Bestyrelse arbejder

Frivillig i en lokalforening

I en lokalforening kan du være med til at organisere den lokale indsats i kommunen til gavn for alle, der er berørt af diabetes.

Ansvar for lokale aktiviteter

Diabetesforeningen har lokalforeninger i de fleste af landets kommuner. En lokalforening står for at udvikle, organisere og drive lokale aktiviteter og netværk, der er åbne for alle, som er interesserede.

Hver lokalforening har en bestyrelse, der leder foreningen. Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling, og den har fokus på:

 • Lokal synlighed og lokalpolitiske aktiviteter
 • Kampagner og events
 • Lokale aktiviteter (f.eks. sundhedsfremmende, motion, foredrag, sociale events, oplysning)
 • Foreningens udvikling
 • Hvervning af medlemmer

Jeg blev frivillig i Diabetesforeningen, fordi jeg ville hjælpe med at gøre en indsats og bidrage med mine erfaringer og oplevelser. Man finder hurtigt ud af, at man kan hjælpe andre ved at yde en frivillig indsats.

Villy, frivillig i en lokalforening
Villy Kofoed

Hvilke opgaver kan jeg få i en lokalforening?

  Hvilke opgaver kan jeg få i en lokalforening?
 • I bestyrelsen

  + -

  En lokal bestyrelse skal bestå af mindst tre medlemmer: En formand, en kasserer og nogle bestyrelser vælger også at udpege en næstformand og/eller en sekretær.

  Bestyrelsen bliver valgt af den lokale generalforsamling, der også vælger en kritisk revisor til at tjekke lokalforeningens regnskab.

  Formanden leder bestyrelsen, og bestyrelsesmedlemmerne har et personligt ansvar for at leve op til formål, vedtægter, retningslinjer og strategier, som er godkendt af Diabetesforeningens Repræsentantskab og Hovedbestyrelse.

  Lokal forretningsorden

  Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden, der beskriver f.eks.:

  • Regler/frister for indkaldelse til møder og krav til dagsordenen
  • Opgavefordeling
  • Rammer for samarbejdet
  • Skrivning, udsendelse og godkendelse af mødereferater
  • Budget, regnskab og opfølgning på økonomi.

  Lokal økonomi

  En lokalforening får hvert år et rådighedsbeløb til sit arbejde. Dette beløb kan lokalforeningen frit supplere – for eksempel via lokale sponsoraftaler.

 • I udvalg og konkrete aktiviteter

  + -

  Du kan vælge at deltage i aktiviteter, der allerede er i gang, eller du kan samarbejde med andre grupper i foreningen.

  F.eks.:

  • Udvikle oplysningsaktiviteter såsom foredrag
  • Stå for café-arrangementer
  • Lede et online-fællesskab
  • Samarbejde med Type-1 Netværk, børnefamilie- eller ungegruppe, aktivitetsledere og regionsudvalg
  • Stille op til det lokale handicapråd og diverse udvalg i kommune og region

Er det noget for mig at være frivillig i en lokalforening?

Vi har brug for frivillige med både praktiske, administrative og organisatoriske kompetencer

Det vigtigste er, at du gerne vil gøre en forskel for mennesker, der enten har diabetes, er pårørende til en person med diabetes – eller af andre årsager har en hverdag, som er præget af diabetes.

Hver eneste indsats bliver værdsat, uanset om du hjælper et par timer om året, eller bidrager løbende.

Sådan kommer du i gang

Hvis du er interesseret i at være frivillig i en lokalforening, og en del af et fællesskab, hvor alle brænder for at gøre en værdifuld forskel, kan du kontakte din lokalforening. 

Find kontaktoplysninger på din lokalforening

Anne Kaehne

Mail: aka@diabetes.dk

Telefon: 30 65 49 12

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål til værktøjer til presse og markedsføring.

Anne Kaehne

 

Nyhedsbrev2

FrivilligNyt

Bliv opdateret om seneste nyt, tilbud og kurser med nyhedsbrevet FrivilligNyt.

FrivilligNyt
Kalender

Gratis kurser

Deltag i gratis kurser kun for frivillige om relevante temaer. Kurserne varer typisk 2-3 timer.

Kurser
Fællesskaber

Frivilligpolitik

Få overblik over roller, ansvar og forpligtelser mellem frivillige og organisationen.

Frivilligpolitik
Kurser

Bestyrelsens opgaver

Dine redskaber til bestyrelsesarbejdet.

Opgaver