IT-sikkerhed (nøgler på tastatur)

Refusion og sikkerhed

Se, hvordan du som frivillig kan få refunderet udlæg, er dækket af forsikring, skal forholde dig til GDPR og indgår samarbejdsaftaler.

Sådan får du refunderet udlæg til kørsel og honorar

  Sådan får du refunderet udlæg til kørsel og honorar
 • Honorar

  + -

  Har du brug for at udbetale honorar, for eksempel i forbindelse med et foredrag, skal du bruge denne blanket:

 • Telefon

  + -

  Har du haft udlæg i forbindelse med brug af telefon, skal du bruge den her blanket:

 • Kørsel i egen bil

  + -

  Har du haft udlæg i forbindelse med kørsel i egen bil, skal du benytte denne blanket:

 • BroBizz

  + -

  For at få refunderet dit udlæg til BroBizz skal du have en kvittering. I stedet for at vente til du modtager næste kontoudtog, kan du udskrive en kvittering for den aktuelle tur.

  1. Log ind på brobizz.com her: BroBizz – Min Konto
  2. Tryk på knappen: Følg forbrug/ture og brug datofelterne til at søge den tur du ønsker refunderet, frem
  3. Tryk på knappen: Gem dine ture og sørg for, at formatet er PDF. Tryk OK.
  4. Der kommer nu en PDF-fil, som du skal sende som bilag til bogholderiet@diabetes.dk.
 • Rejsekort

  + -

  For at få refunderet det rejseudlæg, du har betalt med dit rejsekort, skal du have en kvittering. Her kan du se, hvordan du gør:

  1. Log ind på rejsekortet.dk: Rejsekort - Log ind
  2. Tryk på Mine rejser i menuen til venstre
  3. Vælg en periode, der indeholder den rejse, du ønsker refunderet
  4. Tryk på plusset ud for den eller de ønskede rejse/r og tryk derefter på Udskriv denne rejse.

  Nu kan du gemme bilaget som PDF-fil og sende den som bilag til bogholderiet@diabetes.dk.

Forsikringer

Som frivillig i Diabetesforeningen er du dækket af to forsikringer:

 • Erhvervsansvarsforsikring
 • Arbejdsskadeforsikring (inkl. ulykkesforsikring).

Erhvervsansvarsforsikringen dækker

 • Hvis du kommer til at forvolde skade på andres ting, f.eks. spilder kaffe på et tæppe
 • Hvis du selv kommer til skade under dit frivillige arbejde for Diabetesforeningen.

Arbejdsskadeforsikringen dækker

 • F.eks. betaling af udgifter til sygebehandling, genoptræning, tab af erhvervsevne mv.

Hvornår dækker forsikringerne?

Forsikringerne dækker alle de timer, du udfører frivilligt arbejde for Diabetesforeningen. Du er dækket uanset, om du for eksempel er frivillig i en lokalforening, regional gruppe, motivationsgruppe – eller blot hjælper til en gang i mellem, for eksempel i forbindelse med generalforsamlingen eller et foredrag. 

Brug for forsikringen?

Hvis du har været ude for et uheld eller har spørgsmål om, hvordan du er dækket, så kontakt mig:

Bo Bachmann

Bo Bachmann

Regnskabs- og administrationschef
Mail: bo@diabetes.dk

GDPR – persondata og personfølsomme oplysninger

Persondata er oplysninger, som direkte eller indirekte kan identificere personer. Nogle oplysninger er mere personfølsomme end andre, så derfor er der regler for, hvordan man skal opbevare og sikre oplysninger om personer.

Fælles regler for EU

GDPR betyder General Data Protection Regulation, og er en forordning, som EU vedtog i 2018.

Diabetesforeningen låner medlemmernes personlige oplysninger i en periode, og vi har altid været omhyggelige med at sikre data.

Forordningen betyder, at vi også skal kunne dokumentere sikkerheden.

Hvad betyder det for mig?

