1920 Web Top Ed

Kæmp for et trygt børneliv

Manifest for trygt børneliv

Alt for mange børn står alene med ansvaret for at håndtere deres type 1-diabetes, når de er i skole, eller uden den rette hjælp i vuggestue og børnehave. Diabetesforeningen kæmper for en tryg hverdag for alle børn med type 1-diabetes. Vi tager kampen for retten til fast støtte til børn med type 1-diabetes. Alle børn med diabetes skal have en fast voksen i institutionen og skolen, som forstår deres diabetes – og har tid til at tage ansvar, når det er nødvendigt. Derfor kæmper vi også for bedre tid og muligheder for pædagoger, lærere og medhjælpere. Din underskrift støtter kampen for, at alle børn har ret til et trygt børneliv.

Emma Sigersted 5 WEB

Læs om Emma Sigersted, der lige er begyndt i 5. klasse og både får hjælp til at lære at stave og regne, men ikke til at håndtere sin kroniske sygdom.

Diabetesforeningen kæmper for, at børn med diabetes i skole- og dagtilbud skal have krav på støtte

Vi kæmper for

  • Ensretning af retningslinjer i kommunerne, så alle børn med type 1-diabetes får mulighed for støtte i skole og dagtilbud
  • Alle børn med type 1-diabetes skal have en fast diabeteskoordinator i folkeskolen ved en statslig pulje som den, der findes til privat- og friskoler
  • Støtteperson til børn med diabetes i dagtilbud, fx ved ekstra normering.
  • Forældre skal have mulighed for at klage over mangelfuld støtte
  • Ret til tabt arbejdsfortjeneste til forældre ved skole- og institutionsstart
image-text
1920 1080 Web Top Ed

Politiske budskaber

Sådan opnår vi et trygt børneliv med diabetes i skole- og dagtilbud