Mønter og sedler

Samfundsøkonomien og diabetes

De samfundsmæssige omkostninger som følge af diabetes er fordelt over produktivitetstab, pleje, behandling og medicin.

Diabetes koster det danske samfund mindst 31,8 milliarder kroner om året. Den største udgift ligger på produktivitetstab på lidt over 13 milliarder kroner (41 procent), plejesektoren koster ca. 6,4 milliarder, behandlingen hos praktiserende læger og på hospitalerne koster 5,5 milliarder mens medicinudgifterne er på lidt over 1 milliard kroner.

Følgesygdomme som hjerteproblemer, synsproblemer, nyreproblemer og amputationer invaliderer den enkelte og er en tung post i den samlede økonomi. Hver fjerde diabetespatient har komplicerede følgesygdomme og tegner sig for næsten 60 procent af de samlede udgifter [1].

Tredobling af antal mennesker med type 2-diabetes fra 1996-2016

Antallet af mennesker med type 2-diabetes i Danmark er mere end tredoblet fra 1996 til 2016[2]. Stigningen skyldes, at der dels er sket en stigning i det årlige antal nye diabetestilfælde og dels er sket et fald i overdødeligheden blandt mennesker med diabetes.

Samlet set lever mennesker med diabetes længere, de har mindre risiko for følgesygdomme og der kommer flere nye tilfælde [3].

Forklaring til beregningerne

Ovenstående tal stammer fra Diabetes Impact Study [4], et studie, som har set på de samlede udgifter hos alle registreret med diabetes og sammenlignet med en kontrolgruppe, som matcher på køn, alder og geografi samt på uddannelse, når der regnes på produktivitetstab.

De forskelle, der er i udgifter til behandling, medicin og pleje samt i produktivitetstab, antages derfor at skyldes patientens diabetes. Det er den metode, faglitteraturen finder velegnet til omkostningsanalyser af kroniske sygdomme med følgesygdomme, såsom diabetes.

Kilder

  1. C., Sortsø, A., Green, P. B., Jensen, M., Emneus (2015) Societal costs of diabetes mellitus in Denmark. Diabetic Medicine, 29 October 2015
  2. Carstensen B, Rønn PF, Jørgensen ME (2020): Prevalence, incidence and mortality of type 1 and type 2 diabetes in Denmark 1996-2016; BMJ Open Diabetes Research & Care
  3. Green, A., Sortsø, C., Bjødstrup Jensen, P., Emneus, M. (2015) Incidence, morbidity, mortality, and prevalence of diabetes in Denmark, 2000–2011: results from the Diabetes Impact Study 2013. Clinical Epidemiology, 23 October 2015
  4. Diabetes Impact Study er et dansk studie fra 2015, som undersøger de diabetesrelaterede omkostninger i Danmark. Til at organisere og gennemføre studiet samarbejdede Diabetesforeningen med Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR) og Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (Cohere) ved Syddansk Universitet