Diabetesforeningen sætter fingeraftryk på EU-beslutning om diabetes

Europa-Parlamentet vedtager i dag en fælles resolution om diabetes med opbakning fra et stort flertal i EU-Parlamentet. Christel Schaldemose og andre danske EU-parlamentarikere har været aktive i diabeteskampen, og det glæder Diabetesforeningen.

Christel Schaldemose Web
23. november 2022 | Af Signe Riis Andersen san@diabetes.dk

Har du diabetes, og skal du have fornyet dit kørekort? Har du brug for tydeligt at kunne se, hvad der er i den mad, du køber i supermarkedet, så du kender indholdet af kulhydrater? Og venter du også utålmodigt på et gennembrud i diabetesforskningen? Alt det har EU helt konkret indflydelse på, og derfor arbejder Diabetesforeningen for at skubbe til og sætte fingeraftryk på EU’s beslutninger.

Derfor glæder Diabetesforeningens administrerende direktør, Claus Richter, sig over, at Europa-Parlamentet i dag vedtager en fælles resolution om diabetes.

– Diabetes er en stille sundhedskatastrofe og en overset sygdom – og det gælder alle former for diabetes. Både her i Danmark og i resten af Europa. Derfor er vi utroligt glade for, at danske medlemmer af Europa-Parlamentet arbejder på at sætte fokus på sygdommen og kæmpe diabeteskampen på et fælleseuropæisk plan, siger han.

Én af de parlamentarikere, der kæmper hårdt for at skubbe diabetes frem i EU-lyset, er socialdemokraten Christel Schaldemose, og hun har taget initiativ til resolutionen:

– Flere og flere får diabetes, og vi skal gøre livet nemmere at leve, for dem der får – og dem der har – diabetes. Der er utroligt meget EU-lovgivning, der berører personer med diabetes. Jeg er glad for, at mine kolleger har valgt at bakke op om mine forslag om et ambitiøst mål om at knække kurven for antallet af type 2-diabetestilfælde. Det kræver politisk handling. Vi skal have kigget på den europæiske fødevarelovgivning og sikre bedre forbrugeroplysning om indhold af sukker, fedt og salt i fødevarer. Det skal være tryggere og nemmere at leve med diabetes. Her bør EU gøre meget mere, udtaler Christel Schaldemose.

Schaldemose Underskriver Some
Medlem af EU-parlamentet Christel Schaldemose (S) underskriver resolutionen.

At EU har indflydelse på livet med diabetes i Danmark, kan man for eksempel se i reglerne om kørekort for personer med diabetes - alle typer diabetes - for de regler stammer fra EU.

– Jeg er glad for det gode samarbejde, jeg har haft med Diabetesforeningen. Blandt andet om de udfordringer og forældede regler, som personer med diabetes oplever, når de skal have fornyet deres kørekort, siger Christel Schaldemose.

Kørekortsreglerne skal genforhandles i EU i 2023, og derfor er det vigtigt, at Europa-Parlamentets medlemmer sætter fokus på diabetes, for de skal være med til at vedtage de nye regler for kørekort.

Der er også nye europæiske regler på vej om mærkning af fødevarer, som har betydning for, hvordan vi kan forebygge type 2-diabetes og gøre det lettere at leve godt med diabetes.

EU vedtager desuden en række forskningsprogrammer, som har stor betydning for, hvor meget der kan forskes i medicin og behandling til diabetes i Europa.

Derfor bakker også Morten Helveg, medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre op om resolutionen:

– Det er et vigtigt skridt, at Europa-Parlamentet har vedtaget en resolution om diabetes i dag. Både på den korte bane i forhold til den kommende revision af kørekortreglerne, hvor vi skal sikre, at de der lever med diabetes ikke diskrimineres. Og på den lange bane, hvor vi skal sikre, at mange færre rammes af type 2-diabetes og dem der rammes, skal have bedre hjælp. Derfor er det vigtigt, at vi investerer mere i forebyggelse og forskning, og det skal vi gøre sammen på europæisk plan, så det for alvor rykker noget. Det er også vigtigt, at vi får et bedre overblik over sygdommen i EU og kan sammenligne data på tværs af lande i fremtiden, så vi kan lære af hinanden, siger Morten Helveg.

Flertal for at tage diabetes alvorligt

En resolution fra Europa-Parlamentet er ikke lovgivning og skaber ikke umiddelbart forandringer for personer med diabetes på kort sigt. Men det er en erklæring om, hvad Europa-Parlamentet mener er vigtigt, når EU skal ændre eksisterende eller lave nye regler, som har betydning for livet med diabetes.

Også det konservative medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss er glad for resolutionen.

– Det er sindssygt vigtigt, at Europa-Parlamentet har vedtaget en resolution om diabetes, for handling er påkrævet. Alt for mange EU-borgere er påvirket af sygdommen, og det er en bekostelig affære for sundhedsvæsenet. Mere end 10 % af EU-landenes sundhedsudgifter er allokeret til håndtering af sygdommen og dens komplikationer, så vi skal finde en måde at vende den kedelige udvikling. Vi skal have arbejdshandskerne på i EU. Sikre mere forskning, så vi kan blive bedre til at forebygge og behandle. Indhente data på tværs og bruge dem begavet. OG sidst men ikke mindst få adresseret den kæmpe udfordring, vi har med svær overvægt, som er én de af væsentlige risikofaktorer ift. at udvikle type 2-diabetes. Derfor er forebyggelse af overvægt også en ekstremt effektiv vej til at bremse type 2-diabetes, siger Pernille Weiss.

Diabetes er en stille sundhedskatastrofe og en overset sygdom – og det gælder alle former for diabetes. Både her i Danmark og i resten af Europa.

Resolutionen om diabetes viser, at et stort flertal på tværs af de politiske grupper i Europa-Parlamentet har fået øje på sygdommen og dens hastige vækst – og at Parlamentet tager diabetes alvorligt.

Læs mere om Diabetesforeningens arbejde med reglerne for kørekort

Diabetesforeningen fortsætter arbejdet med at følge op på resolutionen og sikre, at de regler, som vedtages i EU, gør det nemmere både at forebygge følgesygdomme, at forebygge type 2-diabetes og at leve et godt liv med diabetes i Europa og i Danmark.

– Lovgivning er et langt sejt træk. Vi er nået et stort skridt med dagens vedtagelse, og vi fortsætter diabeteskampen i EU. Resolutionen skal skubbe på, at også EU-lovgivningen bidrager til at gøre livet med diabetes til et godt liv uden diskrimination og stigma. Vi er taknemmelige for hjælpen fra de danske parlamentsmedlemmer og håber på et stærkt samarbejde også fremover, siger Claus Richter.