GDPR har betydning for dig som frivillig, hvis du arbejder med oplysninger om personer. Det kan for eksempel være rådgivere fra diabetesrådgiverne, frivillige i motivations- og ungegrupper plus administrative medarbejdere, der sender mails til medlemmer.

Spørgsmål om GDPR?

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du behandler og sikrer personoplysninger, så kontakt:

Tina Langerskov Buchhave Web

Tina Langerskov Buchhave

Teamleder,
Rådgivning og Frivillighed
Mail: tbu@diabetes.dk

10 gode råd om GDPR

  10 gode råd om GDPR
 • 1. Behandl oplysninger fortroligt

  + -

  Medlemmernes oplysninger er vores vigtigste aktiv, og vi behandler dem således. Hold dem fortrolige ved at låse dem inde i et skab eller på din pc. Slet dem når du ikke længere har brug for dem.

 • 2. Brug sund fornuft

  + -

  Brug altid din sunde fornuft. Før du behandler andres persondata, så tænkt på om du selv ville være tryg, hvis en anden behandlede dine personoplysninger, sådan som du nu skal til at behandle andres.

 • 3. Overhold retningslinjer fra IT

  + -

  Vi overholder de retningslinjer for kodeord med mere, som IT-afdelingen løbende udgiver og vedligeholder.

 • 4. Opbevar kun oplysninger i godkendte systemer

  + -

  Vi opbevarer kun personoplysninger i systemer, som IT-afdelingen har godkendt, og udveksler dem kun over sikre netværk. Ikke via åbne eller offentlige netværkstjenester på for eksempel caféer eller i S-toget.

 • 5. Brug kun mailkonto fra Diabetesforeningen

  + -

  Brug altid din mailkonto@diabetes.dk hos Diabetesforeningen og altså ikke en privat mailkonto i sammenhæng med dine opgaver for Diabetesforeningen.

 • 6. Brug BCC-feltet ved e-mails

  + -

  Når du sender mail til en gruppe, skal du skrive modtagernes e-mailadresser i BCC-feltet ('Blind-Carbon-Copy'), så én modtager ikke kan se de andre modtageres mailadresser ved modtagelsen. Bemærk, det kan være skjult i Outlook, men du kan selv tænde for det på fanen Indstillinger.

 • 7. Send aldrig følsomme oplysninger i en e-mail

  + -

  Vi sender aldrig helbreds- eller andre følsomme personoplysninger i en almindelig e-mail. Vælg Sikker mail-funktionen i din @diabetes.dk mailkonto, eller send det med posten. Almindelige personoplysninger som navn og telefonnummer, kan du godt sende i en almindelig e-mail.

 • 8. Indsaml ikke flere oplysninger end nødvendigt

  + -

  Vi indsamler ikke flere personoplysninger, end vi har brug for til den opgave, vi skal løse, og deler dem kun med andre, der har det samme behov. Hvis nøjagtig identifikation af et medlem ikke længere er nødvendig, må du anonymisere data og bruge dem i andre sammenhænge.

 • 9. Brug gerne en deltagerliste

  + -

  Ved et arrangement i Diabetesforeningens regi er det i orden at lade en deltagerliste gå rundt så deltagerne selv kan skrive sig på og dele de oplysninger, de ønsker. Det skal respekteres, hvis enkelte ikke ønsker at være med.

 • 10. Brug af billeder, film og video

  + -

  Diabetesforeningen har udarbejdet en mere omfattende vejledning omkring offentliggørelse af billeder, film og video. Konsultér os, hvis du er i tvivl. Reglerne for optagelse og brug af billeder er i grove træk således:

  Et billede af en aktivitet i Diabetesforeningens regi kan normalt offentliggøres uden samtykke. Hvis billedet alene omfatter børn, så vurdér om forældrene kan have holdninger til offentliggørelsen. Et billede af en genkendelig person (altså et portræt) kan kræve samtykke.

  Offentliggørelse gælder både internettet og trykte medier.

Samarbejdsaftaler

Diabetesforeningen samarbejder med medicinal- og medicoindustrien. Åbenhed om samarbejdsaftalerne er vigtigt for, at:

 • der altid er tillid til alle parters uvildighed
 • vi værner optimalt om Diabetesforeningens troværdighed.

