I Skole Undervisning 06

I skole og dagtilbud med type 1-diabetes

Når dit barn begynder i skole eller dagtilbud, er et godt samarbejde med pædagoger og lærere godt for både dig og dit barn. Diabetesforeningen anbefaler, at alle børn med diabetes har en kontaktperson, der har ansvaret for at passe barnets diabetes.

Det gode samarbejde sikrer trivsel

Når dit barn begynder i dagtilbud eller skole, er der særlige hensyn, som kan sikre en tryg og god dag med diabetes. 

Det er vigtigt, at der fra starten er god kommunikation mellem jer som forældre og de voksne, der er omkring barnet. Det er også vigtigt, at de øvrige børn kender til diabetes og får forståelse for, hvad dit barn foretager sig med sin diabetes. Samarbejde og åbenhed er således afgørende.

Det er derfor en god idé at holde informationsmøder for de voksne omkring barnet og for kammeraterne. I kan som forældre deltage og bidrage med jeres viden. Nogle ambulatorier tilbyder også deltagelse af en sygeplejerske eller afholder informationsmøder på sygehuset for pædagogisk personale. 

Mit Barn Startkit2

Start-kit

I Start-kittet finder du bl.a. vejledninger og samarbejdsaftaler, der er med til at sikre et godt samarbejde med skole eller dagtilbud.

Børn I I Legekøkken

I børnehave & dagtilbud

Når dit barn er i børnehave, skal der sikres løsninger på, hvordan dit barns diabetes kan passes bedst muligt.

Skolebarn

I skole

Når dit barn er i skole, har skolen ansvaret for, at alle børn indgår på lige fod og for at sikre tryghed og trivsel for alle.

Barn Og Kontaktperson 01

Særligt til fagpersoner

Hvordan skal du som leder eller medarbejder forholde dig, når et barn i din klasse eller børnehave har type 1-diabetes?

Forældre Tæller Kulhydrater

Hvad siger lovgivningen?

Hvis barnet med diabetes har behov for det, skal det have støtte, der kan hjælpe barnet i skolen eller børnhaven.

Tre Unge Piger Griner

Roadshow: "Ung med diabetes"

Skoler, gymnasier, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser kan få besøg af roadshowet ”Ung med diabetes”.

Vi er her for at hjælpe

Er du i tvivl om dit barns rettigheder?

Vi er her for at hjælpe

Blandt Diabetesrådgiverne er erfarne socialrådgivere, der kan hjælpe dig.