Danmarkskort

Diabetes i Danmark

Her får du opdaterede tal og viden om diabetes i Danmark.

 • Mindst 280.000 danskere har diabetes [1] (heraf 252.000 med type 2-diabetes, 28.000 med type 1-diabetes)
 • 76.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes
 • 360.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes)
 • Antallet af personer med type 2-diabetes er mere end  tredoblet siden 1996.
 • Diabetes koster det danske samfund omkring 87 mio. kr. om dagen
 • Antallet af danskere med type 2-diabetes er stærkt stigende og vil stige i årene fremover.

Antal danskere med diabetes

I Danmark var 280.000 personer diagnosticeret med diabetes pr. 1. januar 2019. Det svarer til 4,9 % af befolkningen [1].

Fordeling i forhold til diabetestype:

 • Type 1-diabetes udgør ca. 10 %
 • Type 1½-diabetes udgør ca. 10 % (tælles ofte med under type 2-diabetes)
 • Type 2-diabetes udgør ca. 80 %

Kønsfordeling - totale antal med diabetes [1]:

 • Kvinder udgør 44 %
 • Mænd udgør 56 %

Nydiagnosticerede

Af RUKS fremgår det, at der i 2018 blev diagnosticeret omkring 15.525 nye diabetestilfælde i Danmark (incidens) [2].

Uopdaget diabetes

Beregninger fra Steno Diabetes Center Copenhagen viste, at antallet af danskere, som i 2011 havde type 2-diabetes uden at vide det, var ca. 60.000. Beregningerne byggede på tal fra det såkaldte GESUS-studie blandt 21.205 voksne (25-90 år) på Næstved-egnen mellem 2010 og 2014.

Beregningerne viste, at antallet af danskere med udiagnosticeret type 2-diabetes udgør ca. 32% af antallet af danskere med diagnosticeret type 2-diabetes. Det svarer i dag til ca. 76.000 danskere med uopdaget type 2-diabetes [3].

Prædiabetes (forstadiet til type 2-diabetes)

Beregninger fra Steno Diabetes Center Copenhagen viste, at antallet af danskere som i 2011 havde prædiabetes var 300.000. Beregningerne byggede på tal fra det såkaldte GESUS-studie blandt 21.205 voksne (25-90 år) på Næstved-egnen mellem 2010 og 2014.

Beregningerne viste, at antallet af danskere med prædiabetes udgør 150 % af antallet af danskere med diagnosticeret type 2-diabetes. Det svarer i dag til ca. 360.000 personer med prædiabetes. 30-40 % af dem med prædiabetes, udvikler type 2-diabetes inden for 3,5 år [3].

Følgesygdomme

Diabetes kan give skader på bl.a. hjertet, nyrerne, øjnene og følesansen i fødderne. Det kaldes også følgesygdomme. Risikoen for at få følgesygdomme øges, jo dårligere blodsukkeret er reguleret. Følgesygdomme kan forringe livskvaliteten betydeligt.

 • Ca. en tredjedel af alle diabetikere har hjertekarsygdom (i den øvrige befolkning er det blot 14 %) [5]
 • 4,5 % har haft så alvorlige øjenkomplikationer, at øjnene er blevet laserbehandlet i perioden 1996-2008 [5]
 • 1,1 % har fået foretaget amputationer i perioden 1996-2008 - typisk som følge af nervesygdom og hjertekarsygdom [5]
 • 35 % har følgesygdomme på diagnosetidspunktet [6]

Fremtidsprognoser

Antallet af personer med type 2-diabetes er mere end tredoblet siden 1996, og stiger stadig [1]. 

Diabetes i kommunerne

Antallet af personer med diabetes er ujævnt fordelt i kommunerne og andelen varierer betydeligt – Læsø, Lolland, Ishøj, Langeland, Odsherred og Brøndby har en særlig høj forekomst af personer med type 2-diabetes, dette skyldes kommunernes alderssammensætning og/eller sociale profil [2].

Diabetes og samfundsøkonomien

Den store forekomst af diabetes er dyrt for samfundet. Beregninger viser, at sygdommen koster 31,8 mia. kr. hvert år. Tabt arbejdsindkomst udgør 13,2 mia. kr., plejesektoren koster 6,4 mia. kr., mens behandlingen hos praktiserende læger og hospitaler udgør 5,5 mia. kr., medicinudgifter udgør 1,1 mia. kr. og 5,6 mia. kr. går til måleudstyr, patienttid og afskrivninger [7].

Diabetes kort fortalt

Hvis du vil gerne vil have lidt flere ord på den viden, vi har om diabetes i Danmark, har vi udarbejdet to korte forklaringer. En helt kort og en, der er lidt længere. Du er velkommen til at benytte teksterne med Diabetesforeningen som kilde.

Kilder

 1. Carstensen B, Rønn PF, Jørgensen ME (2020): Prevalence, incidence and mortality of type 1 and type 2 diabetes in Denmark 1996-2016; BMJ Open Diabetes Research & Care
 2. Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS) (2018); Sundhedsdatastyrelsen
 3. Jørgensen ME, Ellervik C, Ekholm O, Johansen NB, Carstensen B (2020): Estimates of prediabetes and undiagnosed type 2 diabetes in Denmark: The end of an epidemic or a diagnostic artefact?; Scandinavian Journal of Public Health
 4. Rasmussen SS, Glümer C, Sandbæk A, Lauritzen T, Borch-Johnsen K (2008): Determinants of progression from impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance to diabetes in a high-risk screened population: 3 year follow-up in the ADDITION study, Denmark; Diabetologia
 5. Tal på diabetes i kommunerne (2013); Statens Serum Institut
 6. Gedebjerg A, Almdal TP, Berencsi K, Rungby J, Nielsen JS, Witte DR, Friborg S, Brandslund I, Vaag A, Beck-Nielsen H, Sørensen HT, Thomsen RW (2018): Prevalence of micro- and macrovascular diabetes complications at time of type 2 diabetes diagnosis and associated clinical characteristics: A cross-sectional baseline study of 6958 patients in the Danish DD2 cohort; Journal of Diabetes Complications
 7. Sortsø C, Green A, Jensen PB, Emneus M (2016): Societal costs of diabetes mellitus in Denmark; Diabetic Medicine.