshed over en 5-årig periode.

  Rekrutteringsperiode

  1. januar 2021 - 31. december 2022.

  Forsøgsperiode

  1. januar 2021 - 31. december 2028.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  I forbindelse med undersøgelsen vil der ca. være 10-15 besøg over en 5-årig periode involverende forundersøgelse, indsættelse af tandimplantatet og efterfølgende 1, 3 og 5 års kontrol.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Forsøgspersonen skal selv betale for den endelig tandkrone, som skal fremstilles hos egen tandlæge, hvorimod alle øvrige udgifter inkl. forundersøgelse, implantatindsættelse samt efterfølgende klinisk og røntgenologiske kontroller er gratis for forsøgspersonen.

  Lokation

  Aalborg Universitetshospital
  Kæbekirurgisk Afdeling
  Hobrovej 18-22
  9000, Aalborg

  Rigshospitalet
  Tand-, Mund-, Kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret
  Blegdamsvej 9
  2200, København N

  Kontaktperson

  Professor, overtandlæge, ph.d. Thomas Starch-Jensen

  Tlf. 97669072

  E-mail: thomas.jensen@rn.dk 

  Såfremt behandlingen ønskes foretaget i København kan Simon Storgård Jensen kontaktes på følgende adresser:

  Tand-, Mund-, Kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
  Telefon: 35452400
  E-mail: simon.storgaard.jensen@regionh.dk 

  Afdeling for Oral Kirurgi, Odontologisk Institut, Københavns Universitet
  Nørre Allé 20, 2200 København N
  Telefon: 35333052
  E-mail: simon.storgaard.jensen@sund.ku.dk 

   

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer N-20200009. Forsøgsansvarlig er professor, overtandlæge, ph.d. Thomas Starch-Jensen. Tandimplantater og øvrige biomaterialer er doneret af henholdsvis DensplySirona, Geistlich og Puredent ApS. Samarbejdspartner er Simon Storgård Jensen, professor, overtandlæge, dr. odont., Tand-, Mund-, Kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet og Afd. for Oral Kirurgi, Odontologisk Institut, Københavns Universitet.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Har du diabetes og nervesmerter?

  + -

  Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet søger patienter til et videnskabeligt forsøg om smertemekanismer.

  Forsøget udføres ved at blokere nervesignaler fra underbenet med en nerveblokade som i det ene ben indeholder lokalbedøvelse og i det andet ben indeholder saltvand.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  For at deltage skal du:

  • være 18 år eller derover
  • have diabetes type 1 eller type 2
  • have nervesmerte i underbenene/fødderne grundet diabetes i min. 6 måneder
  • tale og forstå dansk


  og du må ikke:

  • have anden smerte i underbenene/fødderne
  • have anden smerte, der ikke kan skelnes fra nervesmerten
  • være i behandling med warfarin eller anden blodfortyndende medicin
  • være gravid eller ammende
  • have svær psykisk sygdom fx svær depression


  Ønsket antal forsøgspersoner

  16.

  Formål med forsøget

  Formålet med projektet er at vurdere hvilken betydning nervesignalerne, som kommer fra underbenet, har på oplevelsen af nervesmerter.

  Rekrutteringsperiode

  August 2020 til november 2021.

  Forsøgsperiode

  August 2020 til december 2021.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Undersøgelsen omfatter to besøg. Besøg 1 er et screeningsbesøg og varer 1 time. Besøg 2 er selve undersøgelsen og varer 3 timer.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der tilbydes dækning af transport.

  Lokation

  Aarhus Universitets Hospital
  Afdeling for Bedøvelse og Operation
  Palle Juul-Jensens Boulevard 149, Indgang I 3
  8200 Aarhus N

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Ph.d.-studerende, læge Ellen Lund Schaldemose
  Telefon: 93 52 19 42
  Mail: ells@clin.au.dk

   

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer 1-10-72-139-20S. Forsøgsansvarlig er Ellen Lund Schaldemose. Studiet er en del af International Diabetic Neuropathy Consortium (IDNC), som er støttet af Novo Nordisk Fonden.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Type 1-diabetes

  Type 1-diabetes
 • Hvor godt reguleres blodsukkeret, når unge personer med de nyeste selvjusterende insulinpumper dyrker forskellige motionsformer?

  + -

  Som person med type 1 diabetes kan det være svært at vide, hvornår man skal sætte sin pumpe i sportsmode/midlertidigt mål, når man skal træne, da forskellige typer træning påvirker blodsukkeret forskelligt. Vil træningen få blodsukkeret til at stige eller falde? Skal man bruge mindre eller samme mængde insulin, som hvis man ikke trænede?
  De nyeste pumper kan give autokorrektioner, når blodsukkeret stiger og slukke når det falder. Derfor vil vi gerne, sammen med dig, finde de bedste råd og vejledninger til hvordan du bedst bruger din pumpe, når du dyrker forskellige slags motion, så du kan motionere sikkert og uden dit blodsukker bliver meget højt eller lavt.

  I dette forsøg vil vi undersøge hvor effektive de gældende anbefalinger for håndtering af fysisk aktivitet er for unge personer med type 1 diabetes, de bruger de nyeste pumper, når de dyrker to forskellige former for motion. Forsøget foregår på Steno Diabetes Center Copenhagen og består af ét screeningsbesøg inkl. motionstest og to studiebesøg á tre timers varighed.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan være med i forsøget, hvis du:
  • Er mellem 13 og 17 år
  • Har haft type 1 diabetes i mere end 1 år
  • Har brugt MiniMed 780G eller Tandem T:slim X2 Control-IQ med tilsluttet glukosesensor i minimum 3 måneder
  • Har et langtidsblodsukker på eller under 9,0% (75 mmol/mol)
  Herudover er der nogle flere kriterier, som skal være opfyldt for at deltage. Disse vil blive gennemgået på screeningsdagen.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  24 personer

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at finde de bedste råd og vejledninger – der passer til de nye selvjusterende pumper og den specifikke træning så man kan motionere sikkert og uden at ens blodsukker bliver meget højt eller lavt.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 2. november 2022 til 3. november 2024.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. december 2022 til 1. december 2024.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget foregår på Steno Diabetes Center Copenhagen og består af et screeningsbesøg inkl. motionstest og to 3-timers forsøgsdage.


  • Screeningsdagen: Her vil alle inklusions- og eksklusionskriterier blive gennemgået, og der vil bl.a. blive taget en blodprøve og urinprøve. Derefter vil man deltage i en motionstest. Her vil der blive tage blodprøver undervejs.
  • Forsøgsdagene: De to ophold er stort set identiske fraset at man den ene gang skal dyrke motion ved moderat intensitet og den anden gang med høj intensitet. Motionen vil blive håndteret efter gældende anbefalinger. Der vil undervejs blive taget blodprøver.
  • Et ophold starter kl. 15:00 og slutter kl. 18.00. Man skal møde fastende efter frokost, og får serveret en snack ved forsøgsdagens afslutning.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Ja. Deltagere, der gennemfører forsøgsdagene, modtager 1.000,00 kr. samt transport- eller kørselsgodtgørelse.

