Diabetesforeningen: Rigtigt med markant fokus på kronisk sygdom

Regeringen afsætter 70 millioner kroner til en ny life science strategi. I strategien er et af de højest prioriterede områder en task force målrettet kronisk sygdom som diabetes. Indsatsen mod kronisk sygdom som diabetes bliver en målestok for succes med fremtidens sundhedsvæsen, siger Diabetesforeningens direktør.

Ung Forsker
16. april 2021 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Life science er eksport og arbejdspladser, men i lige så høj grad bedre forskning og behandling tæt på patienterne. Derfor er det rigtigt set, at regeringen har medtaget midler til forberedelse af en forstærket indsats for kronisk sygdom, mener Diabetesforeningen:

- Kronisk sygdom som type 2-diabetes er blandt de hurtigst voksende udfordringer for sundhedsvæsenet og folkesundheden. Succes med fremtidens sundhedsvæsen og hele life science området vil blive udmålt med indsatsen mod blandt andet type 2-diabetes, og derfor skal det selvfølgelig prioriteres højt, siger Diabetesforeningens adm. dir. Claus Richter.

Sæt patienten i centrum

I regeringens strategi er afsat 11,5 millioner kroner til en task force for indsatser målrettet kronisk sygdom. Det er en vigtig og rigtig prioritering, som skal bruges allerede i den kommende sundhedsaftale i år, mener Diabetesforeningen:

- En kommende sundhedsaftale bør fokusere meget ambitiøst på at håndtere især type 2-diabetes bedre i det nære sundhedsvæsen. Det skal den enkelte med diabetes kunne mærke i deres hverdag ved en langt bedre sammenhæng og inddragelse af patienter og pårørende, siger Claus Richter, som understreger, at det samtidig kan gøre forskning og life science bedre:

- Patienten i centrum er ikke kun til fordel for personer med diabetes, men også for forskningen, der kan blive langt mere nær og relevant ved at inddrage patienternes oplevelser. På den måde er det patienternes fokus, der gennem forskningen spiller life science og erhvervslivet bedre, siger Claus Richter.

Diabetes en kæmpe udfordring

Antallet af danskere med type 2-diabetes er tredoblet siden 1996, og stigningen ser ud til at fortsætte. Det skyldes både en forbedret behandling, så folk lever længere med sygdommen, men også en alvorlig folkesundhedsproblematik, som driver udviklingen i negativ retning.

Udfordringerne kan ikke adskilles, mener Diabetesforeningen, som foreslår, at den kommende sundhedsaftale med fokus på et bedre nært og sammenhængende sundhedsvæsen for de flere og flere danskere, der lever med kronisk sygdom, følges af en markant satsning på bedre folkesundhed og forebyggelse eventuelt rammet ind i af en folkesundhedslov, som en række organisationer har foreslået.

Alle med diabetes skal kunne mærke forbedringerne i form af bedre behandling, mere sammenhæng og for eksempel en langt bedre anvendelse af teknologi som insulinpumper og glukosesensorer til ikke mindst personer med type 1-diabetes. 

Diabetesforeningen er klar til at bidrage med idéer og løsninger på Danmarks udfordringer på sundhedsområdet.