Forskningslegatmodtagere 2020

Forskningslegater

Diabetesforeningen uddeler hvert år en række større legater til forskning i diabetes. Læs om legatmodtagerne og find information om ansøgningsproces her.

Diabetesforeningen uddelte tre forskningslegater og et særligt jubilæumslegat i 2020 

I anledningen af Diabetesforeningens 80-års jubilæum uddelte vi i oktober ét særlegat på 1,2 millioner kroner til et to-årigt postdoc projekt, samt tre forskningslegater á 500.000 kr. Du kan læse resumeer af de fire forskeres projektforslag via nedenstående links.

Det særlige Jubilæumslegat på 1,2 millioner kroner er uddelt til Pil Lindgreen

De tre forskningslegater á 500.000 kroner er uddelt til Maria Saur Svane, Steffen Ullitz Thorsen og Jonas Salling Quist.

Diabetesforeningens 80-års jubilæumslegat

I anledning af, at Diabetesforeningen har eksisteret i 80 år den 12. december 2020, uddeles et helt særligt jubilæumslegat på 1,2 millioner kroner fra det opløste ”Tømrermester Aksel Kastrup-Nielsens og hustru Eva Kastrup-Nielsens legat”. Legatet har til formål at ”give støtte til bekæmpelse og lindring af sukkersyge og dens følger”. Legatet kan kun søges til et 2-årigt postdoc projekt.

Diabetesforeningen støtter yngre forskere på postdoc-niveau, der arbejder med medicinsk, sygeplejefaglig, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes.

Kandidater til forskningslegatet skal have erhvervet ph.d.-graden inden for de sidste fire år, ekskl. evt. barselsorlov.

Diabetesforeningen ønsker med legaterne at støtte konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og giver derfor ikke støtte til permanente aktiviteter. Man kan kun søge til et 2-årigt postdoc forløb.

I første runde udvælges et antal kandidater af Diabetesforeningens Forskningsudvalg på baggrund af de skriftlige ansøgninger. Disse går videre til 2. runde med mundtlig fremlæggelse af projektet for et brugerpanel med efterfølgende drøftelse. 2. runde foregår i Glostrup torsdag 1. oktober fra kl. 14. Endeligt svar kan forventes primo oktober.

Forskningslegater til yngre forskere inden for diabetes

Diabetesforeningen støtter yngre forskere på postdoc-niveau, der arbejder med medicinsk, sygeplejefaglig, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes.

Man kan f.eks. søge til frikøb til forskning indenfor de nævnte områder, eller til medfinansiering af et post doc forløb. Kandidater til forskningsuddelingen skal have erhvervet ph.d.-graden inden for de sidste fire år, ekskl. evt. barselsorlov. Diabetesforeningen ønsker med legaterne at støtte konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og giver derfor ikke støtte til permanente aktiviteter. Man kan ikke søge om dækning af overhead.

I 2021 forventer Diabetesforeningen at uddele tre legater á kr. 500.000. Opslag til disse kommer til marts 2021 med ansøgningsfrist primo august og uddeling efter uge 42.

Eksterne forskningslegater

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

Fonden støtter ifølge fundatsen videnskabelige projekter inden for diabetes, hjerte-kar- og lungesygdomme.