  Lokation

  Steno Diabetes Center Copenhagen, Klinisk Forskning

  Borgmester Ib Juuls Vej 83

  2730, Herlev

  Kontaktinformation

  Læge og ph.d.-studerende, Emilie Bundgaard Lindkvist
  Telefon: 20187762
  Mail: emilie.lindkvist@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-22025766. Forsøgsansvarlig er læge og ph.d.-studerende, Emilie Bundgaard Lindkvist. Økonomisk sponsor er Novo Nordisk Fonden og Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

   

 • Kostens betydning for blodsukkeret i dagligdagen og når du cykler

  + -

  Vi vil undersøge, hvordan tre forskellige kostsammensætninger påvirker blodsukkeret hos personer med type 1 diabetes i dagligdagen og under cykling (i fastende tilstand). De tre forskellige kostsammensætninger er: højt kulhydrat/lavt fedt/lavt proteinindhold, lavt kulhydrat/højt fedt/lavt proteinindhold og lavt kulhydrat/lavt fedt/højt proteinindhold.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  For at kunne deltage i forsøget skal du:

  • være 18 år eller derover
  • have type 1 diabetes (varighed mindst 5 år)
  • være i insulinpumpebehandling (varighed mindst 1 år)
  • anvende Flash Libre eller kontinuerlig glukosemåler (varighed mindst 3 måneder)
  • have en langtidsprøve (HbA1c) under 70 mmol/mol
  • kunne mærke lave blodsukre
  • motionere mindst 30 minutter to gange om ugen ved moderat til hård intensitet
  • være indstillet på at følge 3 forskellige kosttyper i 7 dage ad gangen

  Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du:

  • anvender anden medicin til behandling af dit blodsukker end insulin
  • er i behandling med binyrebarkhormon
  • anvender en hybrid closed-loop insulinpumpe
  • ammer, er gravid eller aktivt forsøger at blive gravid
  • er kendt med iskæmisk hjertesygdom
  • er kendt med svær astma
  • har andre medicinsk eller psykologiske forhold som gør, at den projektansvarlige vurderer, at du ikke er egnet til deltagelse i studiet

  Ønsket antal forsøgspersoner

  12 personer.

  Formål med forsøget

  Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvordan tre forskellige kostsammensætninger påvirker blodsukkeret hos personer med type 1 diabetes i dagligdagen og under cykling i fastende tilstand.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. januar 2022 til 31. oktober 2022.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. februar 2022 til 31. december 2022.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget består af et screeningsbesøg, tre 7-dages kostperioder samt tre forsøgsdage. Der er en pause på 5 til 35 dage mellem de tre kostperioder. Forsøgsdeltagelse vil i alt omfatte syv besøg på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Du skal i kostperioderne og på forsøgsdagen bære en kontinuerlig glukosemåler (Dexcom G6) og en aktivitetsmåler om håndleddet.

  I de tre kostperioder vil du skulle følge en kostplan med en af de tre kosttyper. Inden for en uge op til første dag af hver kostperiode skal du møde ind på SDCC. Her skal du sammen med vores diætist planlægge og gennemgå den kosttype, som du skal følge. Du vil desuden få målt vægt, blodtryk, puls og få taget en række blodprøver samt en urinprøve.

  Forsøgsdagene starter om morgenen, hvor du skal møde ind fastende. Du skal først hvile i 90 minutter. Derefter skal du cykle i 45 minutter på en kondicykel, og derefter skal du hvile igen.

  Gennem forsøgsdagen vil du få taget blodprøver og få målt dit stofskifte. Stofskifte vil blive målt ved, at du skal trække vejret gennem en maske. I løbet af forsøgsdagen vil vi også give dig en lav dosis glukagon for at undersøge leverens frigivelse af sukker til blodet, efter at du har fulgt den pågældende kosttype i en uge. Når forsøgsdagen er slut, skal du tage aktivitetsmåleren og den kontinuerlige glukosemåler af. Du vil få tilbudt lidt at spise, inden du forlader forsøgslokalet.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der udbetales 750 kr. per gennemført forsøgsdag. De 750 kr. er B-skattepligtige. Derudover dækker vi udgifter til transport til og fra SDCC til forsøgspersoner, der bor mere end 10 km væk med et maksimumbeløb på 500 kr. per besøg. Hvis du kører i bil, får du 1,98 kr. per kørt kilometer.

  Lokation

  Steno Diabetes Center Copenhagen
  Klinisk Forskning, Diabetesteknologiforskning
  Borgmester Ib Juuls Vej 83
  2730, Herlev

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Reservelæge, Kasper Birch Kristensen
  Telefon: 20 52 89 49
  Mail: kasper.birch.kristensen.01@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-21042230.  Forsøgsansvarlig er reservelæge, Kasper Birch Kristensen. Forsøget er sponsoreret af professor, overlæge, dr.med, Steno Diabetes Center Copenhagen, Kirsten Nørgaard. Samarbejdspartner er Richard M. Bracken, Professor in Exercise, Physiology & Biochemistry, PhD. Research Centre in Applied Sports, Technology, Exercise and Medicine, “A-STEM”, Swansea University.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Sammenhængen imellem glukagon, aminosyrer og ikke-alkoholisk fedtlever

  + -

  Nyere forskning viser en mulig sammenhæng mellem ikke-alkoholisk fedtlever og forhøjede koncentrationer af aminosyrer og hormonet glukagon. Vi er en gruppe forskere på Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Steno Diabetes Center og Københavns Universitet, der ønsker at undersøge denne sammenhæng ved at administrere aminosyrer og glukagon til personer med type 1 diabetes med og uden ikke-alkoholisk fedtlever.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Vi leder efter personer diagnosticeret med type 1 diabetes i minimum 3 år, som er behandlet med insulinpumpe (mere end 1 år).

  Eksklusionskriterier for studiet inkluderer et langtidsblodsukker på mere end 70 mmol/L, svær nyresygdom, anvendelse af closed-loop, graviditet/amning samt metalimplantater eller pacemaker.

  Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:

  • Har været diagnosticeret med type 1 diabetes i minimum 3 år og har anvendt insulinpumpe i minimum 1 år
  • Er mellem 25-65 år gammel
  • Har et BMI på 18,6-40 kg/m2
  • Ikke er gravid eller er ammende

  Ønsket antal forsøgspersoner

  15 personer

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at undersøge betydningen af fedtinfiltration i leveren på glukagonstofskiftet hos personer, der ikke har en egenproduktion af insulin. Denne viden vil bidrage til vores forståelsen for, hvad der styrer glukagon-følsomhed og de metaboliske effekter dette har på aminosyre- og glukosestofskiftet.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 14. januar 2022 til 31. marts 2023.

  Forsøgsperiode

  Fra 14. januar 2022 til 1. juni 2023.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget består af to forsøgsdage af ca. 4 timers varighed per dag. Forsøget foregår på Bispebjerg hospital og vil omfatte en MRI skanning samt opsamling af blodprøver og infusion af aminosyrer og glukagon via venekatetre. Du skal ankomme fastende siden kl. 21:30 aftenen før (inkl. rygning, mad og drikkevarer – 1-2 glas vand i løbet af natten er tilladt) mellem kl. 08 og 09 på Bispebjerg Hospital.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes godtgørelse på 1500 DKK, som beskattes som A-indkomst.

  Lokation

  Bispebjerg hospital
  Endokrinologisk afdeling, IC-forskning
  Nielsine Nielsens Vej 6B, indgang 11B stuen
  2400, København NV

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Ph.d.-studerende, Nicole Jensen
  Telefon: 30 91 46 67
  Mail: nicole.jacqueline.jensen@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-20023717. Forsøgsansvarlig er Associate Professor, Biomedicinsk Institut, NNF Center for Protein Research, Københavns Universitet og Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet, Nicolai J. Wewer Albrechtsen. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

  Hent tillægsgodkendelse nr. 1

  Hent tillægsgodkendelse nr. 2

  Hent tillægsprotokol

 • Kontakteksem fra insulinpumpe eller blodsukkermåler

  + -

  Ny forsøgsbehandling af diabetes patienter med kontakteksem forårsaget af insulinpumpe eller blodsukkermåler.

  Forsøget undersøger effekten af et specialudviklet plaster til behandling af hudirritation forårsaget af insulinpumper eller glukosemåler. Patienter der indgår vil blive behandlet med det undersøgte plaster, samt ved standard behandling ved evt. tilbagevenden af irritation. Effekten undersøges ved at sammenligne den kliniske effekt efter 3 dages behandling og en uge efter behandlingsstart.

