Danmarkskort

Diabetes i Danmark

Her får du opdaterede tal og viden om diabetes i Danmark.

 • Mindst 280.000 danskere har diabetes1 
  • 252.000 har type 2-diabetes (inklusiv MODY og LADA)
  • 28.000 har type 1-diabetes
 • 76.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes (baseret på beregninger2;3)
 • 360.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes /prædiabetes (baseret på beregninger2)
 • Antallet af personer med type 2-diabetes er mere end tredoblet siden 19961
 • Antallet af danskere med type 2-diabetes er stærkt stigende og vil stige i årene fremover. Det estimeres, at der vil være 467.000 personer med diabetes i 2030, heraf minimum 420.000 med type 2-diabetes4
 • Diabetes kostede i 2011 det danske samfund omkring 87 mio. kr. om dagen5

Antal danskere med diabetes

I Danmark var mindst 280.000 personer diagnosticeret med diabetes pr. 1. januar 2018. Det svarer til 4,9 % af befolkningen1.

Fordeling på diabetestyper

 • Type 1-diabetes udgør ca. 10 %
 • Type 1½-diabetes udgør ca. 5-10 % (tælles ofte med under type 2-diabetes)
 • Type 2-diabetes udgør ca. 80 %
 • MODY udgør ca. 1-2 % (tælles ofte med under type 2-diabetes)

Fordeling på køn

  • Kvinder udgør 44 %
  • Mænd udgør 56 %1

Nydiagnosticerede

Beregninger fra Steno Diabetes Center viste, at der i 2016 blev diagnosticeret 19.297 nye diabetestilfælde (incidens) i Danmark1.

 • 776 med type 1-diabetes
 • 18.521 med type 2-diabetes

Uopdaget diabetes

Beregninger fra Steno Diabetes Center Copenhagen viste, at antallet af danskere, som i 2011 havde type 2-diabetes uden at vide det, var ca. 60.000. Beregningerne byggede på tal fra det såkaldte GESUS-studie blandt 21.205 voksne (25-90 år) på Næstved-egnen mellem 2010 og 2014.

Beregningerne viste, at antallet af danskere med uopdaget type 2-diabetes udgør ca. 32% af antallet af danskere med diagnosticeret type 2-diabetes i RUKS. Det svarer i dag til ca. 76.000 danskere med uopdaget type 2-diabetes2,3.

Prædiabetes (forstadiet til type 2-diabetes)

Beregninger fra Steno Diabetes Center Copenhagen viste, at antallet af danskere som i 2011 havde prædiabetes var 300.000. Beregningerne byggede på tal fra det såkaldte GESUS-studie blandt 21.205 voksne (25-90 år) på Næstved-egnen mellem 2010 og 2014.

Beregningerne viste, at antallet af danskere med prædiabetes udgør 150 % af antallet af danskere med diagnosticeret type 2-diabetes i RUKS. Det svarer i dag til ca. 360.000 personer med prædiabetes. Én ud af fem, af de personer der har prædiabetes, vil udvikle type 2-diabetes indenfor 5 år3.

Følgesygdomme

Diabetes kan give skader på bl.a. hjertet, nyrerne, øjnene og følesansen i fødderne. Det kaldes også følgesygdomme. Risikoen for at få følgesygdomme øges, jo dårligere blodsukkeret er reguleret. Følgesygdomme kan forringe livskvaliteten betydeligt.

 • Ca. en tredjedel af alle mennesker med diabetes har en hjertekarsygdom (i den øvrige befolkning er det blot 14 %)6
 • 8% har diabetisk øjensygdom (retinopati)6
 • 1,6 % har fået foretaget amputationer6
 • 35 % har følgesygdomme på diagnosetidspunktet7

Fremtidsprognoser

Det estimeres at 467.000 personer vil have diabetes i Danmark i 2030, heraf mindst 420.000 med type 2-diabetes4

Diabetes i kommunerne

Antallet af personer med diabetes er ujævnt fordelt i kommunerne og andelen varierer betydeligt – Læsø, Lolland, Ishøj, Langeland, Odsherred og Brøndby har en særlig høj forekomst af personer med type 2-diabetes, dette skyldes kommunernes alderssammensætning og/eller sociale profil2.

Se også: Oversigter over diabetes fordelt på regioner og kommuner

Diabetes og samfundsøkonomien

Den store forekomst af diabetes er dyrt for samfundet. Beregninger viser, at sygdommen i 2011 kostede 31,8 mia. kr. hvert år. Tabt arbejdsindkomst udgør 13,2 mia. kr., plejesektoren koster 6,4 mia. kr., mens behandlingen hos praktiserende læger og hospitaler udgør 5,5 mia. kr., medicinudgifter udgør 1,1 mia. kr. og 5,6 mia. kr. går til måleudstyr, patienttid og afskrivninger5. Omkostningen forventes at være steget i takt med antallet af personer med diabetes de seneste 10 år.

Diabetes kort fortalt

Hvis du vil gerne vil have lidt flere ord på den viden, vi har om diabetes i Danmark, har vi udarbejdet to korte forklaringer. En helt kort og en, der er lidt længere. Du er velkommen til at benytte teksterne med Diabetesforeningen som kilde.

Gå til de korte tekster om diabetes

Kilder

 1. Carstensen B, Rønn PF, Jørgensen ME (2020): Prevalence, incidence and mortality of type 1 and type 2 diabetes in Denmark 1996-2016; BMJ Open Diabetes Research & Care

 2. Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS) (2018); Sundhedsdatastyrelsen

 3. Nicolaisen SK, Thomsen RW, Lau CJ, Sørensen HT & Pedersen L (2022): Development of a 5-year risk prediction model for type 2 diabetes in individuals with incident HbA1c-defined pre-diabetes in Denmark

 4. Carstensen B, Rønn PF, Jørgensen ME (2020): Components of diabetes prevalence in Denmark 1996–2016 and future trends until 2030; BMJ Open Diabetes Research & Care

 5. Sortsø C, Green A, Jensen PB, Emneus M (2016): Societal costs of diabetes mellitus in Denmark; Diabetic Medicine.

 6. Diabetes demography, cardiometabolic risk factors, and acute- and chronic diabetes complications in a nationwide diabetes registry in Denmark. A retrospective nationwide cohort study to investigate diabetes related complications and mortality rates over time (Steno Diabetes Center Copenhagen)

 7. Gedebjerg A, Almdal TP, Berencsi K, Rungby J, Nielsen JS, Witte DR, Friborg S, Brandslund I, Vaag A, Beck-Nielsen H, Sørensen HT, Thomsen RW (2018): Prevalence of micro- and macrovascular diabetes complications at time of type 2 diabetes diagnosis and associated clinical characteristics: A cross-sectional baseline study of 6958 patients in the Danish DD2 cohort; Journal of Diabetes Complications