Modtagere af Diabetesforeningens forskningslegater 2022

Forskningslegater

Diabetesforeningen uddeler i 2023 tre forskningslegater á 600.000 kr. Her kan du læse mere om ansøgningsproces og udvælgelse. Du kan også se, hvad vi tidligere har støttet.

Forskningslegater til yngre forskere inden for diabetes

Diabetesforeningen støtter yngre forskere på postdoc-niveau, der arbejder med medicinsk, sygeplejefaglig, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes.

Et brugerpanel bestående af syv personer, som enten selv har diabetes, eller er forældre til et barn med diabetes, bestemmer, hvilke projekter der skal modtage legaterne.

Læs mere om brugerpanelet

Forskningslegaterne kan f.eks. søge til frikøb til forskning indenfor de nævnte områder, eller til medfinansiering af et postdoc forløb. Kandidater til forskningsuddelingen skal have erhvervet ph.d.-graden inden for de sidste fem år - ekskl. evt. barselsorlov - og senest ved ansøgningsfristen 20. januar 2023. Diabetesforeningen ønsker med legaterne at støtte konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og giver derfor ikke støtte til permanente aktiviteter. Man kan ikke søge om dækning af overhead.

Diabetesforeningen uddeler i 2023 tre legater á kr. 600.000.

Du finder et samlet dokument i Word på i alt seks sider med ansøgningsskema (s. 1-4), vejledning (s. 5) og vurderingskriterier og proces (s. 6) hér:

Hent ansøgningsskema og vejledning til ansøgning

Ansøgningsfrist: fredag 20. januar 2023 kl. 12.00

I første runde udvælges et antal kandidater på baggrund af de skriftlige ansøgninger. Disse går videre til 2. runde med mundtlig fremlæggelse af projektet for et brugerpanel med efterfølgende drøftelse. 2. runde foregår i Glostrup torsdag 16. marts 2023 fra kl. 15.30. Endeligt svar kan forventes ultimo marts.

Diabetesforeningen forventer at uddele forskningslegaterne på Diabetesforeningens årsmøde i Odense den 13. maj 2023.

Modtagere af Diabetesforeningens forskningslegater 2022
Modtagerne af Diabetesforeningens forskningslegater 2022.

Uddeling af forskningslegater 2022

Diabetesforeningen uddelte i 2022 tre forskningslegater á 600.000 kr. til tre yngre forskere. Alle legatmodtagerne gør rede for, hvordan deres forskning kommer mennesker med diabetes til gode. Se overrækkelserne og hør forskerne præsentere deres projekter her på siden.

Læs mere om Diabetesforeningens forskningslegater 2022

Forskningslegatmodtagere 2021 Web
Modtagere af Diabetesforeningens forskningslegater 2021. Foto: Claus Bjørn Larsen

Uddeling af forskningslegater 2021

Diabetesforeningen uddelte i 2021 forskningslegater á 500.000 kr. til tre yngre forskere. Her kan du se overrækkelserne og høre forskerne præsentere deres projekter.

Læs om Diabetesforeningens forskningslegater 2021

Forskningslegatmodtagere 2020
Modtagere af Diabetesforeningens forskningslegater 2020. Foto: Claus Bjørn Larsen

Uddeling af forskningslegater 2020

I anledningen af Diabetesforeningens 80-års jubilæum uddelte vi i 2020 ét særlegat på 1,2 millioner kroner til et toårigt postdoc projekt, samt tre forskningslegater á 500.000 kr. Du kan læse resumeer af de fire forskeres projekter via nedenstående links.

Det særlige Jubilæumslegat på 1,2 millioner kroner blev uddelt til Pil Lindgreen

De tre forskningslegater á 500.000 kroner blev uddelt til Maria Saur Svane, Steffen Ullitz Thorsen og Jonas Salling Quist.

Eksterne forskningslegater

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

Fonden støtter ifølge fundatsen videnskabelige projekter inden for diabetes, hjerte-kar- og lungesygdomme.

Læs mere om Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond