Tre Studerende

Frivillig i en ungegruppe

Som ung med diabetes kan det være rart at mødes med andre unge, som står over for nogle af de samme problemstillinger som dig. Gør en forskel sammen med andre unge og vær med til at planlægge din ungegruppes hyggelige og sociale aktiviteter.

Fællesskab og aktiviteter for og med unge

I ungegruppen kan du møde andre unge, der er i samme situation som dig. I ungegruppen snakker vi nogle gange om at være ung med diabetes, men først og fremmest er vi fælles om de aktiviteter, vi stabler på benene. 

Diabetesforeningen har en ungegruppe i hver region. Gruppen refererer til Hovedbestyrelsen og består typisk af 5-10 medlemmer, der arrangerer aktiviteter – primært for unge mellem 18 og 30 år og deres familie/pårørende. 

Unge frivillige

Er ungegruppen noget for mig?

Alle kan være med og byde ind.

F.eks. hvis du:

 • Selv er ung eller har arbejdet med unge
 • Ved noget om hverdagen med diabetes, motion eller sund mad
 • Har prøvet at arrangere sociale aktiviteter
 • Er udadvendt
 • Kan organisere

Ungegrupper er ofte for unge med diabetes, men kan også være for pårørende eller andre, der interesserer sig for diabetessagen.

Sådan kan du blive valgt

Medlemmer af ungegrupper bliver valgt på det årlige medlemsmøde i regionen. Du kan selv ønske at blive valgt, eller du kan blive opfordret til at stille op.

I løbet af året kan gruppen godt vælge at supplere med flere medlemmer, der kan stille op til valg på den næstkommende generalforsamling.

Hvilke opgaver kan du få i en ungegruppe?

  Hvilke opgaver kan du få i en ungegruppe?
 • Faste opgaver i en ungegruppe

  + -

  Ungegruppen deltager i Diabetesforeningens årlige repræsentantskabs- eller delegeretmøde. Her har gruppen én stemmeberettiget repræsentant pr. region.

  Alle ungegrupper skal have fokus på:

  • Diabetesforeningens strategi om øget synlighed
  • Hvervning af medlemmer
  • Politisk indflydelse
  • Deltagelse i de kampagner, som bliver udviklet og koordineret af sekretariatet
  • At fremme samarbejde og erfaringsudveksling med regionsudvalget og lokalforeningerne
  • Rådgivning og vejledning.
 • Medlem af bestyrelsen

  + -

  Du kan vælge at gå efter en af de faste roller som formand eller kasserer i gruppens bestyrelse.

  En bestyrelse skal bestå af mindst tre medlemmer: En formand, en kasserer og nogle bestyrelser vælger også at udpege en næstformand og/eller en sekretær.

  Formanden leder bestyrelsen, og bestyrelsesmedlemmerne har et personligt ansvar for at leve op til formål, vedtægter, retningslinjer og strategier, som er formuleret af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

  Lokal forretningsorden

  Bestyrelsen formulerer en forretningsorden, der beskriver f.eks.:

  • Regler/frister for indkaldelse til møder og krav til dagsorden
  • Opgavefordeling
  • Rammer for samarbejdet
  • Skrivning, udsendelse og godkendelse af mødereferater
  • Budget, regnskab og opfølgning på økonomi.
 • Udvalg og konkrete aktiviteter

  + -

  Du kan vælge at deltage i aktiviteter, der allerede er i gang, eller du kan komme med idéer til nye.

  Har du lyst til at:

  • Være med til noget organisatorisk, praktisk eller administrativt?
  • Udvikle oplysningsaktiviteter?
  • Lede en motionsaktivitet eller social event?
  • Lede et online-fællesskab?

Sådan kommer du i gang

Hvis du er interesseret i at være frivillig i en ungegruppe, og en del af et fællesskab, hvor alle brænder for at gøre en værdifuld forskel, kan du kontakte formanden for ungegruppen i din region.

Du er også altid velkommen til at kontakte vores frivilligkonsulenter på frivillig@diabetes.dk

Tina Langerskov Buchhave Web

Tina Langerskov Buchhave

Teamleder for frivillighed
Telefon: 41 91 88 39
Mail: tbu@diabetes.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har lyst til at være med.

Nyhedsbrev2

FrivilligNyt

Bliv opdateret om seneste nyt, tilbud og kurser med nyhedsbrevet FrivilligNyt.

FrivilligNyt
Kalender

Gratis kurser

Deltag i gratis kurser kun for frivillige om relevante temaer. Kurserne varer typisk 2-3 timer.

Kurser
Fællesskaber

Frivilligpolitik

Få overblik over roller, ansvar og forpligtelser mellem frivillige og organisationen.

Frivilligpolitik
Kurser

Bestyrelsens opgaver

Dine redskaber til bestyrelsesarbejdet.

Opgaver