Stor forskel på regioners brug af flash glukosemåling

Selv om den nationale diabeteshandlingsplan i 2017 sikrede alle børn og unge med type 1-diabetes ret til flash glukosemåling, er det i nogle regioner kun omkring halvdelen, der har fået udleveret udstyret.

Flash glukosemåler
01. marts 2019 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Mellem 50 og 80 procent af børn og unge med type 1-diabetes bruger flash glukosemåling. Det viser en opgørelse fra Danske Regioner, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har fremlagt for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Det er dog ikke muligt at se hvilke regioner, der er længst med at uddele glukosemålere. Diabetesforeningen ønsker fuld åbenhed om hvor det halter, da det er afgørende, at børn med diabetes får adgang til dette vigtige redskab, der kan gøre livet med diabetes væsentligt nemmere.

- Det er overraskende, at der i nogle områder i landet er så få, der bruger glukosemåler. Hvis man virkelig ønsker at gøre op med, at behandling og støtte afhænger af hvor du bor, bør vi kunne se de regionale forskelle, så vi kan vurdere om den ret, unge med diabetes fik i diabeteshandlingsplanen, er opfyldt eller blot drøfte på et sagligt grundlag, hvorfor der er de store forskelle, siger Diabetesforeningens administrerende direktør Peer Steensbro.

Diabetesforeningen vil nu kontakte Sundheds- og Ældreministeriet for at få forskellene yderligere belyst.

Forskelle skal forklares


Regionerne forklarer, at grundene til, at ikke alle behandles med flash glukosemåling, er, at nogle har fravalgt udstyret selv eller deres læge ikke mener, flash glukosemåling er det rigtige for dem, men det kan sandsynligvis ikke alene forklare de meget store forskelle, vurderer Diabetesforeningen. Diabetesforeningen er tilfreds med, at diabeteshandlingsplanen gav adgang til flash glukosemåling for børn og unge med type 1-diabetes og glad for, at de danske regioner efterfølgende har garanteret, at dem, der får udstyret udleveret, før de bliver myndige, kan beholde det efterfølgende.

Diabetesforeningen vil fortsat følge udviklingen omkring udlevering af flash glukosemålere tæt og finder det afgørende for at forbedre børn og unges livskvalitet, at de som aftalt i handlingsplanen får adgang til udstyret. 

For voksne med type 1-diabetes arbejdes der på at udvikle retningslinjer for brug af flash glukosemåling i regi af Danske Regioner. Diabetesforeningen er repræsenteret i arbejdsgruppen sammen med blandt andre regionerne og en række fageksperter. Retningslinjerne forventes at blive færdige i år. 

Læs mere

Svar på spørgsmål 498

Svar på spørgsmål 499

Unge kan beholde flash glukosemåling som voksne