Modtagere af Diabetesforeningens forskningslegater 2022

Forskningslegater 2022

I 2022 uddelte Diabetesforeningens Forskningslegater tre legater á 600.000 kr. til yngre forskere i diabetes. Her kan du læse om forskernes projekter.

Selvjusterende insulinpumper skal gøre det mere trygt at dyrke sport

Olivia McCarthy, BSc, ph.d. og Post.Doc. ved Steno Diabetes Center Copenhagen, skal undersøge, hvordan de nye automatiske og selvjusterende insulinpumper kan være med til at fjerne frygten og risikoen for lavt blodsukker under planlagt og spontan fysisk aktivitet hos personer med type 1-diabetes.

Samtidig ser forskningsprojektet nærmere på stofskifteprocesserne under fysisk aktivitet, og vil ad den vej bidrage med viden, der kan reducere omfanget af lavt blodsukker hos personer med type 1-diabetes.

Ny database skal kortlægge og bremse udviklingen af nerveskader hos mennesker med diabetes

Anne-Marie Wegeberg, MSc, ph.d, og postdoc ved Mech-Sense på Aalborg Universitetshospital, skal sammen med Steno Diabetes Center Nordjylland kortlægge forekomsten af nerveskader hos personer med diabetes.

Målet er at opspore potentielle, alvorlige nerveskader endnu tidligere end i dag, og dermed bremse udviklingen. De vil oprette en nerveskade-database, som vil gøre det muligt at følge patienterne systematisk. Nerveskader er en hyppig følgesygdom til alle typer af diabetes.

Undersøgelse af tarmhormon-receptorer skal føre til bedre individuel behandling

Lærke Smidt Gasbjerg, læge og ph.d. ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, undersøger, hvordan viden om tarmhormoner kan bruges til at forbedre den personlige medicin til behandling af type 2-diabetes. Nogle med type 2-diabetes har en genetisk ændring, der gør, at signaler fra tarmhormonerne sendes og modtages lidt anderledes end hos andre.