Jens kæmper på 3. år for ret til flash glukosemåling

Jens Kristensen er blind på det ene øje og vil gerne forbedre sin blodsukkerregulering, så han kan forebygge problemer med det andet øje. Men hverken kommunen eller regionen vil give ham en flash glukosemåler.

Jens Kristensen
18. november 2019 | Af Stine Mørkeberg stm@diabetes.dk

60-årige Jens Kristensen har i 30 år været blind på sit højre øje som følge af sin type 1-diabetes. Han blev derfor meget chokeret, da han i 2014 begyndte at få små blødninger på det raske øje.

For Jens Kristensen har flash glukosemåling gjort hans hverdag bedre. På kajakture i fritiden kan han nu tjekke sit blodsukker, og på jobbet som journalist er han nu fri for at bruge lup. Samtidig oplever han, at flash-måling giver ham en unik mulighed for at styre sit blodsukker og forebygge følgesygdomme. Men hverken kommune eller region vil indtil videre stille den vigtige teknologi til rådighed for ham.

- Jeg blev meget bange for at blive svagtseende eller blind. Heldigvis kom der ro på øjet efter flere laserbehandlinger. Men jeg frygter stadig, at mit syn bliver yderligere svækket. Det kan jeg forebygge med så god en regulering af mit blodsukker som muligt, siger Jens Kristensen.

For at kunne opnå så god en blodsukkerregulering som muligt og dermed forstærke forebyggelse af flere skader på sit syn søgte Jens Kristensen i 2017 Skive Kommune om at få bevilget et FreeStyle Libre-apparat og de medfølgende sensorer (også kaldet flash glukosemåling). Det blev starten på et forvirrende forløb, hvor Jens Kristensen fortæller, at han følte sig vildledt af kommunen, som behandlede hans sag.

Kommunen vil ikke forebygge

Først afviste kommunen at give Jens Kristensen flash glukosemåling i form af FreeStyle Libre. Det var ikke at betragte som et hjælpemiddel for ham, og derfor var det ikke en sag for kommunen, lød begrundelsen.

Kompliceret lovgivning betyder, at det enten kan være op til kommunen eller regionen at bevilge flash glukosemåling – afhængigt af om det for den enkelte person med diabetes er at betragte som et ”hjælpemiddel” eller et ”behandlingsredskab”. Det handler bl.a. om, hvor godt reguleret, man er.

Jens Kristensen klagede til Ankestyrelsen, som afgjorde, at FreeStyle Libre for Jens Kristensen ér at betragte som et hjælpemiddel, og dermed er bevillingen kommunens ansvar. Samtidig stadfæstede Ankestyrelsen kommunens afslag  –  med en ny begrundelse, som Jens Kristensen i det mindste nogenlunde kunne gennemskue.

- Serviceloven skal åbenbart kun sikre det daglige funktionsniveau her og nu, men ikke forebygge at mit daglige funktionsniveau bliver forringet. Sådan forstod jeg i hvert fald styrelsens meget komplicerede afgørelse, som man vist skal være jurist for at forstå til bunds. Men hvor er så hensynet til min og andre diabetikeres fremtid, hvis Serviceloven og dermed kommunerne kan være ”ligeglade” med forebyggelse, spørger Jens Kristensen.

Overlægen modsagde sig selv

Jens Kristensens diabetessygeplejerske på Regionshospitalet Viborg mente, at Jens burde have en bevilling. Så hun arrangerede en samtale med en diabetesoverlæge om muligheden for en bevilling fra Region Midtjylland. Men uden resultat. 

- Overlægen sagde, at jeg var yderst velreguleret, og at han derfor ikke havde dokumentation for, at FreeStyle Libre ville være af betydelig værdi for at forebygge yderligere skade på mit syn. Det paradoksale var, at samme overlæge tidligere havde udtalt det stik modsatte i forbindelse med min ansøgning til kommunen. Jeg følte i høj grad, at jeg kom i klemme imellem myndigheder, der tænker i kasser Det var en absurd oplevelse, siger Jens Kristensen.

”Det er galimatias”

I slutningen af 2018 besluttede Jens Kristensen sig for selv at anskaffe sig flash glukosemåling. Han købte Freestyle Libre-scanneren via eBay i Tyskland, hvor han også løbende bestiller sensorer.

- Det koster mig omkring 1.100 kr. om måneden. Det er mange penge, men jeg synes ikke, at jeg har råd til at lade være. Jeg har brugt udstyret i ti måneder nu. Mit blodsukker svinger stadig ret meget, som det gør for mange diabetikere. Men flash glukosemåling giver mig langt bedre mulighed for at kappe yderpunkterne – og på den måde forebygge flere skader, siger Jens Kristensen.

Han kan også mærke flere andre forbedringer, siden han begyndte med det nye måleudstyr. Før måtte han for eksempel jævnligt bruge lup for at passe sit arbejde som journalist på Skive Folkeblad, hvor hans syn er helt afgørende. Men det er ikke længere nødvendigt. Også på adskillige andre måder er Jens Kristensens tilværelse blevet løftet, efter han tog FreeStyle Libre i brug.

- Det undrer mig, at hverken kommunen eller regionen vil give mig flash glukosemåling, når det virker så godt på mit blodsukker, og når det kan bidrage til, at jeg kan holde mig rask så længe som muligt og beholde evnen til at arbejde og forsørge mig selv. Bliver jeg først blind, så kan jeg få alverdens hjælpemidler. Men at forebygge at det kommer dertil – det vil man ikke. For mig at se er det galimatias, siger Jens Kristensen. 

I oktober søgte han igen sin kommune om at få bevilget flash glukosemåling, og han afventer nu svar.