Alle med type 2-diabetes skal have mulighed for at få adgang til udstyr til struktureret blodsukkermåling

Blodsukkermåling kan give mennesker med type 2-diabetes afgørende sygdomsforståelse og blodsukkerkontrol, men der er i dag ikke adgang til tilstrækkeligt udstyr for alle. Diabetesforeningen mener, at alle med type 2-diabetes skal have mulighed for at få adgang til udstyr til struktureret blodsukkermåling.

Blodsukkermåling
07. marts 2023 | Af Ninett Rohde Brandt nrb@diabetes.dk

Når man har type 2-diabetes, er man sin egen primære behandler, og sygdommen kræver behandling døgnet rundt hele året. Indsigt i ens blodsukkerværdier er afgørende, når man skal finde en farbar vej i diabetesjunglen.

Alligevel får mange mennesker med type 2-diabetes kun indsigt i deres blodsukker, når de får målt langtidsblodsukker til tre-måneders tjek hos deres læge. Og det er en vigtig måling i forhold til at få en status på sygdommen, men man kan også opnå meget viden, sygdomsforståelse og bedre sygdomsregulering ved i perioder at supplere med såkaldt struktureret blodsukkermåling.

Adgang til blodsukkermålingsudstyr kan styrke den individuelle behandling og giver større sygdomsforståelse- og mestring, hvis man handler på den viden, man opnår.

Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen

Struktureret blodsukkermåling består af en række før og efter blodsukkermålinger, hvor man for eksempel måler sit blodsukker fastende før morgenmaden og igen 1½-2 timer efter morgenmaden. Ligger blodsukkeret for højt 1½-2 timer efter morgenmaden, kan man næste dag for eksempel afprøve at nedsætte kulhydratmængden i sin morgenmad eller afprøve at gå en tur efter morgenmaden, og så måle 1½-2 timer efter og notere sig effekten.

– Måling af langtidsblodsukker ved lægen hver tredje måned giver et vigtigt indblik i ens sygdom og behandling. Men det kan ikke bruges til at give indsigt i, hvordan diverse madvarer og motionsformer påvirker den enkelte i øjeblikket. Mad og motion har stor betydning i behandlingen af type 2-diabetes, og det påvirker også hvert enkelt menneske forskelligt. Derfor kan regelmæssig og struktureret blodsukkermåling gøre en forskel i forhold til at forstå ens sygdom og opnå bedre regulering af blodsukkeret. Og derfor mener Diabetesforeningen, at mere struktureret blodsukkermåling skal være muligt for dem, der vil bruge det aktivt i deres behandling, siger Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen.

Den bedst mulige behandling

Diabetesforeningen har spurgt 900 personer med ikke-insulinkrævende type 2-diabetes om deres oplevelse med mere hyppig blodsukkermåling. De personer, der måler blodsukker, vurderer, at de har bedre forståelse og kontrol med deres blodsukker og bedre indsigt i, hvordan madvarer, portionsstørrelse og motion påvirker deres blodsukker. Og en række studier viser, at man kan opnå et lavere langtidsblodsukker, hvis man aktivt handler på den information, struktureret blodsukkermåling kan give.

Diabetesforeningen anbefaler, at personer med type 2-diabetes, som ikke er i insulinbehandling, eksempelvis i ugen op til næste kontrol hos deres behandler, måler deres blodsukker struktureret tre dage i træk for at få indsigt i, hvordan forskellige madvarer, portionsstørrelser og motion påvirker deres blodsukker.

Læs mere om måling af blodsukker, når du har type 2-diabetes

Blodsukkermåling kan styrke sygdomsmestring

I dag er det kun personer med type 2-diabetes, der bliver behandlet med tabletter, der har mulighed for at søge om at få bevilliget op til 150 teststrimler – dog kun hvis deres læge vurderer, at de skal måle deres blodsukker jævnligt. Men ifølge Diabetesforeningen bør mennesker med type 2-diabetes uanset medicinsk behandling sikres adgang til diabetesudstyr.

310.000 danskere lever med type 2-diabetes, og det anslås, at der i 2030 vil være over 420.000 danskere med type 2-diabetes. Derfor skal vi handle for at sikre den enkelte bedre livskvalitet og mindske presset på vores sundhedsvæsen.

Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen

– Adgang til blodsukkermålingsudstyr kan styrke den individuelle behandling og giver større sygdomsforståelse- og mestring, hvis man handler på den viden, man opnår. Medicin er et vigtigt behandlingsredskab, men hvis en person med type 2-diabetes kan opnå gode blodsukkerværdier ved hjælp af udstyr, der kan give dem en indsigt, som gør behandling med mad og motion tilstrækkelig, så bør det også understøttes, siger Tanja Thybo.

Adgang til det rette diabetesudstyr har altså betydning for regulering af blodsukkeret. Bedre blodsukkerregulering nedsætter risikoen for udvikling af følgesygdomme som øjensygdomme, nervesygdomme og hjertesygdom. Hvis færre får følgesygdomme, betyder det også færre udgifter til behandling – og til overførselsindkomster som førtidspension, fordi flere med diabetes kan være på arbejdsmarkedet i længere tid.

– 310.000 danskere lever med type 2-diabetes, og det anslås, at der i 2030 vil være over 420.000 danskere med type 2-diabetes. Derfor skal vi handle for at sikre den enkelte bedre livskvalitet og mindske presset på vores sundhedsvæsen, siger Tanja Thybo.

Undersøg mulighederne

I lægernes kliniske retningslinjer anbefales regelmæssig blodsukkermåling ikke til mennesker med type 2-diabetes, der ikke tager insulin flere gange dagligt. Derfor vil Diabetesforeningen gå i dialog med de relevante lægefaglige selskaber med henblik på at forme de bedst mulige retningslinjer for, hvilken rolle blodsukkermåling skal spille i en bedre behandling af type 2-diabetes. Og Diabetesforeningen har som en start indledt et pilotforsøg med en lægepraksis, der afprøver at inddrage struktureret blodsukkermåling i behandlingen af type 2-diabetes.

Der findes også teknologier som sensorbaserede glukosemålere, der giver kontinuerlig indsigt i blodsukkeret. Det anbefales i dag kun til mennesker med type 1-diabetes og mennesker med type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt.

– Vi ser et klart behov for, at der indhentes mere viden om, hvordan sensorbaseret glukosemåling påvirker behandlingen for personer med type 2-diabetes, der ikke tager insulin flere gange dagligt. Det bør undersøges, om det kan være en fordel for personer, der diagnosticeres med type 2-diabetes, med adgang til en sensorbaseret glukosemåler i tre måneder kort efter diagnosetidspunkt for at styrke deres sygdomsforståelse og -kontrol på den lange bane, siger Tanja Thybo.

Få gode råd til dit næste lægebesøg