Regnskab

Godkendelse af regnskabet fra sekretariatet

Et godkendt regnskab er en forudsætning for at drive jeres lokalforening eller gruppe.

Få hjælp

Diabetesforeningens bogholderi er altid klar til at hjælpe lokale foreninger og grupper i forbindelse med regnskabet. 

Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Hvis I ikke får regnskabet godkendt af sekretariatet, kan jeres lokale forening/gruppe blive lukket.

Vi kan hjælpe med at:

 • Udarbejde regnskabet, hvis I løber ind i udfordringer
 • Komme i gang med bogføring
 • Rette eventuelle fejl i jeres regnskab, så det kan blive færdigt inden den planlagte generalforsamling.

Sekretariatet skal se jeres regnskab to gange

Sekretariatet skal se jeres regnskab både før og efter generalforsamlingen.

 • Før: sekretariatet skal foretage en regnskabsteknisk gennemgang.
 • Efter: sekretariatet skal se generalforsamlingens godkendelse af regnskabet.

Begge dele er vigtige, så I kan fortsætte engagementet i jeres lokalforening/gruppe.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os i Diabetesforeningens bogholderi, hvis du har spørgsmål:

Christina

Kontaktperson for Region Syddanmark:

Christina Christensen
Telefon: 63 12 90 36
Mail: chc@diabetes.dk

Jørn

Kontaktperson for Region Hovedstaden og Region Sjælland:

Jørn Kristian Jacobsen
Telefon: 63 12 90 83
Mail: jkj@diabetes.dk

Tina

Kontaktperson for Region Nordjylland og Region Midtjylland:

Tina H. Nawrocki 

Telefon: 63 12 90 48
Mail: thn@diabetes.dk

Opløsning af en lokal forening eller gruppe

Hvis I ikke har indsendt regnskab, eller indgået aftaler med sekretariatet om lokalforeningens/gruppens fortsatte virke, så bliver jeres forening/gruppe formelt betragtet som opløst.

Hvornår gælder opløsningen fra?

 • Hvis sekretariatet ikke har modtaget jeres regnskab forud for generalforsamlingen, gælder opløsningen fra sidste års godkendte regnskab
 • Mangler sekretariatet godkendt/underskrevet regnskab inklusive referat af generalforsamlingen, gælder opløsningen fra den 7. marts.

Sådan sker opløsningen rent praktisk

Fuldmagter

Diabetesforeningens bogholderi sørger for, at alle fuldmagter hos Danske Bank bliver ophævet. Bruges der anden bank, skal kassereren sørge for dette.

Økonomi

Hvis jeres lokale forening eller gruppe ikke har været aktiv de seneste 12 måneder fra sidste aflevering af regnskab, så skal jeres konti og rådighedsbeløb overføres til Diabetesforeningens sekretariat og indgår i det centrale, samlede regnskab.

Har jeres lokale forening eller gruppe været aktiv de seneste 12 måneder, udarbejder det centrale bogholderi en opgørelse på baggrund af kontoudtog.

Stift ny forening eller gruppe

  Stift ny forening eller gruppe
 • Stiftelse

  + -

  Det er muligt at stifte en ny lokal forening/gruppe samme år, som den tidligere forening/gruppe er blevet opløst.

  Den nye forening/gruppe holder stiftende generalforsamling, hvor der bliver valgt en ny bestyrelse.

 • Økonomi

  + -

  Regnskab

  Hvis opløsningen af den tidligere forening/gruppe skyldes, at regnskab ikke er blevet udarbejdet/godkendt til tiden: Ny bestyrelse aflægger kun regnskab for den periode, den nye forening har eksisteret.

  Andre årsager til opløsning: Ny bestyrelse aflægger regnskab for hele året.

  Bogføring

  Lokalforeningen/gruppen overtager bogføringen straks ved opstart.

  Likvide midler

  Hvis foreningen/gruppen genopstår inden for 12 måneder, er jeres likvide midler:

  • Evt. overskydende midler fra den tidligere forening/gruppe
  • Årets rådighedsbeløb.

  Hvis foreningen genopstår efter mere end 12 måneder:

  • Hvis ny forening/gruppe bliver dannet i løbet af årets første tre kvartaler, har I hele årets rådighedsbeløb
  • Hvis I bliver dannet i 4. kvartal, får I:
   - 4. kvartals rådighedsbeløb
   - De opstartsudgifter, der handler om kontakt til medlemmer
   - Udgifter til at afholde generalforsamling.