1,8 millioner til forskningens diabeteskamp

Tre yngre forskere modtager 600.000 kroner hver til deres forskningsprojekt. De er udvalgt af et brugerpanel, der består af mennesker med diabetes og pårørende.

Forskningslegat 2023
12. maj 2023 | Af Ninett Rohde Brandt, Foto: Heidi Lundsgaard nrb@diabetes.dk

Forskning er afgørende for diabeteskampen, og derfor støtter Diabetesforeningen hvert år dansk diabetesforskning via forskningslegater til yngre forskere.

– Vi giver legaterne til yngre forskere, der vælger at dedikere deres faglighed og viden til diabeteskampen, fordi vi gerne vil hjælpe dem i gang med deres egne forskningsprojekter. Samtidig håber vi selvfølgelig, at forskerne får tændt en vedvarende interesse for diabetes, så de kan bidrage til at styrke fremtidens diabetesforskning, siger Tanja Thybo, forskningschef, Diabetesforeningen.

Bedre kommunikation i konsultationer med børn med type 1-diabetes

Patricia DeCosta, post doc forsker, Ph.D, Steno Diabetes Center Copenhagen, modtager legatet til et projekt, der drejer sig om at udvikle et legebaseret kommunikationsværktøj til konsultationer med børn med type 1-diabetes. Hun ønsker med sin forskning at forstå børnenes perspektiver for bedre at kunne inddrage dem i deres egen behandling, og formålet med projektet er at gøre det lettere for diabetesbehandlere at kommunikere med 3-7-årige børn og forbedre børnenes oplevelse til konsultationen.

Patricia Decosta Forskningslegat
Patricia DeCosta præsenterede sit projekt om legebaseret kommunikation og støtte til yngre børn med type 1-diabetes til Diabetesforeningens årsmøde 2023.

– Jeg tror, at det er vigtigt for alle børn at føle, at de er aktivt deltagende i deres eget liv – også deres liv med diabetes. Det er centralt, at barnet lærer, at de har noget vigtigt at bidrage med, og at de får en mere positiv oplevelse af konsultationen fra starten. Det sætter nogle gode rammer for deres fremtidige interaktion med sundhedsvæsenet, som de kommer til at have i mange år, forklarer hun.

Under sin Ph.d. arbejdede Patricia DeCosta allerede med førskolebørns psykosociale behov og oplevelser af deres behandling, og Diabetesforeningens Forskningslegat giver hende mulighed for at arbejde videre med den forskning.

– Jeg har arbejdet med det her område i lang tid, og jeg tror, at det her projekt kan gøre en vigtig forskel. Derfor betyder det rigtig meget, at legatet giver mig mulighed for at arbejde videre med projektet, siger Patricia DeCosta.

– Det er vigtigt, at børn med type 1-diabetes ikke kommer skævt ind på livet med diabetes. Derfor er det essentielt, de har en god oplevelse, når de går til konsultation. Det er en uundgåelig del af livet med diabetes, men dette projekt har potentiale til at forbedre mødet med sundhedsvæsenet for børn med type 1-diabetes og deres forældre, så det ikke bliver en belastning at gå til konsultation, siger Tanja Thybo.

Vil du vide mere? Læs Patricia DeCostas egen artikel om projektet her: Værktøj skal skabe tryghed i konsultationen for førskolebørn med type 1-diabetes

Blodprøve skal sikre objektivt kostoverblik

Kost spiller en central rolle i behandlingen af type 2-diabetes, men kostforskning- og vejledning har grundlæggende været hæmmet af, at det har været baseret på folks hukommelse og egne gengivelser af deres kost. Daniel B. Ibsen, postdoc, Ph.D, Steno Diabetes Center Aarhus, modtager forskningslegat til at udvikle et værktøj, der ved hjælp af for eksempel en blodprøve giver et objektivt overblik over, hvad en person har spist indenfor de sidste par måneder. Projektet bygger på metabolomics og måler biomarkører for kostindtag i kroppen.

Daniel Ibsen Forskningslegat
Daniel B. Ibsen præsenterede sit projekt om objektiv måling af kost i personer med diabetes på Diabetesforeningens årsmøde 2023.

– Med dette værktøj vil diætisten kunne få et objektivt billede af, hvad man har spist, og lettere kunne se, hvad man måske kan ændre på. Samtidig vil det lette noget mentalt for dem, der går i behandling hos en diætist, at de ikke skal huske, hvad de spiser, siger Tanja Thybo.

