Insulininjektion Med Pen

Vejledning om injektionsteknik

Sådan tager man insulin med pen - her finder du gode råd til injektionsteknik.

Gode råd til insulininjektion og injektionsteknik

  • Vask hænderne, inden du starter injektionen
  • Tjek, at det er den rigtige insulintype til det rigtige tidspunkt og i korrekt dosis. Insulinen bør have stuetemperatur
  • Ved langsomtvirkende eller blandingsinsulin med langsomtvirkende insulin vendes pennen mindst ti gange frem og ti gange tilbage, indtil insulinet er ensartet mælkehvidt. Dette gælder dog ikke langsomtvirkende analog-insuliner
  • Påsæt nålen og tjek, at pennen fungerer ved at sikre, at der kommer en dråbe insulin på nålespidsen (vejledningen for de enkelte pensystemer følges)
  • Som tommelfingerregel tages hurtigtvirkende insulin i maven og langsomtvirkende insulin i lårene. Mennesker har dog en forskellig fordeling af fedtvæv på kroppen, hvorfor det er vigtigt at drøfte med sin diabetessygeplejerske, hvor det er mest hensigtsmæssigt for dig at injicere din insulin. Insulin optages lidt hurtigere fra mave end fra lår
  • Undersøg, at injektionsstedet er uden sår, tegn på infektioner eller blå mærker. Vær sikker på, at det nye injektionssted er mindst 1 cm fra sidste injektionssted. Tjek for eventuelle knuder eller fortykkelser
  • Du skal aftale med din diabetessygeplejerske, hvilken nål der er bedst for dig. Som udgangspunkt anbefales nåle på 4 – 5 mm
  • Som hovedregel injiceres nålen i 90 graders vinkel på plan hud. Har du meget lidt fedtvæv, der hvor du vil stikke dig, anbefaler vi, at du injicerer insulinen i en hudfold, som du løfter mellem tommel og pegefinger. Rådfør dig gerne med din diabetessygeplejerske. Vent ti sekunder og træk nålen ud. Hvis du oplever at få blå mærker, kan du prøve at give et tryk på indstiksstedet med en finger i 30-60 sekunder. OBS! Løft ikke musklen med op i hudfolden. Hvis hudfolden er fri af musklen, kan du bevæge hudfolden frit
  • Efter endt injektion tager du nålen af og placerer den i en brudsikker boks

Læs mere om injektionsteknik og type 1-diabetes