Alle med type 2-diabetes skal have adgang til god patientuddannelse i deres kommune

Diabetesforeningen er glad for at have fået plads i den arbejdsgruppe, der skal hjælpe Sundhedsstyrelsen med at udforme de nye kvalitetskrav til kommunerne.

Kvalitetskrav NY
23. marts 2023 | Af Signe Riis Andersen san@diabetes.dk

Vi ved, at patientuddannelse, som giver viden og vejledning om sygdomsmestring, kost og fysisk træning, har en god effekt på både livskvaliteten og på udviklingen af følgesygdomme for mennesker med type 2-diabetes. Det er kommunernes opgave at tilbyde god patientuddannelse til deres borgere.

De fleste kommuner vil også sige, at du som borger med type 2-diabetes kan få et tilbud om patientuddannelse hos dem. Men når det faktisk kun er 27 procent af personer med type 2-diabetes, som har fået et tilbud fra deres kommune inden for de sidste fem år, mener Diabetesforeningen, at alt for få mennesker med type 2-diabetes får gavn af kommunernes tilbud om patientuddannelse. Samtidig er indholdet og kvaliteten af patientuddannelserne alt for forskellig fra kommune til kommune.

Diabetesforeningen kæmper for, at der skal indføres ensartede kvalitetskrav til kommunerne på området – så din mulighed for at leve godt med type 2-diabetes og forebygge følgesygdomme ikke afhænger af dit postnummer. 

Med Sundhedsaftalen fra maj 2022 blev det besluttet, at der skal stilles nationale krav til kommunernes patientuddannelse, og de krav skal Sundhedsstyrelsen nu i gang med at lave.

– Diabetesforeningen er meget glade for, at vi har fået en plads i den arbejdsgruppe, som skal vejlede Sundhedsstyrelsen. Her skal vi – sammen med andre repræsentanter for Danske Patienter – arbejde for, at de nye krav sikrer en højere og bedre kvalitet i de forebyggende patientuddannelser i kommunerne, siger Eva Tingkær, chef for Public Affairs i Diabetesforeningen, og fortsætter:

–  Vores mål er, at alle mennesker med type 2-diabetes kan få god og kvalificeret hjælp i deres kommune til at leve et godt liv med type 2-diabetes og undgå følgesygdomme. Det kæmper vi for – både i arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen og i vores daglige arbejde. 

Arbejdsgruppens første møde er den 23. marts, og gruppens arbejde forventes afsluttet i slutningen af 2023.