I Skole Undervisning 06

I skole og dagtilbud med type 1-diabetes

Når dit barn begynder i skole eller dagtilbud, er et godt samarbejde med pædagoger og lærere godt for både dig og dit barn.

Det gode samarbejde sikrer trivsel

Når dit barn begynder i dagtilbud eller skole, er der særlige hensyn, som kan sikre en tryg og god dag med diabetes. 

Det er vigtigt, at der fra starten er god kommunikation mellem jer som forældre og de voksne, der er omkring barnet. Det er også vigtigt, at de øvrige børn kender til diabetes og får forståelse for, hvad dit barn foretager sig med sin diabetes. Samarbejde og åbenhed er således afgørende.

Det er derfor en god idé at holde informationsmøder for de voksne omkring barnet og for kammeraterne. I kan som forældre deltage og bidrage med jeres viden. Nogle ambulatorier tilbyder også deltagelse af en sygeplejerske eller afholder informationsmøder på sygehuset for pædagogisk personale. 

Diabetesforeningen anbefaler, at alle børn med diabetes skal have en kontaktperson, der har ansvaret for at passe barnets diabetes.

Vi er her for at hjælpe

Er du i tvivl om dit barns rettigheder?

Vi er her for at hjælpe

Blandt Diabetesrådgiverne er erfarne socialrådgivere, der kan hjælpe dig.