– Vi er interesserede i, hvad folk spiser over en længere periode, for det er ikke det, du spiste i går, der har betydning for, om du får komplikationer senere. Men langtidsperspektivet kan være svært at huske. Og hvis vi ikke har et ordentligt billede af, hvad folk spiser, kan vi heller ikke give dem nogle ordentlige råd til, hvad de skal arbejde med for at få det bedre. Derfor vil vi gerne udvikle et værktøj til at lave objektive målinger af kosten, forklarer Daniel B. Ibsen, der i samarbejde med andre forskere har arbejdet for at udvikle en metode til objektive kostmålinger de sidste par år.

– Diabetesforeningens legat giver os mulighed for at komme nærmere at udvikle det her redskab, som jeg tror, at rigtig mange vil have gavn af. Jeg ville ikke kunne have fortsat den forskning uden legatet, siger han. 

Vil du vide mere? Læs Daniel B. Ibsens egen artikel om projektet her: Fremtidens målemetoder af kosten

Behandling af fedtlever som en vej til diabetesremission

Diabetesforskningen har stort fokus på mulighederne for at opnå remission af type 2-diabetes gennem et betydeligt vægttab. Omkring 60 procent af alle personer, der lever med type 2-diabetes har også ikke-alkoholisk fedtlever, og nogle undersøgelser peger på, at det faktisk er den udtømning af fedt i leveren og bugspytkirtlen, der følger med vægttabet, der er den drivende kraft til remission.

Cody Durrer Forskningslegat
Cody Durrer præsenterede sit projekt om effekten af leverfedtindhold på hepatokin-sekretion og funktion hos personer med type 2-diabetes på Diabetesforeningens årsmøde 2023.

– Det kræver et betydeligt vægttab at opnå diabetesremission, og det kan være svært for mange – og endnu sværere at holde det. Derfor er vi interesserede i at undersøge, om det er muligt på en hurtigere og nemmere måde at opnå mange af de fordele, der følger med remission, ved målrettet at behandle fedtlever. Det ville være fantastisk for de personer, der lever med type 2-diabetes, fordi det måske kan ende med at begrænse eller helt fjerne deres behov for diabetesmedicin, forklarer Cody Durrer, Postdoctural Fellow, Ph.D, Centre for Physical Activity Research, Rigshospitalet, der er den tredje legatmodtager.

– Idéen med projektet er at undersøge, om det er lettere at opnå diabetesremission, altså at opnå stabilt blodsukker uden medicin, hvis man mindsker mængden af fedt i leveren. Der er flere og flere, der får type 2-diabetes, så jo flere måder forskning kan finde frem til, som kan føre til remission, jo bedre, siger Tanja Thybo.

For Cody Durrer har Diabetesforeningens forskningslegat været med til at styrke hans muligheder for at gøre karriere i forskning.

– Det her projekt er vigtigt for mig, fordi jeg tror, det har håndgribelige resultater for dem, der lever med type 2-diabetes. Men der er rigtig meget indenfor diabetes og andre stofstiftesygdomme, som stadig skal udforskes, og det betyder meget for mig, at legatet giver mig mulighed for at forfølge den forskning, siger han.

Vil du vide mere? Læs Cody Durrers egen artikel om projektet her (artiklen er på engelsk): Targeting liver fat to improve type 2 diabetes, the role of hepatokines

Brugerpanelet har det afgørende ord

Et brugerpanel af mennesker med forskellige typer diabetes og pårørende har det afgørende ord i udvælgelsen af, hvem der modtager de tre årlige legater. Når Diabetesforeningens forskningspanel har udvalgt en håndfuld legatansøgere til at præsentere deres projekter for brugerpanelet, er det 100 procent brugernes beslutning, hvilke projekter der får støtte.

– Forskning kan have direkte indflydelse på livet for mennesker med diabetes og deres familier. Som patientforening er det vigtigt for os at give dem en stemme i foreningens legatuddeling, og hvilke projekter vi støtter, siger Tanja Thybo.

Hun fremhæver, at alle projekter, der bliver præsenteret for brugerpanelet, er solide, støtteværdige projekter, der er blevet kvalitetssikret af Forskningspanelet og kan komme mennesker med diabetes til gavn.

– De tre projekter, der er udvalgt i år, er værd at støtte med et legat, fordi de blev valgt af brugerpanelet. Så vi véd, at det er projekter, som mennesker med diabetes og pårørende ønsker sig, siger Tanja Thybo.

Legaterne blev uddelt i dag på Diabetesforeningens årsmøde i Odense.

Jakob Sveistrup Uddelte Forskningslegater
Legaterne blev overrakt af sanger og diabetes-ambassadør Jakob Sveistrup (til venstre), som har en datter med type 1-diabetes.