  Den kliniske effekt sammenlignes ved et scoringssystem fra lægens undersøgelse af det påvirkede hudområde, spørgeskemaer, samt en undersøgelse af hudens barrierefunktion hvor der måles fugttab fra huden. Der er 3 spørgeskemaer som en del af forsøget.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Forsøgspersoner skal opfylde følgende kriterier for at indgå i studiet:

  • Underskrevet samtykkeerklæring, for patienter der ikke er myndig, skal der underskrives af begge forældremyndighedsindehavere
  • I behandling med insulinpumpe og/eller glukosemåler
  • Aktiv og evaluerbar irritant kontaktdermatit, bekræftet af forsøgsansvarlig læge
  • 6-20 år gammel ved underskrift af samtykkeerklæring
  • Være i stand til at besvare studiespørgsmål

  Samtidig må de følgende kriterier ikke være opfyldt:

  • Andre typer hudirritation end irritant kontaktdermatit
  • Samlet areal påvirket af irritant kontaktdermatit på mere end 10 cm2
  • Brug af okklusionsterapi til behandling af irritant kontaktdermatit, eller ikke villig til at afstå fra denne under studiet
  • Villig til at bruge tilstrækkelig prævention hvis der er mulighed for graviditet

  Ønsket antal forsøgspersoner

  20 personer.

  Formål med forsøget

  Forsøgets formål er at undersøge sikkerhed og behandlingseffekt af et specialudviklet plaster. Plasterets effekt på heling af irritativ kontaktdermatit undersøges overfor en standardbehandling der fastsættes af den forsøgsansvarlige læge til den enkelte patient.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. juni 2021 til 31. januar 2022.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. juli 2021 til 28. februar 2022.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Der er maksimalt 8 besøg og de sidste 4 besøg vil kun gennemføres, hvis du oplever at irritativ kontakteksem kommer tilbage.

  Studiet er et cross-over forsøg hvor forsøgsdeltagere behandles i to perioder, først med det undersøgte plaster, dernæst med en standardbehandling den behandlende læge bestemmer.

  Første besøg, screeningsbesøget, kan gennemføres op til 4 uger indtil dagen før inklusion. Herefter er der besøg på selve studiets dag 1, dag 4, samt dag 8.

  Hvis din iritativ kontaktdermatit kommer tilbage indenfor 30 dage efter første dels afslutning vil anden del af studiet køre på samme måde. Et screeningsbesøg minimum 1 dag før behandling startes, og dernæst besøg på dag 1, 4 og 8 af anden studieperiode, hvorefter studiet afsluttes. Hvis din kontakteksem ikke kommer tilbage inden 30 dage efter første periodes afslutning, gennemføres del 2 ikke.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der tilbydes ikke betaling for deltagelse.

  Lokationer

  Herlev og Gentofte Hospitaler
  Børneafdelingen
  Borgmester Ib Juuls Vej 25D
  2730 Herlev

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Ph.d.-studerende, Anna Korsgaard Berg
  Telefon: 22 39 35 90
  Mail: anna.korsgaard.berg.02@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-20072095. Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer 2020-005836-31. Forsøgsansvarlig er ph.d.-studerende, Anna Korsgaard Berg. Samarbejdspartner er Dapplix Medical ApS. Økonomisk sponsor er Herlev og Gentofte Hospitaler.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Tidlige abnormiteter i nethinden ved diabetes

  + -

  Det er velkendt, at diabetes på langt sigt kan medføre komplikationer i øjet, oftest i form af nethindesygdom. Forud for disse senkomplikationer forekommer symptomfrie abnormiteter i nethindens nervevæv og blodkar. Projektet vil opspore disse forandringer i nethinden tidligere end hidtil og i større detaljegrad med nye metoder til øjenundersøgelse.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  • Personer med type 1-diabetes
  • Både børn og unge i alderen fra 5-18 år, og voksne over 18 år (myndige voksne)
  • Personer uden væsentlige kroniske sygdomme ud over diabetes
  • Personer uden væsentlige øjensygdomme ud over diabetisk nethindesygdom

  Derudover søges også raske kontrolpersoner, både børn og unge i alderen 5-18 år og myndige voksne over 18 år, uden væsentlige kroniske sygdomme eller øjensygdomme.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  100 personer.

  Formål med forsøget

  Formålet med forskningsprojektet er at undersøge tidlige forandringer i nethinden, som kan relateres til diabetes.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 11. august 2020 til 30. juni 2022.

  Forsøgsperiode

  Fra 11. august 2020 til 30. september 2022.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Øjenundersøgelsen foregår på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme i Glostrup, Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup. Som deltager vil du få foretaget: måling af synsstyrke og brillestyrke, undersøgelser af øjets nattesyn og nervefunktion, samt skanninger og fotos af nethinden og dens blodforsyning. Øjenundersøgelsen forventes at vare ca. 2 timer.

  Der vil også blive taget en blodprøve.

  Hvis barnet/den unge er under 18 år, skal forældrene give samtykke til deltagelse i projektet. Inden endelig stillingtagen til deltagelse vil du/I modtage mundtlig og skriftlig information om projektet.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Transportudgifter til øjenundersøgelsen på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme i Glostrup dækkes med op til 500 kr. mod forevisning af kvitteringer efter statens fastsatte takst.

  Lokationer

  Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme
  Valdemar Hansens Vej 13
  2600 Glostrup

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Læge, ph.d.-studerende, Marie Wistrup Torm
  Telefon: 38 63 48 23
  Mail: oejenforsk@regionh.dk 

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-19080620. Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Videnscenter for Dataanmeldelser. Forsøgsansvarlig er professor, overlæge, dr.med. Michael Larsen. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

  Hent tillægsgodkendelse nummer 1

  Hent tillægsgodkendelse nummer 2

  Hent tillægsgodkendelse nummer 3

 • Afprøvning af glukagonpen til forebyggelse og behandling af mild hypoglykæmi

  + -

  For mange personer med type 1 diabetes udgør frygt for lavt blodsukker (hypoglykæmi) en væsentlig begrænsning i forhold til at opnå optimal blodsukkerregulering, hvilket derved påvirker risikoen for at udvikle sendiabetiske komplikationer. Standardbehandlingen af hypoglykæmi indebærer vanligvis indtag af kulhydrater og udgør oftest en relativt effektiv behandling. I nogle tilfælde medfører dette dog et uforholdsmæssigt stort kulhydratindtag, hvilket kan resultere i store stigninger i blodsukkeret, der påkræver yderligere insulindosering. Da det forhøjede kulhydratindtag, den øgede insulindosering og de svingende blodsukkerniveauer i sidste ende kan medføre vægtstigning og forringet diabeteskontrol, har der været undersøgt alternative metoder til at håndtere hypoglykæmi.

  I dette forsøg vil vi undersøge effektiviteten og anvendeligheden af lav-dosis dasiglucagon indgivet via injektionspen til forebyggelse og behandling af hypoglykæmi hos personer med type 1 diabetes.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan deltage i forsøget, hvis du:

  • Er over 18 år og har haft type 1-diabetes i minimum 2 år
  • Bruger en kontinuerlig glukosemåler (fx. Dexcom-, Guardian eller FreeStyle Libre sensorer)
  • Har været behandlet med insulinpumpe (uden automatisk insulinjustering- eller suspensionsfunktion) i minimum 6 måneder
  • Har et langtidsblodsukker på eller under 8,5% (70 mmol/mol)
  • Dyrker motion (fx løb/jogging, cykling eller fitness) regelmæssigt (≥ 2 gange om ugen)
  • Oplever regelmæssige episoder med lavt blodsukker

  Herudover er der nogle flere kriterier, som skal være opfyldt for at deltage. Disse vil blive gennemgået på screeningsdagen.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  24 personer.

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at undersøge effektiviteten og anvendeligheden af lav-dosis dasiglucagon indgivet via injektionspen til forebyggelse og behandling af hypoglykæmi hos personer med type 1 diabetes.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 6. maj 2021 til 31. december 2021

  Forsøgsperiode

  Fra 6. maj 2021 til 1. juni 2022

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget foregår i hjemmet og indeholder to perioder af 2 ugers varighed. I den ene periode vil man som deltager skulle håndtere tilfælde med hypoglykæmi helt som vanligt (typisk ved indtag af hurtigvirkende kulhydrat). I den anden periode vil man få udlevere en dasiglucagon injektionspen, som man kan anvende til at forebygge og behandle tilfælde med hypoglykæmi.

