Forskningslegat 2023

Forskningslegater

Diabetesforeningen uddeler i 2024 op til tre forskningslegater á 600.000 kr. Her kan du læse mere om ansøgningsproces og udvælgelse. Du kan også se, hvad vi tidligere har støttet.

Forskningslegater til yngre forskere inden for diabetes

Diabetesforeningen støtter yngre forskere på postdoc-niveau, der arbejder med medicinsk, sygeplejefaglig, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes.

Et brugerpanel bestående af syv personer, som enten selv har diabetes eller er forældre til et barn med diabetes, bestemmer, hvilke projekter der skal modtage legaterne.

Læs mere om brugerpanelet

Forskningslegaterne kan f.eks. søge til frikøb til forskning indenfor de nævnte områder, eller til medfinansiering af et postdoc forløb. Kandidater til forskningsuddelingen skal have erhvervet ph.d.-graden inden for de sidste fem år - ekskl. evt. barselsorlov - og senest ved ansøgningsfristen 7. februar 2024. Diabetesforeningen ønsker med legaterne at støtte konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og giver derfor ikke støtte til permanente aktiviteter. Man kan ikke søge om dækning af overhead.

Diabetesforeningen uddeler i 2024 op til tre legater á kr. 600.000.

Ansøgningsfristen var onsdag den 7. februar 2024 kl. 12.00

I første runde udvælges et antal kandidater på baggrund af de skriftlige ansøgninger. Disse går videre til 2. runde med mundtlig fremlæggelse af projektet for et brugerpanel med efterfølgende drøftelse. 2. runde foregår i Glostrup torsdag den 11. april 2024 fra kl. 15.30-18:30. Endeligt svar kan forventes ultimo april 2024.

Diabetesforeningen forventer at uddele forskningslegaterne på Diabetesforeningens årsmøde lørdag den 25. maj 2024.

Forskningslegat 2023
Modtagerne af Diabetesforeningens forskningslegater 2023.

Uddeling af forskningslegater 2023

Diabetesforeningen uddelte i 2023 tre forskningslegater á 600.000 kr. til tre yngre forskere. Dermed blev der uddelt 1,8 millioner til forskningens diabeteskamp. Forskning er afgørende for diabeteskampen, og derfor støtter Diabetesforeningen hvert år dansk diabetesforskning via forskningslegater til yngre forskere.

Læs mere om Diabetesforeningens forskningslegater og legatmodtagere i 2023 her

Modtagere af Diabetesforeningens forskningslegater 2022
Modtagerne af Diabetesforeningens forskningslegater 2022.

Uddeling af forskningslegater 2022

Diabetesforeningen uddelte i 2022 tre forskningslegater á 600.000 kr. til tre yngre forskere. Alle legatmodtagerne gør rede for, hvordan deres forskning kommer mennesker med diabetes til gode. Se overrækkelserne og hør forskerne præsentere deres projekter her på siden.

Læs mere om Diabetesforeningens forskningslegater 2022

Forskningslegatmodtagere 2021 Web
Modtagere af Diabetesforeningens forskningslegater 2021. Foto: Claus Bjørn Larsen

Uddeling af forskningslegater 2021

Diabetesforeningen uddelte i 2021 forskningslegater á 500.000 kr. til tre yngre forskere. Her kan du se overrækkelserne og høre forskerne præsentere deres projekter.

Læs om Diabetesforeningens forskningslegater 2021

Eksterne forskningslegater

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

Fonden støtter ifølge fundatsen videnskabelige projekter inden for diabetes, hjerte-kar- og lungesygdomme.