Derfor skal alle samarbejdsaftaler være så gennemsigtige som muligt.

Skriftlige samarbejdsaftaler

Alle aftaler skal være skriftlige, og Diabetesforeningen bruger en standardkontrakt. Vær opmærksom på, at:

 • alle samarbejdsaftaler skal leve op til Diabetesforeningens etiske retningslinjer
 • aftalen skal beskrive samarbejdets omfang og formål
 • når du har udarbejdet en samarbejdsaftale, skal du sende den til webredaktion@diabetes.dk, som sørger for at offentliggøre kontrakten på diabetes.dk og på samarbejdspartnerens hjemmeside jf. Lægemiddelindustriforeningens etiske retningslinjer

Download standardkontrakten

 

Vores etiske retningslinjer for samarbejder

  Vores etiske retningslinjer for samarbejder
 • Uafhængighed

  + -

  1.Diabetesforeningen er i sit virke uafhængig af kommercielle interesser og synspunkter, der afspejler erhvervsvirksomheders interesser.

  Støtte fra medicinal- og medicoindustrien overstiger ikke fem procent flere år i træk – det gælder både direkte og indirekte støtte, jf. Danske Patienters retningslinjer.

  2. Diabetesforeningen sikrer sig ved ethvert samarbejde med alle partnere uafhængighed, så disse ikke får indflydelse på foreningens arbejde.

  3. Diabetesforeningen modtager ikke støtte fra virksomheder, der er øremærket til individuel uddannelse/konferencedeltagelse medmindre særlige betingelser, er opfyldt.
  Foreningen kan for eksempel sende en deltager på konference betalt af en virksomhed, hvis konferencens sigte ene og alene er fagligt, videnskabeligt og uddannelsesmæssigt. I forbindelse med konferencer er det kun tilladt at deltage i middage, udflugter eller lignende, der er betalt af arrangøren/virksomheden, hvis det er en del af konferencens fælles program og ikke kan sidestilles med personlig honorering.

  4. Ansatte i Diabetesforeningen må ikke modtage nogen form for personlig honorering fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med varetagelse af foreningens interesser.

  5. Frivillige i Diabetesforeningen kan få dækket befordrings-, rejse- og telefonudgifter i henhold til gældende bekendtgørelse på området – samt modtage lejlighedsgaver fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med varetagelse af foreningens interesse i henhold til gældende skatteregler.

 • Åbenhed og gennemsigtighed

  + -

  6. Diabetesforeningen arbejder med fuld åbenhed og gennemsigtighed omkring samarbejdet med eksterne partnere. Derfor vil det fremgå af Diabetesforeningens hjemmeside, hvor stor en procentdel (maks. 5 pct.), som Diabetesforeningen modtager årligt i støtte fra medicinal- og medicovirksomheder.

  7. Der skal desuden for ethvert samarbejde med en kommerciel partner udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale, der klart redegør for arten og omfanget af samarbejdet samt for, hvordan samarbejdet understøtter Diabetesforeningens vedtægtsbestemte formål, vedtagne strategier og handlingsplaner.

  Samarbejdsaftalerne underskrives af begge parter. Samarbejdspartnere offentliggøres på foreningens hjemmeside.

 • Respekt for faglige anbefalinger og retningslinjer

  + -

  8. Det står Diabetesforeningen frit for at vælge samarbejdspartnere, der kan være med til at forøge foreningens muligheder for aktiviteter, der understøtter foreningens formålsparagraf og vedtagne strategier, med særlig hensyntagen til den potentielle samarbejdspartners moralske og etiske regelsæt.

  Eksempelvis indgår Diabetesforeningen ikke aftaler med virksomheder, der producerer tobak, alkohol, sukkersøde sodavand og fastfood eller virksomheder, der udbyder produkter på vilkår, der adskiller sig fra moralsk acceptable markedsvilkår. Det gælder også virksomheder, der udelukkende handler med kviklån.