  Under begge forsøgsperioder vil man bære en Dexcom G6 sensor samt en aktivitetsmåler. Efter at have afsluttet forsøget vil der være to korte besøg på hospitalet af ca. 30 minutters varighed.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Alle deltagere modtager kørselsgodtgørelse for besøgsdagene på SDCC.

  Lokation

  Steno Diabetes Center Copenhagen
  Klinisk forskning, Diabetes Teknologi
  Niels Steensens vej 2-6, Bygning NSA, varemodtagelse
  2820, Gentofte

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:
  Læge, Christian Laugesen
  Telefon: 51 64 23 87

  Mail: christian.laugesen@regionh.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer er H-21000002. Lægemiddelstyrelsen har godkendt forsøget. Godkendelsesnummer er 2020-005745-16. Forsøgsansvarlig er Læge, Christian Laugesen. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité (pdf)

  Hent godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen (pdf)

 • DIET-CARB studiet

  + -

  DIET-CARB studiet undersøger effekten af to forskellige metoder til at undervise i kulhydrattælling på i forhold til blodsukkerkontrollen, øvrige helbredsforhold og kostrelateret livskvalitet sammenlignet med et individuelt kostvejledningsforløb hos en klinisk diætist, som vi i dag rutinemæssigt tilbyder patienter med type 1-diabetes.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  • Personer med type 1 diabetes, som går i behandling for sin diabetes på et hospital i Region Hovedstaden
  • Personer som har haft diabetesdiagnosen i mindst 1 år
  • Pen-behandlede som får ordineret måltidsinsulin
  • Personer med HbA1c imellem 7,0 % (53) og 11,0 % (97)
  • Personer mellem 18 og 75 år
  • Personer der ikke deltager i et andet klinisk forsøg eller have planer om det inden for det nærmeste år

  Ønsket antal forsøgspersoner

  231 personer.

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at undersøge, om der er fordele ved at deltage i to forskellige typer undervisning i kulhydrattælling målt på reguleringen af langtidsblodsukker (HbA1c), udsving i blodsukker, kropsvægt, blodtryk og fedtstoffer i blodet.

  Derudover vil vi gerne undersøge, om færdigheder i at vurdere og beregne mængden af kulhydrater i forskellige måltider, som opnås undervejs i forløbet, har betydning for regulering af blodsukkeret og kropsvægten. Vi ønsker også at undersøge, om forsøgsdeltagerne oplever forskelle i deres evne til at kunne tage hånd om deres diabetes og deres livskvalitet i relation til maden.

  Endelig vil vi på baggrund af analyser af forsøgsdeltagernes blod og urin undersøge faktorer, som har betydning for sundheden.

  Rekrutteringsperiode

  Fra oktober 2018 til december 2021

  Forsøgsperiode

  Fra oktober 2018 til december 2022

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Alle forsøgsdeltagere vil indledningsvis ved lodtrækning blive udvalgt til et forløb i en af de tre følgende grupper med kliniske diætister på Steno Diabetes Center Copenhagen:

  • Gruppe A: Et grundlæggende kursus i at tælle kulhydrater (basal kulhydrattælling)
  • Gruppe B: Et udvidet kursus i at tælle kulhydrater inkl. en bolusberegner (udvidet kulhydrattælling)
  • Gruppe C: Et forløb med individuel kostvejledning (standard behandling)

  Deltagelse i forsøget indebærer, at du afsætter tid til:

  • Et opstartsbesøg på to timer, hvor du undersøges
  • Tre besøg hos klinisk diætist á op til tre timers varighed i løbet af tre måneder (diætistforløbet)
  • En midtvejsundersøgelse efter seks måneder, som varer ca. to timer
  • En afsluttende undersøgelse efter et år, som varer ca. en time


  Dvs. din forsøgsperiode er 48 uger, med i alt 6 besøg, som ligger ud over dine planlagte besøg hos læge eller sygeplejerske i diabetesambulatoriet i studieperioden.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Nej.

  Lokation

  Steno Diabetes Center Copenhagen
  Niels Steensens vej 2-4
  2820, Gentofte

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget, kontakt:
  ph.d-studerende Bettina Ewers
  Telefon: 30 91 29 97

  Mail: bettina.ewers@regionh.dk


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer er H-18014897. Forsøgsansvarlig er PhD, Bettina Ewers. Klinisk ansvarlig overlæge er Henrik Ullits Andersen. Steno Diabetes Center Aarhus og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet er samarbejdspartnere.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Kroppens tilpasning til længerevarende hyppig hypoglykæmi hos personer med type 1 Diabetes

  + -

  Vi undersøger hvilken påvirkning længerevarende hyppige tilfælde af lavt blodsukker (hypoglykæmi) har på kroppen hos personer med type 1 diabetes.

  I studiet undersøger vi både hele kroppen i form af analyser af blodprøver, måling af stofskiftet samt måling af kropstemperatur. Derudover undersøger vi også hjernens-, leverens og musklernes funktion ved hjælp af MR-scanning m.m.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Vi søger personer med type 1 Diabetes og raske kontroller.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  50 personer.

  Formål med forsøget

  At forstå hypoglykæmiens påvirkning på kroppen og skabe en forståelse så vi i fremtiden kan blive bedre til at forebygge hypoglykæmi.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 23. juni 2020 til 30. november 2021.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. juli 2020 til 31. december 2021.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Deltagere skal ind til i alt 4 besøg på hospitalet. En screeningsdag hvor det bliver kontrolleret at deltagerne opfylder inklusions- og eksklusionskriterierne. Efterfølgende skal deltagerne møde op 2 gange på Nordsjællands Hospital i Hillerød og 1 gang på Hvidovre Hospital.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  3000 kr. ved deltagelse i alle 4 besøg.

  Lokationer
  Nordsjællands Hospital, Hillerød
  Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling
  Dyrehavevej 29
  3400, Hillerød

  og

  Hvidovre Hospital
  MR afdelingen
  Kettegård alle 30
  2650, Hvidovre

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Ph.d.-studerende, Rui She
  Telefon: 51 55 44 10
  Mail: rui.she@regionh.dk

  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-19031592. Lægemiddelstyrelsen har godkendt forsøget. Godkendelsesnummer CIV-19-05-028686. Forsøgsansvarlig er professor, overlæge, Ulrik Pedersen-Bjergaard. Forsøget er sponsoreret af Ulrik Pedersen-Bjergaard. Samarbejdspartnere er Danish Research Centre of Magnetic Resonance, Steno Diabetes Center Copenhagen og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

Type 2-diabetes

  Type 2-diabetes
 • Kulhydratfattig diæt til personer med type 2 diabetes

  + -

  Vi har i et forsøg vist at diæt med lavt kulhydratindhold over 6 mdr. har gavnlige effekter på fedtstofsammensætningen i blodet, således at der er flere sunde fedtstoffer og færre usunde fedtstoffer. Denne kost har samtidigt vist sig at have gavnlige effekter på bl.a. blodsukker regulering, vægt og kropsammensætning. For at undersøge om der sker ændringer i fedtstofsammensætningen umiddelbart (akut) efter et måltid med et lavt kulhydratindhold søger vi mænd og kvinder med type 2-diabetes.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan muligvis deltage hvis du:
  * Har haft type 2-diabetes i over 6 måneder.
  * Har fået den samme blodsukkersænkende behandling de sidste 3 måneder
  * Har et BMI over 25 kg/m2
  Du kan beregne dit BMI ved at dividere din vægt (målt i kg) med din højde x højde (målt i meter)

  Ønsket antal forsøgspersoner

  12

  Formål med forsøget

  Formålet med dette projekt er at undersøge om der sker ændringer i fedtstofsammensætningen umiddelbart (akut) efter et måltid med et lavt kulhydratindhold hos personer med type 2 diabetes

  Rekrutteringsperiode

  Fra 10. juni 2022 til 1. oktober 2022

  Forsøgsperiode

  Fra 30. juni 2022 til 30. november 2022

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøget omfatter 3 undersøgelsesdage, inklusiv en screeningsdag med helbredsundersøgelse og blodprøver, og to måltidsforsøg med blodprøver

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der tilbydes dækning af transportudgifter.

