Modtagere af Diabetesforeningens forskningslegater 2022

Forskningslegater

Se modtagerne af Diabetesforeningens forskningslegater 2022 præsentere deres forskning. I år uddeler vi tre legater á kr. 600.000.

Uddeling af forskningslegater 2022

Diabetesforeningens forskningslegater 2022 er nu uddelt til tre yngre forskere. Du kan se overrækkelserne og høre forskerne præsentere deres projekter her på siden.

Forskningslegaterne gives f.eks. til frikøb til forskning indenfor diabetes, eller til medfinansiering af et postdoc forløb.

Diabetesforeningens medlemmer er hvert år repræsenteret i et brugerpanel, som er med til at bestemme, hvad forskningslegaterne skal gå til.

Læs mere og tilmeld dig brugerpanelet

Alle legatmodtagerne gør rede for, hvordan deres forskning kommer mennesker med diabetes til gode.

Selvjusterende insulinpumper skal gøre det mere trygt at dyrke sport

Olivia McCarthy, BSc, ph.d. og Post.Doc. ved Steno Diabetes Center Copenhagen, skal undersøge, hvordan de nye automatiske og selvjusterende insulinpumper kan være med til at fjerne frygten og risikoen for lavt blodsukker under planlagt og spontan fysisk aktivitet hos personer med type 1-diabetes.

Samtidig ser forskningsprojektet nærmere på stofskifteprocesserne under fysisk aktivitet, og vil ad den vej bidrage med viden, der kan reducere omfanget af lavt blodsukker hos personer med type 1-diabetes.

Ny database skal kortlægge og bremse udviklingen af nerveskader hos mennesker med diabetes

Anne-Marie Wegeberg, MSc, ph.d, og postdoc ved Mech-Sense på Aalborg Universitetshospital, skal sammen med Steno Diabetes Center Nordjylland kortlægge forekomsten af nerveskader hos personer med diabetes.

Målet er at opspore potentielle, alvorlige nerveskader endnu tidligere end i dag, og dermed bremse udviklingen. De vil oprette en nerveskade-database, som vil gøre det muligt at følge patienterne systematisk. Nerveskader er en hyppig følgesygdom til alle typer af diabetes.

Undersøgelse af tarmhormon-receptorer skal føre til bedre individuel behandling

Lærke Smidt Gasbjerg, læge og ph.d. ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, undersøger, hvordan viden om tarmhormoner kan bruges til at forbedre den personlige medicin til behandling af type 2-diabetes. Nogle med type 2-diabetes har en genetisk ændring, der gør, at signaler fra tarmhormonerne sendes og modtages lidt anderledes end hos andre.

Om Diabetesforeningens forskningslegater

Diabetesforeningen støtter yngre forskere på postdoc-niveau, der arbejder med medicinsk, sygeplejefaglig, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes.

Et brugerpanel bestående af syv personer, som enten selv har diabetes, eller er forældre til et barn med diabetes, bestemmer, hvilke projekter der skal modtage legaterne.

Læs mere om brugerpanelet

Forskningslegaterne kan f.eks. søge til frikøb til forskning indenfor de nævnte områder, eller til medfinansiering af et post doc forløb. Kandidater til forskningsuddelingen skal have erhvervet ph.d.-graden inden for de sidste fem år - ekskl. evt. barselsorlov - og senest ved ansøgningsfristen 21. januar 2022. Diabetesforeningen ønsker med legaterne at støtte konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og giver derfor ikke støtte til permanente aktiviteter. Man kan ikke søge om dækning af overhead.

Diabetesforeningen uddelte i 2022 tre legater á kr. 600.000.

Eksterne forskningslegater

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

Fonden støtter ifølge fundatsen videnskabelige projekter inden for diabetes, hjerte-kar- og lungesygdomme.

Læs mere om Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

Forskningslegater fra tidligere år

Forskningslegatmodtagere 2021 Web
Modtagere af Diabetesforeningens forskningslegater 2021. Foto: Claus Bjørn Larsen

2021

Diabetesforeningen uddelte i 2021 forskningslegater á 500.000 kr. til tre yngre forskere. Her kan du se overrækkelserne og høre forskerne præsentere deres projekter.

Læs om forskningslegater 2021

 

Forskningslegatmodtagere 2020
Modtagere af Diabetesforeningens forskningslegater 2020. Foto: Claus Bjørn Larsen

2020 

I anledningen af Diabetesforeningens 80-års jubilæum uddelte vi i oktober ét særlegat på 1,2 millioner kroner til et toårigt postdoc projekt, samt tre forskningslegater á 500.000 kr. Du kan læse resumeer af de fire forskeres projektforslag via nedenstående links.

Det særlige Jubilæumslegat på 1,2 millioner kroner er uddelt til Pil Lindgreen

De tre forskningslegater á 500.000 kroner er uddelt til Maria Saur Svane, Steffen Ullitz Thorsen og Jonas Salling Quist.