Julie Bech Olsen og patient

Legater og priser

Forskere og behandlere spiller ofte en afgørende rolle i livet med diabetes. Derfor støtter Diabetesforeningen forskerne med en række legater og en årlig behandlerpris.

Udvalg diskuterer Forskningslegat 2020

Hjælp forskerne

Hvordan kan forskerne gøre livet med diabetes nemmere for dig? Til årets uddeling af forskningslegater samler vi input fra vores medlemmer, så forskerne får hjælp til at fokusere på de områder, der er vigtigst for mennesker med diabetes. Deadline for tilmelding er onsdag den 21. februar 2024.

Giv dine ønsker til kende og kom med i brugerpanelet

Forskningslegat 2023

Diabetesforeningens forskningslegater 2024

I 2024 uddeler Diabetesforeningen tre legater á kr. 600.000 til yngre diabetesforskere. Legatmodtagerne udvælges af medlemmer og forskere i fællesskab. Deadline for ansøgning til legater er onsdag den 7. februar 2024.

Ansøg og læs mere om Diabetesforeningens forskningslegater

Modtagerne af rejselegat 2019

Rejselegater

Diabetesforeningen uddeler hvert år legater til ph.d.-studerende, der gerne vil studere i udlandet.

Find ansøgningsskema til rejselegater

Behandlerpris

Diabetesforeningens behandlerpris

Har du Danmarks bedste behandler? Behandlerprisen uddeles hvert år til behandlere, som gør en ekstra indsats for mennesker med diabetes. 

Læs om Diabetesforeningens behandlerpris