  Lokation

  Odense Universitets Hospital
  Steno Diabetes Center Odense
  Indgang 93, Kløvervænget 4, 3 sal
  5000, Odense C

  Kontaktperson

  Projekt sygeplejerske Vibe Vestergaard
  Tlf: 51 64 21 98
  E-mail: Vibe.Vestergaard@rsyd.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer S-20220003. Forsøgsansvarlig er Professor og Forskningschef, Kurt Højlund. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Type 2 diabetes og spiseforstyrret adfærd: Hvilken hjælp er der brug for?

  + -

  Mange personer med type 2 diabetes oplever udfordringer i forhold til mad og spisning, der forringer sundhed og livskvalitet. For op til 25% er udfordringerne så svære, at de kan betegnes som en spiseforstyrrelse. Forskningsprojektet skal ved hjælp af interviews afdække behov for hjælp og vejledning blandt personer med type 2 diabetes og udfordringer i forhold til mad og spisning, der forringer livskvaliteten (fx oplevelsen af kontroltab i forhold til mad/ikke at kunne stoppe med at spise, svære følelser af skyld og skam relateret til måltider eller spiseforstyrrelser).

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan deltage, hvis du:

  • er voksne (18+ år)
  • har type 2 diabetes
  • oplever udfordringer i forhold til mad og spisning, som forringer din livskvalitet (fx kontroltab i forhold til mad/ikke at kunne stoppe med at spise, svære følelser af skyld og skam relateret til måltider eller en spiseforstyrrelse).

  Ønsket antal forsøgspersoner

  25

  Formål med forsøget

  Formålet er at udvikle undervisningsmateriale til diabetesbehandlere om emnet og en spørgeguide til brug under diabeteskonsultationer. Spørgeguiden skal sikre, at eventuelle udfordringer i forhold til mad og spisning bliver italesat og håndteret i samarbejde med behandler.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 9. juni 2022 til 31. december 2023

  Forsøgsperiode

  Fra 9. juni 2022 til 31. december 2023

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Om interviewet:

  • Varighed: 1-1,5 time.
  • Dato: Aftales.
  • Sted: Steno Diabetes Center Copenhagen (Herlev), online, telefonisk eller i dit hjem (Sjælland).
  • Forberedelse: Ingen.

  Efter interviewet bedes du udfylde et spørgeskema om din baggrund, dit forhold til mad og dit helbred. Det tager cirka 15 minutter.

  Informationer om dig bliver behandlet og opbevaret fortroligt jævnfør gældende retningslinjer. Ved formidling af forskningsprojektets formål og resultater gengives disse informationer i en sådan form, at du ikke kan genkendes som enkeltperson. Deltagelse er frivilligt, og du kan til enhver tid fortryde din medvirken uden, at det har betydning for din nuværende eller fremtidige ret til behandling.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der tilbydes ikke betaling, men eventuelle transportudgifter kan dækkes.

  Lokation

  Steno Diabetes Center Copenhagen

  Sundhedsfremmeforskning

  Borgmester Ib Juuls Vej 83

  2730, Herlev

  Kontaktperson

  Projektleder, postdoc og sygeplejerske Pil Lindgreen
  Tlf: 20529118
  E-mail: pil.lindgreen@regionh.dk 


  Projektet er ikke anmeldelsespligtigt. VEK-nummer H-20082723. Forsøgsansvarlig er Postdoc Pil Lindgreen. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Diabetesforeningen. Aarhus Universitetshospital & King's College London er samarbejdspartnere.

  Hent afgørelse om anmeldelsespligt 

 • Måltidskassestudiet

  + -

  Forsøget er et lodtrækningsbaseret forsøg, som i 12 måneder undersøger effekten af to forskellige kostsammensætninger til behandling af type 2-diabetes.
  Forsøget er et samarbejde mellem Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

  Der vil i forsøget indgå 100 forsøgspersoner med type 2-diabetes, som ved lodtrækning fordeles i forholdet 1:1 til at modtage enten:

  • En konventionel diabetes (CD) kost, som er anbefalet af nuværende nationale og europæiske retningslinjer. Kosten består af 50 energiprocent (E%) kulhydrat, 17 E% protein og 33 E% fedt.
  • En kulhydrat-reduceret høj-protein (CRHP) kost. Kosten består af 30 E% kulhydrat, 30 E% protein og 40 E% fedt.

  Morgen-, mellem- og aftensmåltider, som udgør ca. 2/3 af det beregnede energibehov for begge kosttyper, bliver leveret til forsøgspersonerne gratis udleveret via måltidskasser gennem de 12 måneder, som forsøget varer. Måltidskasserne indeholder næringsrige, økologiske og bæredygtige fødevarer og er produceret i samarbejde med Aarstiderne A/S.

  Forsøgspersonerne skal spise ad libitum til mæthed opnås. Der vil ikke være krav om vægttab, og det forventes, at forsøgspersoner holder deres fysiske aktivitetsniveau konstant under deltagelse i forsøget. Alkoholiske drikkevarer kan under deltagelse indtages inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Den antidiabetiske behandling vil om muligt blive holdt uændret.

  Forsøgspersonerne gennemgår under forsøget to større undersøgelsesrunder med fire dages undersøgelser ved baseline og efter 12 måneder hvor forsøgspersonerne, udover en fasteblodprøve og døgnurinopsamling, vil få foretaget en MR-scanning til måling af abdominalt, subkutant og visceralt fedtvæv, og ektopisk fedt i lever og pankreas, en DEXA-scanning til vurdering af kropssammensætning, håndgrebsstyrke og 30 sekunders rejse-sætte sig test og en sukkerbelastningstest, samt få målt døgnblodsukker, døgnblodtryk og hjerterytme i hjemmet. Derudover skal forsøgspersoner udfylde og aflevere en række spørgeskemaer og interviews omhandlende fysisk aktivitet, diabetes-relateret stress, måltidsaccept, velfærd, appetit, diabetesrelateret livskvalitet, spisevaner, samt udfylde tre-dages kostregistreringer i MADLOG.

  Ved 3, 6, og 9 måneder foretages tre-dages kostregistreringer, fasteblodprøver, døgnurinopsamling samt udfyldelse af en række spørgeskemaer.
  Forsøget vil give viden om begge kostformer over lang tid og kan potentielt bevirke et paradigmeskifte i den måde hvorpå patienter med type 2-diabetes behandles.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  • Mænd eller postmenopausale kvinder i alderen mellem 40 og 75 år. Postmenopausal defineres som fravær af menstruationer over et år.
  • Overvægtig med et body mass index (BMI) over 25 kg/m2
  • Hæmoglobin A1c (langtidsblodsukker) mellem 48 og 75 mmol/mol (6.5%-9%)
  • Behandlet med eller uden metformin, DPP-4 hæmmere, SGLT-2 hæmmere og/eller GLP-1 receptor agonister
  • Ikke rygere. Rygestop af over 1 års varighed
  • Accept af at den medicinske sukkersyge-, blodtryks- og kolesterolsænkende-behandling under deltagelse i forsøget udelukkende forestås af forsøgets medicinansvarlige endokrinologer (læger)
   Forsøgspersoner må ikke:
   • Behandles med insulin, sulfunylurinstoffer og/eller thiazolinedioner
   • Have alvorlige sygdomme i fx hjerte, mavetarm, lever eller nyre
   • Have haft kræftsygdom inden for de sidste 5 år (med undtagelse af hudkræft)
   • Være i behandling med systemisk binyrebarkhormon
   • Have fødevareallergier eller udbredt kræsenhed
   • Lide af blodmangel
   • Vægtændring over eller lig med 5% de sidste 3 måneder inden screening
   • Deltage i andre sundhedsvidenskabelige forsøg.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  100.

