Danmarkskort

Diabetes i Danmark

Her får du opdaterede tal og viden om diabetes i Danmark.

Opdateret marts 2024

I Danmark var der i 2023 mindst 360.000 danskere med diabetes1. For aktuelle tal, se diabetestal.nu

  • Cirka 325.000 med type 2-diabetes
  • Cirka 35.000 med type 1-diabetes
  • Det vurderes, at ca. 10 % hverken har type 1 eller type 2 men en anden type diabetes, men da de ikke har en selvstændig diagnosekode, er det svært at trække præcise data på dem. Læs mere om andre typer diabetes
  • Hvert år får ca. 3-4% af alle gravide graviditetsdiabetes, svarende til omkring 2.000 gravide. Cirka 50% af dem der har haft graviditetsdiabetes, vil udvikle type 2-diabetes indenfor 10 år. Læs mere om graviditetsdiabetes

 • Omkring 100.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes (baseret på beregninger1,2)
 • Omkring en halv million danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes /prædiabetes (baseret på beregninger1,2)
 • Antallet af personer med type 2-diabetes er mere end firdoblet siden 19961,3
 • Antallet af danskere med type 2-diabetes er stærkt stigende og vil stige i årene fremover. Det estimeres, at der vil være 467.000 personer med diabetes i 2030, heraf minimum 420.000 med type 2-diabetes4

Antal danskere med diabetes

I Danmark var der i 2023 mindst 360.000 personer diagnosticeret med diabetes1. Det svarer til 6% af befolkningen. For aktuelle tal, se diabetestal.nu

Fordeling på diabetestyper

 • Type 1-diabetes udgør ca. 10%
 • Type 2-diabetes udgør ca. 80%
 • Andre typer udgør ca. 10% (tælles ofte med under type 2-diabetes)

Fordeling på køn

 • Kvinder udgør 45%
 • Mænd udgør 55%

Nydiagnosticerede

I 2023 blev der diagnosticeret 25.577 nye diabetestilfælde (incidens) i Danmark1. For aktuelle tal, se diabetestal.nu:

 • Ca. 25.000 med type 2-diabetes
 • Ca. 900 med type 1-diabetes

Det svarer til, at ca. 70 danskere hver dag får diagnosticeret diabetes, heraf ca. 68 danskere med type 2-diabetes1. Og hver uge får 8 børn konstateret type 1-diabetes1.

Ca. 3-4% af alle gravide, får hvert år graviditetsdiabetes, svarende til omkring 2.000 gravide. Ca. 50% af dem der har haft graviditetsdiabetes, vil udvikle type 2-diabetes indenfor 10 år. 

Uopdaget diabetes

Beregninger fra Steno Diabetes Center Copenhagen (2011) viser, at antallet af danskere med uopdaget type 2-diabetes svarer til ca. 32% af antallet af danskere med diagnosticeret type 2-diabetes. Det svarer i dag til ca. 100.000 danskere med uopdaget type 2-diabetes1,2.

Prædiabetes (forstadiet til type 2-diabetes)

Beregninger fra Steno Diabetes Center Copenhagen (2011) viser, at antallet af danskere med prædiabetes svarer til 150% af antallet af danskere med diagnosticeret type 2-diabetes. Det svarer i dag til ca. en halv million personer med prædiabetes1,2. Én ud af fem, af de personer der har prædiabetes, vil statistisk set udvikle type 2-diabetes indenfor 5 år6.

Følgesygdomme

Diabetes kan give skader på bl.a. hjertet, nyrerne, øjnene og følesansen i fødderne. Det kaldes også følgesygdomme. Risikoen for at få følgesygdomme øges, jo dårligere blodsukkeret er reguleret. Følgesygdomme kan forringe livskvaliteten betydeligt. Allerede ved diagnosetidspunktet har 35% følgesygdomme7.

De hyppigste følgesygdomme ved type 1-diabetes er1:

De hyppigste følgesygdomme ved type 2-diabetes er1:

Fremtidsprognoser

Det estimeres at 467.000 personer vil have diabetes i Danmark i 2030, heraf mindst 420.000 med type 2-diabetes4

Diabetes i kommunerne

Antallet af personer med diabetes er ujævnt fordelt i kommunerne og andelen varierer betydeligt – Læsø, Lolland, Ishøj, Langeland, Odsherred og Brøndby har en særlig høj forekomst af personer med type 2-diabetes, dette skyldes kommunernes alderssammensætning og/eller sociale profil1.

Se aktuelle tal for regioner og kommuner på diabetestal.nu

Diabetes og samfundsøkonomien

Den store forekomst af diabetes er dyrt for samfundet. Beregninger viser, at sygdommen i 2011 kostede 31,8 mia. kr. hvert år. Tabt arbejdsindkomst udgør 13,2 mia. kr., plejesektoren koster 6,4 mia. kr., mens behandlingen hos praktiserende læger og hospitaler udgør 5,5 mia. kr., medicinudgifter udgør 1,1 mia. kr. og 5,6 mia. kr. går til måleudstyr, patienttid og afskrivninger5. Omkostningen forventes at være steget i takt med antallet af personer med diabetes de seneste 10 år.

Diabetes kort fortalt

Hvis du vil gerne vil have lidt flere ord på den viden, vi har om diabetes i Danmark, har vi udarbejdet to korte forklaringer. En helt kort og en, der er lidt længere. Du er velkommen til at benytte teksterne med Diabetesforeningen som kilde.

Gå til de korte tekster om diabetes

Kilder

 1. www.diabetestal.nu (2023).

 2. Jørgensen ME, Ellervik C, Ekholm O, Johansen NB, Carstensen B. (2020): Estimates of prediabetes and undiagnosed type 2 diabetes in Denmark: The end of an epidemic or a diagnostic artefact? Scandinavian Journal of Public Health. 

 3. Carstensen B, Rønn PF, Jørgensen ME. (2020): Prevalence, incidence and mortality of type 1 and type 2 diabetes in Denmark 1996-2016. BMJ Open Diabetes Research & Care.

 4. Carstensen B, Rønn PF, Jørgensen ME. (2020): Components of diabetes prevalence in Denmark 1996–2016 and future trends until 2030. BMJ Open Diabetes Research & Care.

 5. Sortsø C, Green A, Jensen PB, Emneus M. (2016): Societal costs of diabetes mellitus in Denmark. Diabetic Medicine.

 6. Nicolaisen SK, Thomsen RW, Lau CJ, Sørensen HT & Pedersen L. (2022): Development of a 5-year risk prediction model for type 2 diabetes in individuals with incident HbA1c-defined pre-diabetes in Denmark. BMJ Open Diabetes Research and Care. 

 7. Gedebjerg A, Almdal TP, Berencsi K, Rungby J, Nielsen JS, Witte DR, Friborg S, Brandslund I, Vaag A, Beck-Nielsen H, Sørensen HT, Thomsen RW. (2018): Prevalence of micro- and macrovascular diabetes complications at time of type 2 diabetes diagnosis and associated clinical characteristics: A cross-sectional baseline study of 6958 patients in the Danish DD2 cohort. Journal of Diabetes Complications.