Ægtefæller har større risiko for depression og angst

Ifølge et amerikansk studie har ægtefæller til personer med diabetes større risiko for at få depression eller angst i sammenligning med parforhold uden diabetes. Det understreger kun behovet for at inddrage pårørende i behandlingen, mener Diabetesforeningen.

Ikon Krop Psyke
02. juni 2021 | Af Simon Festersen sfe@diabetes.dk

At være pårørende til en person med diabetes kan være både opslidende og tære hårdt på psyken. Den konklusion er et nyt amerikansk studie nu også kommet frem til.

Risikoen for at få enten en depression eller angst er nemlig 24 procent større, hvis din ægtefælle har diabetes – uanset type, viser studiet. Og hvis det samtidig er en dårlig reguleret diabetes, der begrænser hverdagens gøremål, stiger risikoen yderligere – faktisk helt op til 89 procent i sammenligning med de parforhold, hvor ingen har diabetes.

Ifølge Jannie Nielsen, forsker ved Emory Global Diabetes Research Center i Atlanta og en af forfatterne bag studiet, skyldes det især, at diabetes er en kronisk sygdom, der ikke bare kan sættes på pause, men viser sig i alle livets facetter.  

– Vi kan ud fra andre studier se, at ægtefæller til personer med diabetes udtrykker bekymring over belastningen af at leve med en sygdom, der kræver daglig monitorering og ændringer i livsstilen. Ligesom de bliver kede af at opleve deres ægtefælle med diabetes få et dårligere helbred over tid, forklarer Jannie Nielsen.  

Kan overføres til danske forhold

Studiet konkluderer desuden, at ægtefællens risiko for at få depression eller angst stiger til hele 134 procent, hvis personen med diabetes samtidig har en anden kronisk sygdom som for eksempel hjertekarsygdom eller kræft.

Hvis man sørger for at tage hånd om de pårørende, forbedrer man samtidig sundheden for den enkelte med diabetes.
Tanja Thybo 1
Tanja Thybo, Diabetesforeningens forskningschef, efterlyser et større fokus på de pårørende i behandlingen af diabetes.

Det er studiet kommet frem til på baggrund af den omfattende panelundersøgelse Panel Study of Income Dynamics i USA. Ud fra svarene i den har forskerne kunnet analysere sig frem til en sammenhæng mellem diabetes og angst og depression.

I det nye amerikanske studie indgår således 11.602 personer, hvis ægtefælle ikke har diabetes, og 1198 personer, hvis ægtefælle netop har diabetes, i perioden 1999-2017.

Ifølge Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo kan resultaterne fra det amerikanske studie sagtens overføres til danske forhold, netop fordi datamængden er så massiv.

– Resultaterne efterlader absolut ingen tvivl om, at de pårørende til personer med diabetes også kan føle sig psykisk belastet af sygdommen, og at de svære tanker og følelser kan kaste lange skygger i tilværelsen, hvis ikke der bliver taget hånd om dem i tide.

– Det er altså ikke tilstrækkeligt kun at kigge på trivsel hos personer med diabetes. Studiet understreger behovet for komme hele vejen rundt og være langt bedre til at inddrage pårørende i behandlingen, fastslår hun.

Større fokus på pårørende

Jannie Nielsen har også under sit tidligere feltarbejde i Uganda og Vietnam oplevet, hvor mange tanker og bekymringer man gør sig som pårørende til en person med diabetes. Det er kun blevet slået yderligere fast i hendes seneste studie. Derfor bakker hun også op, at der skal være et større fokus på pårørende i behandlingen af diabetes.

– I stedet for at se diabetes som et individuelt problem, skal det løses i samarbejde med ægtefælle og familie. Vi diskuterer meget, om vi skal lægge flere ting over på familien. Det kan vi også godt, men så skal vi tænke dem ind i løsningen og ikke bare forvente, at de gør det selv, siger hun og tilføjer:  

– Hvis man sørger for at tage hånd om de pårørende, forbedrer man samtidig sundheden for den enkelte med diabetes.

Den pointe går igen i Danske Patienters seneste politiske indspil til en ny sundhedsreform. Her præsenteres politikerne for ni konkrete anbefalinger. Alle tager udgangspunkt i de udfordringer, som patienter og pårørende hver dag møder, når de bevæger sig rundt i sundhedsvæsnet.

"Giv pårørende støtte og anerkendelse, der matcher deres byrde og ansvar. Sæt ny retning for almen praksis, så den udvikler sig i takt med patienter og pårørendes behov og ønsker," står der blandt andet i indspillet, og det kan Diabetesforeningen kun bakke op om.

Diabetesforeningen er en del af Danske Patienter, der endelig også kommer med en opfordring til politikerne om at række ud til patient- og pårørendeforeninger for at gøre de foreslåede indsatser til virkelighed og dermed kvalitetssikre sundhedsvæsnet.

Mental Sundhed1

Mental sundhed

At leve med diabetes kan også påvirke den mentale sundhed, fordi sygdommen kræver opmærksomhed døgnet rundt.

Vi er her for at hjælpe

Få svar på dine spørgsmål

Vi er her for at hjælpe

Hver dag rådgiver vi personer med diabetes – vi kan også hjælpe dig.