  Formål med forsøget

  Vi ønsker at undersøge effekten af de to forskellige kostsammensætninger på sukker- og fedtstofskiftet hos type 2-diabetes patienter gennem en 12 måneders forsøgsperiode.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 5. april 2022 til 31. januar 2023

  Forsøgsperiode

  Fra 1. august 2022 til 31. marts 2024

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  For forsøgspersoner vil forsøget generelt være et tidskrævende forsøg at deltage i. Der indgår to større undersøgelsesrunder over i alt fire dage ved start af afslutning af forsøget. Ved 3, 6 og 9 måneder vil forsøgspersoner skulle have foretaget faste blodprøver og lave døgnurinopsamlinger.

  Derudover forventes forsøgspersoner at deltage i spørgeskema, kostregistreringer og interviews løbende gennem forsøget.
  I alt vil der være 13 individuelle samtaler med en klinisk diætist (hvoraf minimum 6 er fysiske), minimum 9 besøg på Bispebjerg Hospital og 2 besøg på Herlev Hospital.

  Udover forsøgsprocedurer vil forsøgspersoner skulle påregne en time dagligt til madlavning. Løbende under forsøget modtager forsøgspersoner vejledning fra kliniske diætister for at understøtte livsstilsændringen. Diætistbehandlingen vil bl.a. omhandle, hvordan man skal navigere ved særlige lejligheder såsom fester og ferier, samt hvordan frokostmåltider, som forsøgspersoner selv skal stå for, kan sammensættes.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Måltidskasserne udleveres gratis til forsøgspersoner og har en værdi af ca. 36.000 DKK. I forbindelse med deltagelse i projektet udbetales et skattepligtigt honorar på 2500 DKK samt kørselsgodtgørelse.

  Lokation

  Bispebjerg Hospital
  Endokrinologisk Afdeling I
  Bispebjerg Bakke 23, Indgang 11B, stuen
  2400, København NV

  Kontaktperson

  Ph.d.-studerende Luise H. Persson Kopp
  Tlf: 21 36 74 38
  E-mail: bfh-fp-mealbox@regionh.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-21057605. Forsøgsansvarlig er Overlæge, Adjungeret Professor Thure Krarup. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Arla Food for Health, Arla Food amba, Mejeribrugets ForskningsFond, Københavns Universitetshospital, Bispebjerg og Frederiksberg. Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet og Aarhus Universitet er samarbejdspartnere.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Langtidseffekten af tarmhormonerne GIP og GLP-1 i personer med type 2 diabetes

  + -

  I Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte hospital, forsker vi blandt andet i effekterne af kroppens egne hormoner GIP og GLP-1 i patienter med type 2 diabetes. I disse patienter virker GIP og GLP-1 ikke nær så godt som i raske, og det vil vi gerne undersøge nærmere med håbet om at kunne forbedre behandlingen af type 2 diabetes i fremtiden.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan deltage, hvis du

  • er mand eller kvinde i alderen 18 til 74 (begge inklusive)
  • har været diagnosticeret med type 2-diabetes i mindst 6 måneder
  • kun er behandlet med metformin og/eller kost og motion samt har stabil kropsvægt.

  Du kan ikke deltage, hvis du

  • har deltaget i et andet klinisk studie inden for 90 dage
  • er eller planlægger at blive gravid eller ammer (kvinder)
  • tidligere har været behandlet med en GLP-1 analog (f.eks. Victoza, Trulicity, Saxenda, Byetta el. lign)
  • har alvorlige kroniske eller arvelige sygdomme
  • har doneret blod inden for 90 dage.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  60.

  Formål med forsøget

  Formålet er at undersøge langtidseffekten af tarmhormonerne glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) og glucagon-like peptide 1 (GLP-1) i personer med type 2 diabetes.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 11. oktober til 30. april 2023

  Forsøgsperiode

  Fra 3. januar 2021 til 31. maj 2023

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Som forsøgsperson i dette studie skal du møde op til i alt 8 besøg i klinikken: et informationsmøde, et screeningmøde, tre forsøgsdage, tre sikkerhedsbesøg, samt et afsluttende besøg. Alle besøgene udføres over en periode på ca. 20 uger.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste + transportgodtgørelse (B-indkomst).

  Lokation

  Gentofte Hospital
  Center for Klinisk Metabolisk Forskning
  Gentofte Hospitalsvej 7, 3. sal,
  2900, Gentofte

  Kontaktperson

  Læge, ph.d.-studerende Mads Marstrand Helsted
  Tlf: 20 21 91 99
  E-mail: Mhel0071@regionh.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-20070184. Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse til forsøget. Godkendelsesnummer 2021030362. Forsøgsansvarlig er professor og overlæge Filip Krag Knop. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Fysisk træning og type 2 diabetes

  + -

  Type 2-diabetes er karakteriseret ved, at sukker hober sig op i blodet, fordi det har vanskeligt ved at komme ind i cellerne, især muskelcellerne. Dette skyldes, at det hormon som skal fremme den proces, insulin, har en nedsat virkning.

  Man ved fra tidligere studier, at fysisk træning påvirker insulins evne til at få cellerne til at optage sukker positivt, men vores viden om de dybereliggende mekanismer er stadig ikke ret god.

  Med dette studie ønsker vi at finde de biologiske mekanismer, der ligger bag den forbedrede effekt af insulin efter træning.

  Der indgår 30 deltagere i projektet, heraf 15 med type 2-diabetes og 15 raske kontroller. Alle deltager i 12 ugers udholdenhedstræning på motionscykel og romaskine tre gange om ugen.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Mænd og kvinder med type 2-diabetes, der kan gennemføre cykel- og rotræning.

  Du kan muligvis være med, hvis du:

  • er mellem 40 og 60 år gammel
  • har fået diagnosticeret type 2-diabetes inden for de seneste 4 år
  • har et body mass index (BMI) på over 30

  Du må IKKE:

  • være i insulinbehandling
  • ryge
  • dyrke motion regelmæssigt
  • have/have haft hjerte-kar-sygdom, epilepsi, stofskiftesygdom eller nyresygdom

  Ønsket antal forsøgspersoner

  15 personer.

  Formål med forsøget

  Forsøget har til formål at undersøge de biologiske mekanismer, hvorved træning øger insulins virkning i kroppen.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 1. marts 2021 til 31. december 2022.

  Forsøgsperiode

  Fra 1. april 2021 til 30. juni 2023.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Foruden en informationssamtale vil der være fire fremmødedage til tests, hhv. to før og to efter et træningsforløb på 12 uger (tre gange om ugen, 45 minutter pr. gang på motionscykel og romaskine).

  Inden deltagelse i forsøget får du optaget et elektrokardiogram (EKG) samt gennemført en klinisk lægeundersøgelse.

  Før og efter træningsforløbet bliver din insulinfølsomhed målt ved forsøg, hvor du vil få tilført insulin og sukker i en blodåre. Der bliver desuden udtaget muskel-, fedt- og blodprøver. Derudover bliver din kondition og muskelmasse målt ved cykeltests, styrketests og en scanning.

  Alle undersøgelser og træninger foregår på Panum Instituttet i København.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes transportrefusion og tilbydes gratis parkering på matriklen.

  Lokation

  Panum Instituttet, Københavns Universitet
  Xlab, Biomedicinsk Institut
  Blegdamsvej 3
  2200, København N.

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Maria Hansen 
  Ph.d.-studerende, læge 
  Tlf. 29 21 04 42 
  Mail: mariahan@sund.ku.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-20046605. Forsøgsansvarlig er Professor, læge, Københavns Universitet, Xlab, Biomedicinsk Institut, Flemming Dela. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

  Hent tillægsgodkendelsen 

 • Telemedicinsk forsøg om diabetes

  + -

  Det er svært for mange personer med type 2 diabetes at kontrollere blodsukker. Derfor søger Steno Diabetes Center deltagere med type 2 diabetes til et forskningsprojekt. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, om anvendelse af teknologi i hjemmet kan hjælpe personer med type 2 diabetes med at nå deres behandlingsmål. Under forskningsprojektet vil du få udleveret gratis basalinsulin fra Novo Nordisk.

  Hvem kan deltage i forsøget? 

