Revisor

Kritisk revisor

Overvejer du at blive kritisk revisor i en lokalforening/gruppe, eller er du det allerede? Her kan du læse om opgaverne som kritisk revisor i Diabetesforeningen.

Dine opgaver som kritisk revisor

Når du som kritisk revisor skal mødes med lokalforeningen eller gruppens kasserer, medbringer du Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel (Excel-fil), alle årets bilag, et kontoudtog fra banken, en eventuel kasseoptælling samt referater fra bestyrelsens møder.

Hvad indebærer det at være kritiske revisor?

Hvis du er kritisk revisor, skal du, når regnskabsåret er omme, gennemgå lokalforeningens/gruppens årsregnskab sammen med kassereren.

Som kritisk revisor skal du være valgt på generalforsamlingen, og det kan kun ændres ved valg på en generalforsamling.

Som kritisk revisor skal du:

 • Kende regnskabsreglerne for lokalforeninger og grupper
  (Download Diabetesforeningens regnskabsregler her)
 • Læse referaterne fra bestyrelsesmøderne
 • Kontrollere, at indtægter og udgifter svarer til det, der er besluttet på bestyrelsesmøder eller på generalforsamlingen
 • Sikre, at der er bilag til alle poster, og at der er to underskrifter på alle bilag.

Som kritisk revisor kan du:

 • Kommentere på de enkelt bilag og bede kassereren om en forklaring
 • Kontakte Diabetesforeningens bogholderi, hvis der er spørgsmål til materialet eller, hvis der er mistanke om, at der noget der ikke er, som det skal være.

Diabetesforeningens bogholderi tjekker:

 • Om rådighedsbeløbet og mellemregningen stemmer med bogholderiets bogføring
 • Om andre likvider stemmer i henhold til kontoudtog og en eventuel kasseoptælling
 • Samt om likviditetsændringen svarer til årets resultat.

Efter gennemgangen udskriver kassereren en revisorerklæring fra regnskabsmodellen, som underskrives af dig som kritisk revisor.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål!

Christina

Kontaktperson for Region Syddanmark:

Christina Christensen
Telefon: 63 12 90 36
Mail: chc@diabetes.dk

Jørn

Kontaktperson for Region Hovedstaden og Region Sjælland:

Jørn Kristian Jacobsen
Telefon: 63 12 90 83
Mail: jkj@diabetes.dk

Tina

Kontaktperson for Region Nordjylland og Region Midtjylland:

Tina H. Nawrocki 

Telefon: 63 12 90 48
Mail: thn@diabetes.dk