  For at kunne deltage skal du:

  • Have haft type 2 diabetes i mindst ét år
  • Være i behandling med insulin
  • Kunne anvende en smartphone
  • Være mand eller kvinde over 18 år

  Ønsket antal forsøgspersoner

  400

  Formål med forsøget

  Formålet med forsøget er at undersøge, om telemonitorering kan bidrage til en bedre behandling af patienter med type 2 diabetes i insulinbehandling.

  Rekrutteringsperiode

  1. juli 2021 - 31. maj 2022.

  Forsøgsperiode

  15. august 2021 - 31. juli 2022.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forskningsprojektet løber over en periode på tre måneder. Deltagerne vil blive inddelt i to grupper – en forsøgsgruppe og en kontrolgruppe. Forsøgsgruppen vil få udleveret en konstant målende blodsukkermåler, en insulinpen med Novo Nordisk insulin, en skridttæller og evt. en smartphone til låns. Forsøgsgruppen anvender disse teknologier i hjemmet i tre måneder, mens sundhedspersonale holder øje med tallene og løbende tager kontakt telefonisk. Kontrolgruppen fortsætter i vanlig behandling. Dog får kontrolgruppen også udleveret en insulinpen samt en blodsukkermåler, som skal anvendes de første og sidste 10 dage af perioden. Både insulinpennen og blodsukkermåleren vil være blinded, således at tallene ikke er synlige for den enkelte deltager i kontrolgruppen. Det sundhedsfaglige personale holder ikke øje med kontrolgruppens tal under forsøget.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der gives ikke vederlag for deltagelse i forsøget. Forsøgsdeltagere kan efter gældende regler modtage befordringsgodtgørelse. Beløbet vil godtgøre konkrete brændstofudgifter ved bilkørsel eller bus-/togrejse svarende til standardbillet.

  Gratis basalinsulin udleveres til hele forsøgsperioden, som er ca. 3 måneder. Gratis basalinsulin udleveres både hvis du allerede er i behandling med Novo Nordisk insulin og hvis du skal flyttes til Novo Nordisk insulin i forsøgsperioden.

  Lokation

  Aalborg Universitetshospital
  Steno Diabetes Center Aalborg, Endokrinologisk Ambulatorium
  Hobrovej 18-22
  9000, Aalborg

  Nykøbing Falster Sygehus
  Steno Diabetes Center Sjælland
  Fjordvej 15
  4800, Nykøbing Falster

  Kontaktperson

  Bioanalytiker, Mette Pilegaard

  Tlf. 30364684

  E-mail: mpr@rn.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer N-20200068. Forsøgsansvarlig er forskningsleder, overlæge, Peter Vestergaard. Innovationsfonden støtter projektet med 10 millioner kroner. Det resterende beløb er egenfinansieret primært af virksomhederne Novo Nordisk A/S og Glooko.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Aronia i behandlingen af type 2 diabetes

  + -

  Personer med type 2 diabetes har en mild form for betændelsestilstand (såkaldt oxidativt stress), der kan forårsage skade i forskellige organer. Aroniabærret har den højest kendte antioxidative effekt af alle bær. Det har derfor stort potentiale til at blive brugt mod en lang række sygdomme relateret til oxidativt stress, inklusiv type 2 diabetes.

  Aronia ekstrakt (AE) indeholder en høj koncentration af gavnlige stoffer, herunder stoffer med antioxidant effekt. Fra studier på mennesker og dyr ved man, at aronia kan påvirke kolesteroltallene og blodsukkeret positivt. Desuden ved man, at fermentering (gæring) kan øge stoffernes gavnlige virkning. Effekten af fermenteret aronia er ikke tidligere undersøgt på mennesker. Vores undersøgelser skal afdække om aronia ekstrakt kan bedre fedt- og sukkeromsætning ved type 2 diabetes - og om effekten af fermenteret aronia ekstrakt (FAE) overstiger effekten af ikke-fermenteret aronia ekstrakt.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Vi søger 30 forsøgspersoner i alderen 30-80 år som skal gennemføre forsøget. Som forsøgsdeltager må dit niveau af fysisk aktivitet samt dine ryge- og alkoholvaner ikke ændre sig betydeligt i løbet af forsøgsperioden. Hvis du får medicin, skal du fortsætte med det hele forsøgsperioden.

   Du kan deltage i forsøget hvis du:

  • Har type 2 diabetes
  • Er mand eller kvinde i alderen 30 til 80 år
  • Har fastende blodglukose under 12 mmol/liter
  • Har langtidsblodsukker (HbA1c) mellem 6,1% og 10% (43 – 86 mmol/mol)og er i medicinsk behandling for type 2 diabetes
  • Har langtidsblodsukker (HbA1c) mellem 6,5% og 10% (48 – 86 mmol/mol) og ikke er i medicinsk behandling for type 2 diabetes.

  Du kan ikke deltage i forsøget hvis du:

  • Har fået foretaget ændringer i din diabetes medicin indenfor de seneste 3 måne-der
  • Har alvorlige sygdomme, herunder betydende hjerte-kar-, nerve-, psykisk og/eller nyresygdom
  • Er gravid eller ammende
  • Har et alkohol- eller stofmisbrug.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  30 personer.

  Formål med forsøget

  Det er af største vigtighed at bedre forebyggelse og behandling af type 2 diabetes. Aronia ekstrakter har ingen kendte alvorlige bivirkninger. Da FAE antages at have større effekt og være mere gavnlig end AE og placebo, vil vi undersøge om FAE er et sikkert valg, der kan bidrage til optimeret blodsukkerkontrol, og om ekstrakterne har en fremtidig rolle som et sikkert og billigt tilvalg i behandlingen af type 2 diabetes.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 9. april 2021 til 5. juli 2021.

  Forsøgsperiode

  Fra 9. april 2021 til 28. februar 2022.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Du vil skulle indtage enten aronia ekstrakt (AE), fermenteret aronia ekstrakt (FAE) og placebo om morgen og om aftenen. Hverken dig selv eller de forsøgsansvarlige kender rækkefølgen af interventionen. Rækkefølgen bestemmes ved lodtrækning. Forsøget vil bestå af tre perioder á otte uger, hvor du skal indtage AE, FAE eller placebo morgen og aften.

  I mellem de otte uger, hvor du modtager intervention vil der være perioder á tre ugers varighed, hvor du ikke skal indtage hverken FAE, AE eller placebo. Dette gøres for at udvaske en eventuelt effekt af ekstrakterne, før du skal starte næste intervention.

  Før og efter hver interventionsperiode vil du få lavet en oral glukose tolerans test (OGTT). Dette vil sige, at du skal møde fastende 7 gange. Ved hvert besøg vil du desuden få anlagt en nål (venflon) i venen i albuebøjningen af en kompetent medarbejder (bioanalytiker, sygeplejerske eller læge).

  Efter hver forsøgsdag vil du blive tilbudt et let måltid mad. Derudover laves der 6 døgnblodtryksmålinger og der skal afgives urin- og afføringsprøver.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Parkeringsudgifter dækkes og der ydes transportgodtgørelse iht. regionens regler.

  Lokation

  Aarhus Universitetshospital
  Diabetes og hormonsygdomme, medicinsk forskningslab
  Palle Juul-Jensens Boulevard 165, krydspunkt J113
  8200, Aarhus N.

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Christine Bodelund Christiansen
  PhD-studerende
  Tlf. 20 26 62 93
  Mail: c.christiansen@clin.au.dk


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer 1-10-72-102-19. Forsøgsansvarlig er Overlæge, Aarhus Universitetshospital, afdeling for diabetes og hormonsygdomme, medicinsk forskningslab, Søren Gregersen. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Nyrefedt ved type 2 diabetes & effekterne af ezetimib

  + -

  Studie af nyrefedt hos personer hhv. uden diabetes, med type 2 diabetes (T2D) uden følgesygdom i nyre og med T2D og følgesygdom i nyre. Sidstnævnte gruppe deltager samtidigt i et placebokontrolleret forsøg med ezetimib (16 uger).

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Du kan deltage, hvis du enten:

  • er rask uden diabetes
  • har type 2-diabetes uden følgesygdom i nyre
  • har type 2-diabetes med følgesygdom i nyre.

  Og samtidig opfylder disse kriterier:

  • alder 40-75 år
  • fravær af magnetisk metal i kroppen og klaustrofobi
  • fravær af behandling med ezetimib i forvejen.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  120 personer.

  Formål med forsøget

  At undersøge om fedt hober sig op i nyrerne hos personer med T2D med og uden nyrepåvirkning i forhold til personer uden diabetes. Dertil at undersøge om lægemidlet ezetimib beskytter nyrerne.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 17. november 2020 til 15. maj 2021.

  Forsøgsperiode

  Fra 17. november 2020 til december 2022.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  For delforsøg 1: 1 besøg à 30-60 min på Steno (SDCC) til bl.a. blod-og urinprøver og 1 besøg à 30-40 min på Rigshospitalet Glostrup hvor nyrer MR-scannes.

  For delforsøg 2: 3 besøg på SDCC og 2 besøg på Rigshospital Glostrup.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Transportgodtgørelse efter Region Hovedstadens gældende takster.

  Lokation

  Steno Diabetes Center Copenhagen
  Komplikationsforskningen
  Niels Steensens Vej 2
  2820, Gentofte

  Rigshospitalet Glostrup
  Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
  Valdemar Hansens Vej 1-23
  2600, Glostrup

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Niels Søndergaard Heinrich
  Læge, Ph.d.-studerende
  Tlf. 23 99 80 92
  Mail: niels.soendergaard.heinrich@regionh.dk 


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-20021349. Lægemiddelstyrelsens godkendelsesnummer er 2020033463. Forsøgsansvarlig og økonomisk sponsor er Professor, Steno Diabetes Center Copenhagen, Peter Rossing. Samarbejdspartnere er Henrik Larsson og Ulrik Bjørn Andersen.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Motion som medicin

  + -

  Sygdommen type 2 diabetes er kendetegnet ved at sukker hober sig op i blodet, fordi det har vanskeligt ved at komme ind i cellerne, især muskelcellerne. Dette skyldes at det hormon som skal fremme den proces, insulin, har en nedsat virkning. Samtidig produceres der ikke tilstrækkelige mængder insulin. 

  Man ved fra tidligere studier at fysisk træning øger produktionen af insulin, men vor viden om hvordan dette sker, og hvorledes det kan kombineres med medicinsk behandling, er stadig ikke godt forstået.

  Med dette nye studie ønsker vi at finde den biologiske mekanisme hvorved træning ændrer produktionen af insulin.

  Semaglutid er et nyt præparat der virker ved at øge bugspytkirtlens produktion af insulin. Præparatet er derfor effektivt til behandling af type 2 diabetes, men det er muligt at effekten er større ved sideløbende træning.

  Der indgår 50 patienter med type 2 diabetes i forsøget. Via lodtrækning fordeles patienterne ligeligt til én af 2 grupper: 25 patienter skal i 12 uger træne såkaldt ”udholdenhedstræning”, dvs. på en kondicykel/løbebånd. 25 patienter starter medicinsk behandling med Semaglutid i 12 uger og kombinerer efterfølgende ”udholdenhedstræning” med medicinsk behandling med Semaglutid i 12 uger.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  Patienter med diagnosen Type 2 diabetes. Evnen til at udskille insulin skal være moderat bevaret og undersøges ved en glukagontest. Skal kunne gennemføre cykeltræning.

  Du kan muligvis deltage i forsøget, hvis du:

  • Er mand eller kvinde mellem 40 og 65
  • Har type 2 diabetes 

  Du kan ikke deltage, hvis du:

  • Er i behandling med insulin
  • Indtager mere end 14 genstande alkohol ugentligt
  • Har haft bugspytkirtelbetændelse

  Ønsket antal forsøgspersoner

  50.

  Formål med forsøget

  Forsøget har til formål at undersøge hvorved udholdenhedstræning alene eller i kombination med Semaglutid påvirker insulinproduktionen hos patienter med type 2 sukkersyge.

  Rekrutteringsperiode

  Fra efterår 2019 til forår 2021.

  Forsøgsperiode

  Fra efterår 2019 til juni 2022.

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Plan for forsøget: Der er altid minimum 4 forsøgsdage (2 før og 2 efter træningsperioden) samt 12 ugers forsøgsperiode. Havner du ved lodtrækningen i gruppen med Semaglutidbehandling, vil der være 2 yderligere forsøgsdage og en 8 ugers periode hvor behandlingen af din sukkersyge med Semaglutid skal justeres ind så den passer til dig. Derefter påbegyndes en 12 ugers periode uden træning efterfulgt af 12 ugers træning. Der trænes superviseret tre gange i ugen af 45 minutters varighed.

  Du kan forvente at få indblik i generelle helbredsoplysninger om dig selv og forbedre din kondition. Derudover vil fremtidige patienter med type 2 sukkersyge kunne drage nytte af forsøgsresultaterne.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

  Der ydes transportrefusion og tilbydes parkering på forsøgsmatriklen i forbindelse med fremmøde.

  Lokation

  Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
  XLAB
  Blegdamsvej 3
  2200, København N

  Kontaktperson

  Ph.d.-studerende, Arthur Ingersen
  Tlf: 60 17 26 97
  E-mail: hansai@sund.ku.dk


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. VEK-nummer H-19008233. Forsøgsansvarlig er professor og læge Flemming Dela. Forsøget er økonomisk sponsoreret af Københavns Universitet, Region H (Copenhagen Health Science Partners) og NovoNordisk Foundation. Medicinsk endokrinologisk klinik, Rigshospitalet er samarbejdspartner.

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité

 • Effekten af Neprilysin hæmning på energi stofskiftet

  + -

  Forsøget har til formål at undersøge om der kan være gavnelige effekter for blodsukkerreguleringen hos personer med type 2 diabetes, ved at hæmme enzymet neprilysin.

  Enzymet hæmmes ved at benytte det velkendte og benyttede hjertemedicinske præparat Entresto.

  Hvem kan deltage i forsøget?

  For at kunne deltage i forsøget skal du:

  • Have type 2-diabetes, kun behandlet med metformin
  • Være mand
  • Være 30 - 70år
  • Have en BMI på 25 - 35.

  Ønsket antal forsøgspersoner

  3-5 personer.

  Formål med forsøget

  At undersøge hvorvidt en hæmning af enzymet neprilysin er gavneligt for reguleringen af blodsukker hos personer, der lider af type 2 diabetes. Hæmningen af neprilysin vil foregå ved at benytte det velkendte og anvendte præparat Entresto (Sacubitril/Valsartan), der indtages som tablet.

  Forsøgsmetoden er opstillet som et måltidsforsøg, som indebærer 5 forsøgsdage af 5 timer fordelt på cirka 10 uger, dog med minimum 1 uge mellem hver forsøgsdag. På hver forsøgsdag vil der blive serveret et standardiseret måltid, hvorefter udviklingen af blodsukker samt relevante hormoner monitoreres dagen igennem via blodprøver.

  Rekrutteringsperiode

  Fra 25. januar 2019 til 1. januar 2021

  Forsøgsperiode

  Fra 25. januar 2019 til 1. januar 2021

  Forsøgets forløb for forsøgspersonen

  Forsøgspersoner med interesse kan komme til en screeningssamtale så hurtigt som muligt hvorefter opstart af forsøgsrækken kan fastsættes.

  Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen

  Der tilbydes et honorar på 2000 kr. samt kørselsgodtgørelse.

  Lokation

  Hvidovre Hospital
  Afdeling 159, Endokrinologisk forskning
  Kettegård Allé 30
  2650 Hvidovre

  Kontaktinformation

  Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig forsøget kontakt:

  Klinisk Assistent, Andreas Møller
  Telefon: 42 45 21 53
  Mail: Andreas.moeller@regionh.dk


  Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-18000360. Forsøgsansvarlig er Assosiate Professor, Københavns Universitet, Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen. 

  Hent godkendelsen fra Videnskabsetisk Komité